Search result for

violent

(88 entries)
(0.0542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violent-, *violent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violent[ADJ] รุนแรง, See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent[ADJ] ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent[ADJ] ที่มีอารมณ์ดุเดือด, Syn. intense
violently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
violent and forcible meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง มีความหมายเหมือนกับ forcible and violent means [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent injuryความเสียหายรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent offenceความผิดที่กระทำอย่างทารุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A spike in serious violent incidents have been reported over the last week.ฉันรายงานเหตุการรุนแรงที่เกิดจากไอ้แท่งนั้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Okay. Are any of your patients violent?โอเค มีคนไข้คุณที่เป็นพวกอารมณ์รุนแรงบ้างมั๊ยครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
He violently attacked the reporter.และเริ่มที่ต่อยนักข่าวคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า Scandal Makers (2008)
But nothing- nothing as violent as what you saw today.แต่ไม่มีอะไร.. รุนแรง เท่าที่เราเจอในวันนี้ Babylon A.D. (2008)
- How are they? - They died violently nine years ago.พวกเค้าสบายดีหรือเปล่า พวกเค้าถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อเก้าปีก่อนน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า Superhero Movie (2008)
.. And violent offenders of every kind.พวกหัวรุนแรงทุกรูปแบบ Death Race (2008)
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา Changeling (2008)
He picked 50 of the most violent cops on the force, gave them machine guns and permission to shoot anyone who got in their way;เขาเลือกเอาตำรวจที่โหดร้ายที่สุด 50 คน มอบปืนกลให้กับพวกเขา และอนุญาตให้เขายิงใครก็ตามที่ขวางทาง Changeling (2008)
I'm not a violent guy by nature, but if a man makes me walk around in my grunts for two days... yeah,that's greatatjust don't take too long to finish him off, ok the sooner he's dead,the sooner we can get on the escape.ฉันไม่ใช่คนชอบความรุนแรงนะ แต่ถ้ามีคนให้ฉันเดินไปมา โดยไม่ให้ฉันกินอะไรล่ะก็... ใช่ เยี่ยมเลย อย่าให้มันนานเกินไปล่ะ Dirt Nap (2008)
He has a violent temper, and his marriage was a wreck.เขามีอารมณ์รุนแรง,และชิวิตคู่ ก็ไปไม่รอด I Knew You Were a Pig (2009)
My dad was A... a violent dude.พ่อผมเป็นคนชอบความรุนแรง New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
violentComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
violentEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
violentFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
violentFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
violentHe resisted arrest violently.
violentHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
violentHis opposition was more violent than I had bargained for.
violentI felt my heart beating violently.
violentI felt my heart beat violently.
violentI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาน[ADV] greatly, See also: violently, badly, Thai definition: มาก
ทะเลบ้า[N] turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก
บ้าดีเดือด[ADJ] mad, See also: violent, wild, crazy, Syn. บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, Example: เพราะเขามีนิสัยบ้าดีเดือดชอบทำอะไรห่ามๆ เพื่อนๆ จึงไม่ค่อยไว้วางใจเขาเท่าไหร่, Thai definition: ที่มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราวๆ, โดยปริยายหมายความว่ามีอารมณ์หุนหันพลันแล่นชอบทำอะไรรุนแรง
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
ดุดัน[ADJ] violent, See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย, Ant. ใจดี, Example: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้, Thai definition: ดุอย่างไม่ลดละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente
จู่โจม [v.] (jūjōm) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack   
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ไม่รุนแรง[adj.] (mai runraēng) FR: non-violent
หนังที่มีความรุนแรง [n. exp.] (nang thī mī khwām runraēng) EN: violent film   FR: film violent [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENT    V AY1 AH0 L AH0 N T
VIOLENT    V AY1 L AH0 N T
VIOLENTLY    V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0
VIOLENTLY    V AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violent    (j) (v ai1 @ l @ n t)
violently    (a) (v ai1 @ l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltverbrechen {n}violent crime [Add to Longdo]
Gewaltverbrecher {m}violent criminal [Add to Longdo]
blutige Unruhenviolent unrest; violence and bloodshed [Add to Longdo]
gewaltsam; gewalttätig {adj} | gewaltsamer | am gewaltsamstenviolent | more violent | most violent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, / ] violent; fierce and tough; shrewish (woman) [Add to Longdo]
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce [Add to Longdo]
劲烈[jìng liè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] violent; strong [Add to Longdo]
强暴[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] violent [Add to Longdo]
悍妇[hàn fù, ㄏㄢˋ ㄈㄨˋ, / ] violent woman; shrew [Add to Longdo]
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, / ] violent wave; fierce billow; fig. depraved force [Add to Longdo]
暴力法[bào lì fǎ, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] violent method; brute force [Add to Longdo]
暴力犯罪[bào lì fàn zuì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, ] violent crime [Add to Longdo]
暴怒[bào nù, ㄅㄠˋ ㄋㄨˋ, ] violent rage; fury [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, a. [F., from L. violentus, from vis
   strength, force; probably akin to Gr. ? a muscle, strength.]
   1. Moving or acting with physical strength; urged or impelled
    with force; excited by strong feeling or passion;
    forcible; vehement; impetuous; fierce; furious; severe;
    as, a violent blow; the violent attack of a disease.
    [1913 Webster]
 
       Float upon a wild and violent sea.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A violent cross wind from either coast. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting, characterized, or produced by unjust or improper
    force; outrageous; unauthorized; as, a violent attack on
    the right of free speech.
    [1913 Webster]
 
       To bring forth more violent deeds.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Some violent hands were laid on Humphrey's life.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced or effected by force; not spontaneous; unnatural;
    abnormal.
    [1913 Webster]
 
       These violent delights have violent ends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No violent state can be perpetual.  --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       Ease would recant
       Vows made in pain, as violent and void. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Violent presumption} (Law), presumption of a fact that
    arises from proof of circumstances which necessarily
    attend such facts.
 
   {Violent profits} (Scots Law), rents or profits of an estate
    obtained by a tenant wrongfully holding over after
    warning. They are recoverable in a process of removing.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fierce; vehement; outrageous; boisterous; turbulent;
     impetuous; passionate; severe; extreme.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, n.
   An assailant. [Obs.] --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, v. t. [Cf. F. violenter.]
   To urge with violence. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, v. i.
   To be violent; to act violently. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The grief is fine, full, perfect, that I taste,
      And violenteth in a sense as strong
      As that which causeth it.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violent
   adj 1: acting with or marked by or resulting from great force or
       energy or emotional intensity; "a violent attack"; "a
       violent person"; "violent feelings"; "a violent rage";
       "felt a violent dislike" [ant: {nonviolent}]
   2: effected by force or injury rather than natural causes; "a
     violent death"
   3: (of colors or sounds) intensely vivid or loud; "a violent
     clash of colors"; "her dress was a violent red"; "a violent
     noise"; "wild colors"; "wild shouts" [syn: {violent}, {wild}]
   4: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
     inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty"; "in a
     tearing rage"; "vehement dislike"; "violent passions" [syn:
     {fierce}, {tearing}, {vehement}, {violent}, {trigger-happy}]
   5: characterized by violence or bloodshed; "writes of crimson
     deeds and barbaric days"- Andrea Parke; "fann'd by Conquest's
     crimson wing"- Thomas Gray; "convulsed with red rage"- Hudson
     Strode [syn: {crimson}, {red}, {violent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top