ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sulkily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sulkily-, *sulkily*, sulky
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sulkily
sulkier
sulkies
sulking
sulkiest
sulkiness

English-Thai: Nontri Dictionary
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง, ความโกรธเคืองใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're always sulking. Everyone at school says so.นายทุกข์ใจบ่อยๆ ทุกคนว่างั้น Wild Reeds (1994)
Listen, Stephen, this is no time for sulking.ฟังนะ, สตีเฟ่น, นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธกันนะ ผู้คนกำลังล้มตาย.. Episode #2.7 (2008)
The one you're magically gonna get by sulking and acting like a brat?งานของคุณหรอ? งานที่คุณอยากได้โดยการบึ้งตึง Crime Doesn't Pay (2009)
-Well, then, how about you stop sulking and try to be thankful for the job you've been given?งั้นก็เลิกทำหน้าบึ้งตึง แล้วพยายาม ซาบซึ้งสำหรับหน้าที่ที่ได้รับดีมั้ย? Hard-Hearted Hannah (2009)
And I can go back to sulking and Elena-longing and forehead brooding.และฉันสามารถกลับไปทำ ให้เอเลน่าโกรธเคือง ได้อีกยาวนาน และการครุ่นคิดให้ปวดหัว ก็เป็นเรื่องสนุก ฉันชอบแบบนี้ History Repeating (2009)
Aren't you glad that you came instead of sulking at home?อย่าเอาเรื่องนั้นมาใส่ใจเลย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Would you stop sulking?หยูดทำหน้าอย้างนั้นได้ไหม The Road (2009)
And I'm not gonna let you spend another day sulking in that apartment.และพ่อจะไม่ปล่อยให้ลูกใช้วันอื่นๆ\ ระบายความโกรธในอพาร์ทเมนต์นั่น The Empire Strikes Jack (2010)
I know, she must still be sulking.ฉันรู้, เธอยังโกรธอยู่ Episode #1.2 (2010)
This isn't what you would describe as sulking.นี่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณ จะพูดว่าเป็นความโกรธ Episode #1.2 (2010)
You know that. I'm not sulking.ฉันไม่ได้รู้สึกไม่ดี With Friends Like These (2011)
You're like a girl, sulking down here in the basement, instead of doing something about what's really bothering you.ซุกตัวเองอยู่ที่ในห้องใต้ดินนี่ แทนที่จะไปจัดการ เรื่องที่มาทำให้กวนใจ Rubber Man (2011)
I'm not sulking. You haven't said a word all morning.ข้าไม่ได้เคือง เจ้าไม่พูดอะไรเลยตลอดเช้า The Hunter's Heart (2011)
But I'm still sulking.แต่ฉันยังโกรธอยู่เลย Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Because, Sam, Kevin's in the wind, okay, you're sulking around like a eunuch in a whorehouse, and I can't help but ask myself, when is decapitation not my thing?เพราะ, แซม... เควินเงียบหายไปกับสายลม, โอเค้ นายโกรธเหมือนขันทีในซ่องเลย Southern Comfort (2012)
I'm not sulking! I'm carrying a load even a horse would struggle under.ข้าไม่ได้เคือง แต่ข้ากำลังแบกของหนักที่แม้แต่ม้าก็ยังจะไม่ไหว With All My Heart (2012)
"You'd be better off if you quit sulking about this ancient history.""ออกมาดีกว่านะถ้าหากคุณเลิก โมโหโกรธาเรื่องสมัย พระเจ้าเหานี่แล้วน่ะ" August: Osage County (2013)
Do you see her sulking about it?แล้วนางโยเยอะไรไหม? The Bear and the Maiden Fair (2013)
Enoch usually does it but, like I said, he is sulking somewhere.ปกติ อีน๊อกซ์เป็นคนทำ แต่อย่างที่บอก เขางอนไปแล้ว Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Don't abandon me when I'm sulking!ห้ามหันหลังให้ข้าตอนข้างอน! Alice Through the Looking Glass (2016)
Always sulking in the corner while the rest of you played.เอาแต่บึ้งตึงอยู่ตรงมุม ขณะที่พวกเจ้าเล่นกัน Book of the Stranger (2016)
She's in the cabin, sulking.อยู่ในบ้านนั้นแหละ งอนอยู่ Swear (2016)
Why don't we go now?Wenn ein Mann wie Alpinollo im Sulki sitzt und sich und sich sorgen um seinen kranken Sohn macht, dann ist er als Jockey nicht voll da! Odds and Evens (1978)
Look at those drivers, they're all... Hey buddy, you're not Sam Stallion.Alle Sulkis jetzt geschlossen hinter Startmaschine... Odds and Evens (1978)
- Writer Alec Sulkin. - Hello.Der Autor Alec Sulkin. Blue Harvest (2007)
Although many writers pitched Star Wars gags, probably the writer who pitched the most Star Wars gags was Alec Sulkin.Obwohl viele Autoren Star Wars-Witze einbrachten, hat Alec Sulkin wohl die meisten Star Wars-Gags beigesteuert. Blue Harvest (2007)
This is the voice of writer Alec Sulkin coming out of this guy.Das ist die Stimme von Autor Alec Sulkin, die da aus dem Typen kommt. Blue Harvest (2007)
Alec Sulkin, leader of the band.Alec Sulkin ist der Bandleader. Blue Harvest (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sulki"Is that implying that I go get some sugar in me and then work more?" "Er?" "No, sorry. I'm just sulking a bit."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถมึงทึง(adv) fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai Definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sulking

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune { f }sulkiness [Add to Longdo]
Schmollwinkel { m }sulking corner [Add to Longdo]
launisch { adv }sulkily [Add to Longdo]
sauer { adv }sulkily [Add to Longdo]
schlechte Launesulkiness [Add to Longdo]
schmollen | schmollend | schmolltto sulk | sulking | sulks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不貞腐れ[ふてくされ, futekusare] (n) sulkiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sulkily \Sulk"i*ly\, adv.
   In a sulky manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sulkily
   adv 1: in a sulky manner; "`What else could I do?' said Graham
       sulkily"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top