ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暴怒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暴怒-, *暴怒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴怒[bào nù, ㄅㄠˋ ㄋㄨˋ, ] violent rage; fury, #33,189 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huge armies of the berserk little creatures reached the Caspian Sea, swam across the Volga, and inundated the European part of Russia.[CN] 巨大的暴怒小動物軍團來到 游過伏爾加河 涌向俄羅斯的歐洲部分 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
I think he's just angry, not livid, the way he's banging.[CN] 他只是生气,还没暴怒,从他敲门就听得出来 Insignificance (1985)
That engulfed me with painful ties. Desire, jealousy, fury Strife[CN] 痛苦的羁绊裹挟了我 欲望、忌妒、暴怒 Augustine of Hippo (1972)
I couldn't care less what you do. - Shut up![CN] 我要是如此暴怒 那你又有什么好笑的 Scenes from a Marriage (1973)
For there is mercy in the depths of Your anger.[CN] 即使是您暴怒之下 也隐含着慈悲之心 Marketa Lazarová (1967)
Strike her down with Thy fury![CN] 用祢的暴怒击打她! Viy (1967)
I'm not letting you out.[CN] 可别和她们那些好暴怒的丈夫 单独呆在一起 Scenes from a Marriage (1973)
I'm shivering, even though I'm hot. I might be coming down with something.[CN] 我真希望这辈子 能真真正正暴怒一场 Scenes from a Marriage (1973)
E, in turn, the welded espartano dominated for the revolt for the luxurious life of the enemy.[CN] 斯巴达式的日本士兵,反过来, 被对他的白种敌人安逸的生活 的蔑视和暴怒弄得感觉受不了 Japan: 1941-1945 (1974)
Now I see it's the rage of caliban on seeing his own refection in the glass.[CN] 我总算见识到卡利班 看到自己镜中倒影的暴怒反应 (注: 莎士比亚剧作《暴风雨》中的野蛮人) Now I see it's the rage of Caliban on seeing his own reflection in the glass. Victim (1961)
I'm not afraid.[CN] 你要真想知道是不是这样 我告诉你你是在暴怒 Scenes from a Marriage (1973)
I was in such a senseless rage that evening.[CN] 那天晚上我竟然 那么暴怒 Sheer Madness (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top