ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

non-violent

N AA0 N V AY1 AH0 L AH0 N T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -non-violent-, *non-violent*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because we have a civilized and non-violent wayประเทศของเรายอมรับฟัง ความคิดเห็นที่แตกต่างได้... You Don't Know Jack (2010)
Just a non-violent verbal reminder.แค่จะมาเตือนความจำด้วยวาจา Cooperative Calligraphy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
non-violentYou can solve the problem in non-violent ways.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รุนแรง[adj.] (mai runraēng) FR: non-violent

CMU English Pronouncing Dictionary
NON-VIOLENT N AA0 N V AY1 AH0 L AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonviolent \nonviolent\ adj.
   1. peacefully resistant in response to injustice; not using
    violence; -- used of protests and demonstrations; as,
    nonviolent resistance. Opposite of {violent}.
 
   Syn: passive, peaceful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. achieved without bloodshed. Contrasted with {bloody}.
 
   Syn: unbloody, bloodless.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top