ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劲-, *劲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劲, jìn, ㄐㄧㄣˋ] strong, tough, unyielding; power, energy
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 1,358

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] strength, #3,515 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] stalwart; sturdy, #3,515 [Add to Longdo]
[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force, #4,218 [Add to Longdo]
使[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength, #10,291 [Add to Longdo]
[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]
[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, / ] strong contingent; elite squad, #18,465 [Add to Longdo]
一个[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly, #18,509 [Add to Longdo]
[fèi jìn, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to require effort; strenuous, #20,064 [Add to Longdo]
[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength, #20,800 [Add to Longdo]
[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, / ] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer), #24,590 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or somebody. I'm a rotten shot.[CN] 我的枪法很差 The 39 Steps (1935)
Okay.[CN] 非常的草 War Dogs (2016)
" I'll bash him in the ribs " " And step on his pedal! "[CN] 我会把他踢到一边 使用脚踩 The Blue Angel (1930)
On the way to lsurugi, raced a rckshaw on a carriage,[CN] 上次坐马车从高冈出发 你和人力车较过儿的 Taki no shiraito (1933)
Push.[CN] 使 Pousse. War Witch (2012)
Push harder![CN] 再使 Blind Mountain (2007)
Play louder! Play louder![CN] 演奏吧,使演奏吧 Cavalcade (1933)
Mom's having a fit because of you so run like hell when you see her.[CN] 你要是看不对就快跑 小心被她打死 Episode #1.4 (2004)
Harder.[CN] 使 Bitter Moon (1992)
Grand.[CN] 够 The Homesman (2014)
Of course there's nothing wrong.[CN] 没什么不对 The 39 Steps (1935)
That's all very well, Professor, but have you any proof?[CN] 教授,没什么不对的 你有任何证据吗? One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top