ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妇-, *妇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妇, fù, ㄈㄨˋ] married woman; wife
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 婦; a woman 女 with a broom 彐,  Rank: 932

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˋ, / ] woman, #8,404 [Add to Longdo]
[fù nǚ, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ, / ] woman, #2,070 [Add to Longdo]
[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] a (married) couple; husband and wife, #3,885 [Add to Longdo]
[yùn fù, ㄩㄣˋ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman, #6,320 [Add to Longdo]
[xí fù, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #7,419 [Add to Longdo]
[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] women's league; women's association, #10,244 [Add to Longdo]
[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman; lady about to give birth, #11,536 [Add to Longdo]
[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] married woman, #12,385 [Add to Longdo]
[fù kē, ㄈㄨˋ ㄎㄜ, / ] gynecology, #12,835 [Add to Longdo]
产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic, #16,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We're a runaway couple.[CN] 我们是私奔的夫 The 39 Steps (1935)
Off we go. "Mr. and Mrs. Henry Hopkinson, The Hollyhocks, Hammersmith."[CN] 写上 亨利·霍普金斯夫 The 39 Steps (1935)
Well, what about the Strumps? Don't we have to invite them too?[CN] 斯特朗普夫呢,要不要也邀请他们 Design for Living (1933)
Your Imperial Majesty... before the bridal pair retire, I wish to propose a toast... to Her Imperial Highness, the grand duchess Catherine.[CN] 帝王陛下 在新婚夫入洞房前 我想敬一杯酒... 向尊敬的女王陛下 伟大的公爵夫人凯瑟琳敬酒 The Scarlet Empress (1934)
By pure chance and luck, the small nearby restaurant she fled to was run by none other than young Shinzo and Nadeshiko.[CN] 事出偶然 附近有一对开面馆的年轻夫 正是新藏和抚子 Taki no shiraito (1933)
Oh, those Marryots. I know them well.[CN] 马里奥特夫,我和他们很熟 Cavalcade (1933)
A bicycle seat is a little hard on Lady Godiva's historical background.[CN] 让戈蒂娃骑单车是有点穿越了 (戈蒂娃为11世纪英国贵 Design for Living (1933)
A rotund but noble creature from Des Moines.[CN] 是德莫因一位丰满的贵 Design for Living (1933)
Menopause![CN] 女 更年期 McDull, Kung Fu Kindergarten (2009)
Bitch![CN] 荡! Angel-A (2005)
And please don't worry about the Strumps.[CN] 斯特朗普夫的事就别担心了 Design for Living (1933)
But of course Shiraito was hiding inside their place.[CN] 其实白丝已被新藏夫藏了起来 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top