Search result for

severe

(83 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severe-, *severe*
Possible hiragana form: せう゛ぇれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severe[ADJ] รุนแรง, See also: ดุเดือด, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน, Syn. cruel, oppressive, resolute, rigid, earnest
severely[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. critically, harshly, rigorously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure

English-Thai: Nontri Dictionary
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Severe acute respiratory syndromeโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
Lung involvement isn't very severe.แต่ปอดยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Birthmarks (2008)
Severe agoraphobe.เป็นโรคกลัวที่โล่งอย่างแรง The Itch (2008)
Severe emotional stress can lead to asymmetric function of the midbrain.ความเครียดจากสภาพจิตเสียหายร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สมดุล ของสมองส่วนกลาง Emancipation (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
You have a severe B12 deficiency. Get back in bed.คุณมีอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง กลับขึ้นเตียง Dying Changes Everything (2008)
I beg your Majesty to punish him severely...ได้โปรดลงโทษให้จงหนักพะยะค่ะ Portrait of a Beauty (2008)
I'm afraid your injuries are more severe then we've previously thought, my dear.ฉันเกรงว่า บาดแผลของเธอในคราวนี้/Nอาจจะสาหัสจนยากที่จะรักษามันได้... พวกเราก็เลยร่วมกันคิดอยู่นานเลยล่ะ/Nสาวน้อย Bolt (2008)
I'm not sure if he can hear, bones indicate severe arthritis.ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่า กระดูกก็เป็นโรคข้อต่ออักเสบขั้นรุนแรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I study children with severe traumas.ฉันศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง Passengers (2008)
But as you can see, this flood became more severe about 10 minutes ago.คำถามตอนนี้... แคมป์ผู้ประสบภัยจะเป็นยังไงบ้าง Jumper (2008)
I am just... severely cross-eyed.แค่ตาเขขนาดหนักเท่านั้น The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severeA foolish misunderstanding severed their long friendship.
severeAir traffic controllers are under severe mental strain.
severeAlice returned home early from work with a severe headache.
severeAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.
severeA severe typhoon has done much damage to property.
severeBiologists assert the losses are severe.
severeCompany A is trying to play us off against company B in a severe price-war.
severeDo not punish the girl severely; go easy on her.
severeDon't punish the boy severely; go easy on him.
severeHe criticized his rival severely.
severeHe did nothing wrong; all the same he was severely punished.
severeHe gave up under the severe training he faced.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหัส[ADJ] severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต
รากเลือด[ADV] seriously, See also: severely, Syn. สาหัส, หนัก, มาก, Example: กลุ่มคนตกงานพวกนี้จะลำบากมากที่สุดชนิดรากเลือดทีเดียว
หนักหน่วง[ADV] severely, See also: heavily, seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, Example: กลุ่มองค์กรเหล่านี้เปิดฉากเคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักหน่วงเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
เลิกคบ[V] severe relations with, See also: break off relations with, Example: ถ้าเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ ผลการเรียนของเขาคงดีขึ้น, Thai definition: ทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
หนัก[ADV] severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่าง[ADV] severely, See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly, Example: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า, Thai definition: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างหนัก[ADV] harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
เคร่ง[ADJ] strict, See also: severe, austere, rigorous, serious, stringent, earnest, stern, tense, Example: พ่อหันไปมองหน้าเคร่งดื้อดึงของลูกก็รู้ว่าขืนห้ามปรามไปลูกก็คงไม่เชื่อ
งอมแงม[ADV] badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe   
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVERE    S AH0 V IH1 R
SEVERED    S EH1 V ER0 D
SEVERELY    S AH0 V IH1 R L IY0
SEVEREST    S AH0 V IH1 R AH0 S T
SEVEREVILLE    S AH0 V IH1 R V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severe    (j) (s i1 v i@1 r)
severed    (v) (s e1 v @ d)
severer    (j) (s i1 v i@1 r @ r)
severely    (a) (s i1 v i@1 l ii)
severest    (j) (s i1 v i@1 r i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastungsprobe {f}severe test [Add to Longdo]
Strafpredigt {f}severe lecture [Add to Longdo]
streng; hart; heftig; massiv; akut (Schmerzen) {adj} | strenger | am strengsten | streng aber gerechtsevere | severer; more severe | severest; most severe | severe but just [Add to Longdo]
Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom {n} (SARS); Schweres Akutes Atemwegssyndrom {n} [med.]Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严厉[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] severe; strict, #5,469 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] severe; surname Li, #13,871 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] severe; exacting, #25,346 [Add to Longdo]
严冬[yán dōng, ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ, / ] severe winter, #33,433 [Add to Longdo]
严苛[yán kē, ㄧㄢˊ ㄎㄜ, / ] severe; harsh, #46,432 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Severe \Se*vere"\, a. [Compar. {Severer}; superl. {Severest}.]
   [L. severus; perhaps akin to Gr. ??? awe, ??? revered, holy,
   solemn, Goth. swikns innocent, chaste: cf. F. s['e]v[`e]re.
   Cf. {Asseverate}, {Persevere}.]
   1. Serious in feeling or manner; sedate; grave; austere; not
    light, lively, or cheerful.
    [1913 Webster]
 
       Your looks alter, as your subject does,
       From kind to fierce, from wanton to severe.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Very strict in judgment, discipline, or government; harsh;
    not mild or indulgent; rigorous; as, severe criticism;
    severe punishment. "Custody severe." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Come! you are too severe a moraler.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let your zeal, if it must be expressed in anger, be
       always more severe against thyself than against
       others.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Rigidly methodical, or adherent to rule or principle;
    exactly conformed to a standard; not allowing or employing
    unneccessary ornament, amplification, etc.; strict; --
    said of style, argument, etc. "Restrained by reason and
    severe principles." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The Latin, a most severe and compendious language.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Sharp; afflictive; distressing; violent; extreme; as,
    severe pain, anguish, fortune; severe cold.
    [1913 Webster]
 
   5. Difficult to be endured; exact; critical; rigorous; as, a
    severe test.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Strict; grave; austere; stern; morose; rigid; exact;
     rigorous; hard; rough; harsh; censorious; tart;
     acrimonious; sarcastic; satirical; cutting; biting;
     keen; bitter; cruel. See {Strict}.
     [1913 Webster] -- {Se*vere"ly}, adv. -- {Se*vere"ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severe
   adj 1: intensely or extremely bad or unpleasant in degree or
       quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a
       terrible cough"; "under wicked fire from the enemy's
       guns"; "a wicked cough" [syn: {severe}, {terrible},
       {wicked}]
   2: very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the
     chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" [syn: {hard},
     {knockout}, {severe}]
   3: severely simple; "a stark interior" [syn: {austere},
     {severe}, {stark}, {stern}]
   4: unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a
     parent severe to the pitch of hostility"- H.G.Wells; "a hefty
     six-footer with a rather severe mien"; "a strict
     disciplinarian"; "a Spartan upbringing" [syn: {severe},
     {spartan}]
   5: causing fear or anxiety by threatening great harm; "a
     dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness";
     "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of
     events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening
     disease" [syn: {dangerous}, {grave}, {grievous}, {serious},
     {severe}, {life-threatening}]
   6: very bad in degree or extent; "a severe worldwide
     depression"; "the house suffered severe damage"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top