ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

厉害

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厉害-, *厉害*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent, #2,697 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow![CN] 厉害! A Chinese Ghost Story III (1991)
Amazing[CN] 厉害 Say 'I Love You' (2014)
You landed a few good punches...[CN] 你可是给了我几个厉害的耳光 The Blue Angel (1930)
I won't do it again You did well, you did very well.[CN] 我姐真是厉害 Episode #1.7 (2004)
How pitiful.[CN] 真厉害 Detective Conan (1996)
I write unproduced plays. And very good of that kind.[CN] 我写的剧本无一成功 太厉害 Design for Living (1933)
Uh huh.[CN] 怎么样 很厉害 Bleach (2004)
We're gonna make the word "government" poison to them if it's the last thing we do.[CN] 我们必须要让他们知道政府的厉害 'G' Men (1935)
Astounding![CN] 厉害 Back to the Future Part III (1990)
But he was drunk and we didn't where he lives.[CN] 因为他醉得很厉害 而且我也不知道他住哪里 不知道他住在哪里 Episode #1.4 (2004)
You're good.[CN] 你很厉害 The Art of War (2012)
Nice.[CN] 挺厉害 My Bloody Valentine (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top