ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crazy

K R EY1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crazy-, *crazy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crazy(n) คนบ้า
crazy(adj) คลั่งไคล้
crazy(adj) บ้า, See also: ฟั่นเฟือน, Syn. crazed, mad, demented
crazy bone(sl) ข้อศอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า, มีจิตฟั่นเฟือน, เหลวไหล, พิลึกกึกกือ, ประหลาด, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง, ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
crazy catn. คนบ้า, คนที่มีจิตฟั่นเฟือน, คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
crazy(adj) บ้า, บ้าคลั่ง, จิตฟั่นเฟือน, อ่อนแอ, ประหลาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crazy, Goingกำลังจะเป็นบ้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
crazy(vt) บ้า, Syn. funny
crazy quiltการประดิษฐ์ลายผ้าจากชิ้นส่วนที่ไม่เท่ากัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ya crazy fool!ยาคนโง่บ้า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What ails these crazy birds?อะไร ails นกบ้าเหล่านี้หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี... The Great Dictator (1940)
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้ The Great Dictator (1940)
I mean, we're all goin' crazy in here or somethin'.ผมหมายความว่าเรากำลังทั้งหมด Goin 'บ้าในที่นี่หรือ somethin' 12 Angry Men (1957)
My brother he's crazy about me.พี่ชายฉันรักฉันมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Listen to him, men. He's just crazy enough to do it.ฟังมันก่อน มันบ้าพอที่จะทำ Blazing Saddles (1974)
You want to swamp us, you crazy son of a bitch?จะทํานํ้ากระเซ็นเปียกเราหมดรึไงไอ้ลูกหมา Jaws (1975)
Pretty crazy gag.หลอกอะไรบ้า ๆ Oh, God! (1977)
Yeah. Crazy Artie.จริงสิ อาร์ตี้ อาร์ตี้เพี้ยนๆ Oh, God! (1977)
Yes. Sounds crazy to you, doesn't it?ฟังดูบ้าสำหรับคุณใช่มั้ย Oh, God! (1977)
-Bobbie, I know how crazy this all sounds.บ๊อบบี้ ผมรู้ว่าเรื่องทั้งหมดฟังดูบ้า ๆ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crazyAll my family were just crazy about baseball.
crazyAre you crazy?
crazyBetty is crazy about dancing.
crazyBill was crazy for a motorbike.
crazyBoth Bill and Mac are crazy about computers.
crazyEngineers are crazy about solar energy.
crazyEverything's a little crazy right now.
crazyFather was crazy about the game.
crazyHe'd be crazy to climb the mountain in winter.
crazyHe is crazy about baseball.
crazyHe is crazy about skiing.
crazyHe is not just interested, he's crazy about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าบอคอแตก(adj) crazy, See also: absurd, half-crazy, cracked, Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ, Example: ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดและไม่ควรไปใส่ใจอะไรมาก, Notes: (ปาก)
ติงต๊อง(adj) crazy, See also: mad, insane, psychotic, Syn. บ้าๆ บอๆ, ฟั่นเฟือน, Example: คนนั้นมีท่าทางติงต๊องเหมือนคนสติไม่ดี, Notes: (สแลง)
บ้า(adj) mad, See also: crazy, insane, Syn. ประสาท, สติวิปลาส, วิกลจริต, Example: นักแสดงหลายคนอยากเล่นเป็นหญิงบ้าเพราะแสดงยาก, Thai Definition: ที่เสียสติหรือมีจิตไม่ปกติ
บ้าบอ(adj) crazy, See also: absurd, Syn. บ้าๆ บอๆ, Example: ผมเห็นด้วยกับเธอว่า มันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดตั้งแต่เห็นมา, Thai Definition: ที่ไม่มีแก่นสารหรือสาระ, ที่แปลกประหลาดไม่ปกติ
บ้าบอ(adj) crazy, See also: absurd, Syn. บ้าๆ บอๆ, Example: เขาเป็นคนบ้าบอเลยไม่ค่อยมีใครถือสาเอาเรื่องเขาเท่าไหร่, Thai Definition: สติฟั่นเฟือนบางขณะ, มีอาการคลุ้มคลั่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
คลั่ง(v) crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. บ้า, หลงใหล, คลั่งไคล้, Example: ผู้คนในปัจจุบันพากันคลั่งเทคโนโลยีกันมาก
คลั่งไคล้(v) crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, บ้า, Example: ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันคลั่งไคล้แฟชั่นจากเมืองนอกกันมาก ทั้งการแต่งตัว และทรงผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บ้า ๆ บอ ๆ[bā-bā bø-bø] (adj) EN: crazy ; loco (vulg.)  FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
บ้าบอ[bābø] (adj) EN: crazy
บ้าคลั่ง[bākhlang] (adj) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged  FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บ๊อง[bøng] (adj) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty  FR: excentrique ; bizarre
บ๊องส์[bøng] (v) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty
ชอบมาก[chøp māk] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
เห่อ[hoē] (v) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRAZY K R EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crazy (j) krˈɛɪziː (k r ei1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发狂[fā kuáng, ㄈㄚ ㄎㄨㄤˊ,   /  ] crazy; mad; madly #32,892 [Add to Longdo]
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ,    ] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange #39,408 [Add to Longdo]
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ,  ] crazy about sex; lecherous; horny #55,052 [Add to Longdo]
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ,    ] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange #104,504 [Add to Longdo]
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ,    ] crazy about sex; lecherous; horny [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affentheater { n }crazy business [Add to Longdo]
Schnapsidee { f } | Schnapsideen { pl }crazy idea | crazy ideas [Add to Longdo]
verrückt; übergeschnappt { adj } | verrückter | am verrücktestencrazy | crazier | craziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱狂[ねっきょう, nekkyou] (n, vs) wild enthusiasm; being crazy about; (P) #13,887 [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
クレージー[kure-ji-] (adj-na) crazy; (P) [Add to Longdo]
クレイジー[kureiji-] (n) crazy [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[puttsun ; puttsun] (n, vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
横好き[よこずき, yokozuki] (n) being crazy about something, but not be good at it [Add to Longdo]
下手の横好き;へたの横好き[へたのよこずき, hetanoyokozuki] (n) being crazy about something but being very bad at it [Add to Longdo]
気がふれる;気が触れる[きがふれる, kigafureru] (exp, v1) (See 気が狂う) to go mad; to go crazy; to lose one's mind [Add to Longdo]
気が狂う[きがくるう, kigakuruu] (exp, v5u) to go mad; to go crazy [Add to Longdo]
気が変[きがへん, kigahen] (adj-na) insane; mad; crazy; light in the head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crazy \Cra"zy\ (kr[=a]"z[y^]), a. [From {Craze}.]
   1. Characterized by weakness or feebleness; decrepit; broken;
    falling to decay; shaky; unsafe.
    [1913 Webster]
 
       Piles of mean andcrazy houses.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       One of great riches, but a crazy constitution.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       They . . . got a crazy boat to carry them to the
       island.                --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Broken, weakened, or dissordered in intellect; shattered;
    demented; deranged.
    [1913 Webster]
 
       Over moist and crazy brains.     --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   3. Inordinately desirous; foolishly eager. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The girls were crazy to be introduced to him. --R.
                          B. Kimball.
    [1913 Webster]
 
   {Crazy bone}, the bony projection at the end of the elbow
    (olecranon), behind which passes the ulnar nerve; -- so
    called on account of the curiously painful tingling felt,
    when, in a particular position, it receives a blow; --
    called also {funny bone}.
 
   {Crazy quilt}, a bedquilt made of pieces of silk or other
    material of various sizes, shapes, and colors, fancifully
    stitched together without definite plan or arrangement.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crazy
   adj 1: affected with madness or insanity; "a man who had gone
       mad" [syn: {brainsick}, {crazy}, {demented}, {disturbed},
       {mad}, {sick}, {unbalanced}, {unhinged}]
   2: foolish; totally unsound; "a crazy scheme"; "half-baked
     ideas"; "a screwball proposal without a prayer of working"
     [syn: {crazy}, {half-baked}, {screwball}, {softheaded}]
   3: possessed by inordinate excitement; "the crowd went crazy";
     "was crazy to try his new bicycle"
   4: bizarre or fantastic; "had a crazy dream"; "wore a crazy hat"
   5: intensely enthusiastic about or preoccupied with; "crazy
     about cars and racing"; "he is potty about her" [syn:
     {crazy}, {wild}, {dotty}, {gaga}]
   n 1: someone deranged and possibly dangerous [syn: {crazy},
      {loony}, {looney}, {nutcase}, {weirdo}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top