ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

强暴

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -强暴-, *强暴*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强暴[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] violent, #23,441 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now shall I tell thee the matter of my grief and of what thou shalt do.[CN] 凡有血气的人 他的尽头已经来到我面前... 因为地上满了他们的强暴 The Bible: In the Beginning... (1966)
I'm gonna tell him you tried to rape me.[CN] 我要告诉他你想强暴 American Graffiti (1973)
You spelled ' stormy" starting with S-T-A-U.[CN] 你把"风暴"写成了"强暴" Lacombe, Lucien (1974)
Pierre could be all over her, ripping her clothes![CN] 皮埃尔会脱掉她衣服强暴她的! -强迫她吻他 I vinti (1953)
Rape.[CN] 强暴 Successive Slidings of Pleasure (1974)
Lord Douglas sent his only son Hamish out to rape twa Campbell lassies.[CN] 道格拉斯爵士派他唯一的儿子哈美西强暴了坎贝尔的两个女儿 Casino Royale (1967)
She was very badly raped, you see.[CN] 你知道 她被猛烈地强暴 A Clockwork Orange (1971)
l`m tired of having my mind raped![CN] 我厌倦我的意念被强暴 Last Tango in Paris (1972)
- Lady Mary, daughter of Lord Douglas McTarry, raped by the Campbells in 1622.[CN] 在1622年被坎贝尔强暴 Casino Royale (1967)
A Cossack ensign for assault on the civilian population![CN] 哥萨克少尉强暴平民罪 The Red and the White (1967)
He wanted to rape me.[CN] 他想强暴 Last Tango in Paris (1972)
He tried to rape me. He`s a madman.[CN] 他想强暴我 他疯了 Last Tango in Paris (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top