ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vehemently

V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vehemently-, *vehemently*, vehement
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vehemently(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างรุ่มร้อน, Syn. fiercely, violently

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I vehemently disapprove. - Dr. Morris.ผมไม่อยากจะอนุมัติเลย ดร มอร์ริส Pathology (2008)
Kitazato vehemently insisted that he was innocent.คิตะซาโต้ยังยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ Episode #1.8 (2009)
I even more vehemently deny knowing this person.ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่รู้จักกับคนนี้ The Predator in the Pool (2010)
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้ Oh! My Lady (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VEHEMENTLY V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0
VEHEMENTLY V AH0 HH IY1 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vehemently (a) vˈiːəməntliː (v ii1 @ m @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r, vi) to argue vehemently [Add to Longdo]
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r, vt) to attack and scatter; to argue vehemently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vehemently \Ve"he*ment*ly\, adv.
   In a vehement manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vehemently
   adv 1: in a vehement manner; "he vehemently denied the
       accusations against him"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top