ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฮือก

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฮือก-, *เฮือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
เฮือก[ADV] deeply, See also: heavily, Example: เจนถึงกับลอบถอนหายใจเฮือกด้วยความกังวล เมื่อรู้ว่าน้องของเขาจะแต่งงาน, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น
เฮือก[ADV] heavily, Example: เขาไม่พูดอะไร เอาแต่ถอนหายใจเฮือกๆ, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่ซ้ำด้วยความกลัดกลุ้ม
เฮือกสุดท้าย[ADJ] dying; moribund, Example: ที่หล่อนล้มพับไปเมื่อตอนเขาสิ้นใจ ก็เพราะกลิ่นตัวเฮือกสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมา, Thai definition: การหายใจครั้งสุดท้าย
เฮือกสุดท้าย[ADJ] last (time), Syn. ครั้งสุดท้าย, Example: การตายของเขาเป็นจุดสิ้นสุดของความพยายามเฮือกสุดท้ายของผู้รักแนวทาง และเกียรติภูมิแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์, Thai definition: การต่อสู้ดิ้นรนครั้งสุดท้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฮือกว. อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น ในคำว่า ถอนใจเฮือก, คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง เช่น เรือนไหวเฮือก หรือสะดุ้งทันที ในคำว่า สะดุ้งเฮือก.
เฮือกว. อาการที่ถอนใจใหญ่ซํ้า ๆ ด้วยความกลัดกลุ้ม.
เฮือกสุดท้ายน. ครั้งสุดท้าย ในคำว่า หายใจเฮือกสุดท้าย, โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนครั้งสุดท้าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've only one breath left.ฉันเหลือลมหายใจเพียงเฮือกเดียว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Or maybe you'd like the worst, nastiest job I've got, until you breathe your very last breath?หรือถ้าอยากให้แย่กว่านั้น ข้าจะให้งานน่าเกลียดที่สุดที่ข้ามี ทำงานจนกระทั่ง ลมหายใจเฮือกสุดท้าย? Spirited Away (2001)
That was the Christmas effort from the once great Billy Mack.นี่คือเฮือกสุดท้ายในวันคริสต์มาส ของบิลลี่ แม็ค คนเคยดัง Love Actually (2003)
The house, the diner, and to her dismay, me.ทั้งบ้าน ร้านอาหาร และ สิ่งที่ทำให้เธอต้องสะดุ้งเฮือกคือ เธอได้ตัวฉันไปด้วย A Cinderella Story (2004)
With his dying breath, he was trying to send us a message.กับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขา เขาพยายามทิ้งข้อความให้เรา Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Monk] With his dying breath.กับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขา Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Might as well enjoy a last smoke.ขอสูบเป็นเฮือกสุดท้ายก่อน Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Not if you rack me to within an inch of my life.ถึงแม้ว่าเจ้าจะทรมานข้า จนเฮือกสุดท้ายของชีวิตก็ตาม The Other Boleyn Girl (2008)
Take a couple of deep breaths for me.หายใจลึกๆสัก 2-3 เฮือกให้ผมทีครับ Pilot (2008)
Now look into my eyes, and tighten up that spare tank.มองที่ตาชั้นสิ aแล้วฮึดขึ้นมาอีกเฮือก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I calculate the remaing clones are attempting a desperate final offensive.ข้าคาดว่าพวกโคลนที่เหลือ กำลังพยายามเฮือกสุดท้ายทำการโจมตีอย่างไร้หวัง Innocents of Ryloth (2009)
And we will hold this hospital with our last gasping breath.และพวกเราจะครอบครองรพ.นี้ไว้ จนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้าย Invasion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
เฮือก[adv.] (heūak) EN: deeply ; heavily   FR: profondément

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top