ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่รุนแรง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รุนแรง-, *ไม่รุนแรง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, minor ones, I think one was angina.ใช่ ครั้งแรกไม่รุนแรงเท่าไหร่ / คิดว่าคงเป็นโรคคออักเสบ The Notebook (2004)
Infection's not so bad, but I'm going to give you a shot of penicillin just to make sure, okay?อาการติดเชื้อไม่รุนแรง แต่เพื่อความแน่ใจฉันจะฉีดเพนนิซิลินให้เธอ,ตกลงไหม? Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
That wasn't violence.นั่นไม่รุนแรงหรอก Happily N'Ever After (2006)
I'll be gentle.ฉันจะไม่รุนแรง Koizora (2007)
Well, they can be mild to practically non-existent.อ้อ อาการนั้นทรงตัวไม่แน่นอน มีทั้งทุเลาไม่รุนแรง Cancer Man (2008)
But not too rough.ไม่รุนแรงขนาดนั้น Transporter 3 (2008)
Okay, that's good, because they probably would have traveled in on a low-grade charter from the Bahamas, and used their real names, right?ตกลง, มันดีมาก เพราะว่าพวกเขาเป็นไปได้สูงที่จะได้เดินทางในขณะที่ กฎหมายซึ่งไม่รุนแรงจากบาฮามา และใช้ชื่อจริงของพวกเขา ดีไหม? The Sunshine State (2008)
I doubt it The edema wasn't acuteก็สงสัยอยู่ อาการบวมน้ำก็ไม่รุนแรง Art Imitates Life (2008)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
All the crimes he's committed have one thing in common, there was violence, but the execution wasnt violence, that was, that was intellect.ทุกอาชญกรรมที่เขาทำมีอย่างนึงที่เหมือนกัน มีการใช้ความรุนแรง แต่การดำเนินการไม่รุนแรง Law Abiding Citizen (2009)
It's usually not serious, but it can produce a cough like that.อาการมักจะไม่รุนแรง แต่มันจะส่งผลให้เกิดอาการไอ 4 Days Out (2009)
I hope this isn't too rough.\นี่คงไม่รุนแรงเกินไปนะ ซาร่า: Chuck Versus the Beefcake (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รุนแรง[adj.] (mai runraēng) FR: non-violent

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม,กระดาก,ไม่รุนแรง,ถ่อมตัว
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull

English-Thai: Nontri Dictionary
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top