ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汹-, *汹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[汹, xiōng, ㄒㄩㄥ] turbulent, torrential, restless
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  凶 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,746

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, / ] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent, #16,475 [Add to Longdo]
气势[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] aggressive, #34,357 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] torrential rush; tumultuous, #89,417 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I slice through the sea as through a throng, A throng, a throng.[CN] 乘风破浪,如涌人潮 A Summer's Tale (1996)
I always liked "Bazoombas."[CN] 我向来喜欢"波涛涌"(俚语) The One with the Boobies (1995)
He drank and beat up my mother.[CN] 他酒并且虐待我的母亲. The Rainmaker (1997)
I raise my badly whims on the rising tides.[CN] ] [偷望月亮,她把月光涂摸在波弧上] [波涛涌,唤起我的巨大冲动] Three Seasons (1999)
Well, my libido is increasing at a rapid rate and the surge of hormones causes dramatic physical and emotional changes.[CN] 我的性欲急剧膨胀,涌澎湃的荷尔蒙 The Brady Bunch Movie (1995)
I want my nipples to press, not look like they're levitating[CN] 奶头要罩得稳,以免波涛 Showgirls (1995)
"Oh look, bally![CN] 但这却是来势地叫道,"雷・巴龙!" The Will (1999)
They're even cursing. They're really, really mad![CN] 破口大骂,来势 Life Is Beautiful (1997)
... theythrew themselves into the sea.[CN] 夏洛特和皮埃尔跳进涌的大海 A Little Princess (1995)
As light and white as a swan, A swan, a swan...[CN] 乘风破浪,如涌人潮 A Summer's Tale (1996)
A thousand miles from the heaving crowds of mainland Asia are the heaving crowds of the Philippines, whose capital, Manila, with a population of 12 million, is one of the Asian Pacific mega-cities.[CN] 在人潮涌的亚洲大陆一千英里之外, 是菲律宾的涌人群。 菲律宾首都马尼拉,人口为一千二百万, Full Circle with Michael Palin (1997)
I slice through the sea as through a throng, A throng, a throng...[CN] 乘风破浪,如涌人潮 A Summer's Tale (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top