ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rousing

R AW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rousing-, *rousing*, rous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rousing(adj) ตื่นเต้น, See also: เร้าใจ, Syn. exciting, stirring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rousing(เรา'ซิง) adj. ตื่นเต้น, เร้าใจ, ปลุกใจ, (เปล่งเสียง) อึงคะนึง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, มีชีวิตชีวา, สดชื่น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, well, today there was a rousing debateอืม ดี วันนี้มีการโต้เถียงที่น่าเร้าใจเกิดขึ้น Pret-a-Poor-J (2008)
I'd say that the party was a rousing success.โลอีส, รู้มั๊ยว่าคืนนั้นจบอย่างไร, Committed (2008)
Thank you for that rousing rendition of " Forget Me."ขอบคุณสำหรับความสนุกที่ถ่ายทอดออกมา "ลืมฉันเถอะ I Love You, Beth Cooper (2009)
- Blair, what's going-- - Your plan was a rousing success.แบลร์ เกิดอะไรขึ้น \ แผนเธอประสบความสำเร็จดีมากเลยนะ The Wrath of Con (2009)
Green week was a rousing success here at Greendale.สัปดาห์สีกรีนกลายเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก Environmental Science (2009)
I was enjoying a rousing game of spades with the merry widows of Meadows' boarding house over glasses of gin whippie, and I'm sure the widows will corroborate my story.ในขณะที่เรเชลถูักลักพาตัวไป ผมกำลังสนุกกับการเล่นไพ่ กับคณะแม่ม้ายอารมณ์ดี ที่บ้านพักแมโดว์ Slight of Hand (2010)
Haven't you ever played a rousing game of Frying- Pan-to-the-Head?ไม่เคยเล่นเกมปา กระทะใส่หัวเหรอ Mirror, Mirror (2011)
I guess scarecrows aren't known for rousing conversation.ผมว่า สแครโคร คงไม่รู้ เกี่ยวกับเรื่องที่พูดกันอยู่สินะ Resident Evil: Damnation (2012)
A tiger licks the afterbirth from her newborn litter, rousing them to life.แม่เสือเลียลูกเสือเกิดใหม่ จากคอกสัตว์ของเธอ ปลุกให้พวกมันตื่นขึ้นมามีชีวิต It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
You're gonna wait till a rousing part of the fight.คุณจะต้องรอจนถึงตอนเริ่มชก The Blue Butterfly (2012)
I don't suppose you're part of a rousing rescue?ผมหวังว่าคุณคงไม่ใช่หน่วยกู้ภัยนะ? Hail, Hale (2013)
No rousing halftime speech today?วันนี้ไม่มีคำพูดปลุกใจแล้วเหรอ? Pawn (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงปลุกใจ[phlēng plukjai] (n, exp) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROUSING R AW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rousing (v) rˈauzɪŋ (r au1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会飲[かいいん, kaiin] (n, vs) drinking and carousing together [Add to Longdo]
呼び水(P);呼水[よびみず, yobimizu] (n) pump-priming; rousing; stimulation; (P) [Add to Longdo]
豪飲[ごういん, gouin] (n) drinking; carousing [Add to Longdo]
作興[さっこう, sakkou] (n, vs) promoting; arousing [Add to Longdo]
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp, v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave [Add to Longdo]
壮行[そうこう, soukou] (n, adj-no) rousing; (P) [Add to Longdo]
発揚[はつよう, hatsuyou] (n, vs) exalting; raising; enhancing; rousing up [Add to Longdo]
奮起[ふんき, funki] (n, vs) stirring; rousing oneself; (P) [Add to Longdo]
暴走族[ぼうそうぞく, bousouzoku] (n) (See 珍走団) club of rabble-rousing reckless-driving delinquents; biker gang; group of hot rodders [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rouse \Rouse\, v. t. [imp. & p. p. {Roused} (rouzd); p. pr. &
   vb. n. {Rousing}.] [Probably of Scan. origin; cf. Sw. rusa to
   rush, Dan. ruse, AS. hre['o]san to fall, rush. Cf. {Rush},
   v.]
   1. To cause to start from a covert or lurking place; as, to
    rouse a deer or other animal of the chase.
    [1913 Webster]
 
       Like wild boars late roused out of the brakes.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Rouse the fleet hart, and cheer the opening hound.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To wake from sleep or repose; as, to rouse one early or
    suddenly.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite to lively thought or action from a state of
    idleness, languor, stupidity, or indifference; as, to
    rouse the faculties, passions, or emotions.
    [1913 Webster]
 
       To rouse up a people, the most phlegmatic of any in
       Christendom.             --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. To put in motion; to stir up; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       Blustering winds, which all night long
       Had roused the sea.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise; to make erect. [Obs.] --Spenser. Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rousing \Rous"ing\, a.
   1. Having power to awaken or excite; exciting.
    [1913 Webster]
 
       I begin to feel
       Some rousing motions in me.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Very great; violent; astounding; as, a rousing fire; a
    rousing lie. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rousing
   adj 1: capable of arousing enthusiasm or excitement; "a rousing
       sermon"; "stirring events such as wars and rescues" [syn:
       {rousing}, {stirring}]
   2: rousing to activity or heightened action as by spurring or
     goading; "tossed a rousing political comment into the
     conversation"
   n 1: the act of arousing; "the purpose of art is the arousal of
      emotions" [syn: {arousal}, {rousing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top