ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凶悍

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凶悍-, *凶悍*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, / ] violent; fierce and tough; shrewish (woman), #28,333 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's cute. I bet he's real rough, too.[CN] 很聪明 应该也很凶悍 Rebel Without a Cause (1955)
And scary, unknown and wilder bears from the interior had moved in.[CN] 只剩一些凶悍的 不认识的野熊 从内陆过来的 Grizzly Man (2005)
Tough or tender?[CN] 凶悍还是温柔的? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
He's ten times tougher than me, my brother.[CN] 他比我凶悍十倍 The Godfather: Part II (1974)
She's a predator posing as a house pet. Stay away.[CN] 她其实是凶悍的野兽假扮成一个宠物 离她远一点 Fight Club (1999)
I can barely control it.[CN] 现在愈来愈凶悍 Porco Rosso (1992)
Ain't a tough guy in the world that's gonna frisk you there.[CN] 连最凶悍的人 也想不到要搜那里 The Sting (1973)
Who's the toughest guy out here?[CN] 这里谁最凶悍 Sleepers (1996)
Big, hairy, ugly suckers like you wouldn't wish on an ape, right?[CN] 这些长毛巨人 比大猩猩凶悍 Ransom (1996)
- Oh-ho-ho! She's a regular little tartar, ain't she, Horace?[CN] 呵呵 她可凶悍得紧哪 不是吗 霍勒斯 101 Dalmatians (1961)
With no regard for public safety[CN] 行为极度凶悍,不顾公众安全 Double Tap (2000)
Here comes the Bull of the Woods.[CN] 小心,最凶悍的人来了 American Beauty (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top