ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถมึงทึง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถมึงทึง-, *ถมึงทึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถมึงทึง[V] be fierce, See also: be serious, look sullen, be savage, be vicious, look sulky, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: ทำไมเธอจึงถมึงทึงนัก, Thai definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ถมึงทึง[ADV] fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถมึงทึง(ถะหฺมึง-) ว. ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้งไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว, ขมึงทึง ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถมึงทึง[v.] (thameungtheung) EN: be fierce   
ถมึงทึง[adj.] (thameungtheung) EN: grave ; solemn ; serious   FR: violent
ถมึงทึง[adv.] (thameungtheung) EN: fiercely   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave

English-Thai: Nontri Dictionary
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top