Search result for

ไม่รุนแรง

(27 entries)
(0.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รุนแรง-, *ไม่รุนแรง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
All the crimes he's committed have one thing in common, there was violence, but the execution wasnt violence, that was, that was intellect.ทุกอาชญกรรมที่เขาทำมีอย่างนึงที่เหมือนกัน มีการใช้ความรุนแรง แต่การดำเนินการไม่รุนแรง Law Abiding Citizen (2009)
It's usually not serious, but it can produce a cough like that.อาการมักจะไม่รุนแรง แต่มันจะส่งผลให้เกิดอาการไอ 4 Days Out (2009)
I hope this isn't too rough.\นี่คงไม่รุนแรงเกินไปนะ ซาร่า: Chuck Versus the Beefcake (2009)
Not just growing pains.เขามีปัญหาเรื่อง กระดูกสันหลังคดไม่รุนแรง ซึ่งเมื่อ รวมกับช่วงกำลังโตแล้ว Good Mourning (2009)
These burns on your chest are pretty minor.แผลไหม้บนอกคุณดูไม่รุนแรง I Saw What I Saw (2009)
Ah, voyeurs are rarely violent.พวกถ้ำมองไม่รุนแรง The Internet Is Forever (2010)
It's not going to be that... that big.มันอาจจะไม่รุนแรง... ขนาดนั้นละมั้ง Aftermath (2010)
It's not serious enough to tell you.มันไม่รุนแรงพอที่จะต้องบอกแม่ Episode #1.13 (2010)
The paper said that it was blunt force trauma, but they don't say what was used.หนังสือพิมพ์บอกว่ามันเป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง แต่พวกเขาไม่พูดว่าใช้อะไร Surface Tension (2011)
As for the COD, well, it wasn't anything nefarious.สาเหตุการตายไม่รุนแรง Mea Makamae (2011)
I don't mind helping, as long as it isn't gonna be too violent.ฉันไม่ถือหรอก ตราบใดที่มันไม่รุนแรงจนเกินไป Seven Psychopaths (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รุนแรง[adj.] (mai runraēng) FR: non-violent

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม,กระดาก,ไม่รุนแรง,ถ่อมตัว
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull

English-Thai: Nontri Dictionary
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top