ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悍妇

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悍妇-, *悍妇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悍妇[hàn fù, ㄏㄢˋ ㄈㄨˋ, / ] violent woman; shrew, #77,733 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just deal with the bitch.[CN] 有办法对付这悍妇 The Gang Goes Jihad (2006)
Which is understandable, because with a man-eater like me on the loose who has time to check facts?[CN] 既然悍妇在逃,谁愿多方求证 此事亦可理解也! Runaway Bride (1999)
Get off me, you old battle-ax.[CN] 离我远点 老悍妇 Big Bad Mama (1974)
In Indonesia, the bloody-jawed man-eater is called Ragma."[CN] 在印尼,这种悍妇名叫灵马 Runaway Bride (1999)
I like 'em feisty.[CN] 我喜欢悍妇 Kung Pow: Enter the Fist (2002)
Call me a sentimental fool, but I hoped we man-eaters could stick together.[CN] 吾辈悍妇亦应群策群力矣! Runaway Bride (1999)
Your Lady Hester seems a formidable old battle-ax.[CN] 海丝特女士像是个令人望而生畏的悍妇 Your Lady Hester seems a formidable old battle -ax. Tea with Mussolini (1999)
He ain't big enough to take care of a woman like you.[CN] 就他那个小鸡鸡能满足你这样的悍妇 Bride of Chucky (1998)
Gaby, I didn't marry an angry woman. I just divorced one.[CN] Gaby 我不会和悍妇结婚的 只会和悍妇离婚 Dress Big (2007)
Bossy women rule this street. You know that.[CN] 悍妇统治这条街 你也知道 Art Isn't Easy (2007)
"In ancient Greece, this fearsome female was known as Erinys the devouring death goddess.[CN] 最后提到的悍妇正是今天要谈的 在古希腊 这位可怕的女性就是依理逆司 是三位复仇女神的总称 Runaway Bride (1999)
Boss, we must have a moll like her.[CN] 老板 我们得有像她这样的悍妇 Pokkiri (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top