ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conceal*

K AH0 N S IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conceal, -conceal-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceal(vt) ปกปิด, See also: ซ่อน, เก็บเป็นความลับ, Syn. hide, secrete, cover
concealment(n) การปกปิด, See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ, Syn. hiding, secretion, covering
unconcealed(adj) ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งไม่ปกปิด, ซึ่งไม่ปิดบัง, ซึ่งไม่ซุ่มซ่อนไว้, Syn. discovered, disclosed, open, Ant. concealed
conceal from(phrv) ปกปิดจาก, See also: ซ่อนเร้นจาก, Syn. hide from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide, cover, Ant. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding, hide-out

English-Thai: Nontri Dictionary
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
birth, concealment ofการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed actนิติกรรมอำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed haemorrhage; haemorrhage, internalการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealment of birthการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying concealed weaponการพาอาวุธที่ซุกซ่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
internal haemorrhage; haemorrhage, concealedการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhage, concealed; haemorrhage, internalการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhage, internal; haemorrhage, concealedการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
concealChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
concealDense bushes concealed him.
concealDon't conceal what you feel about it.
concealHe concealed his anger from the audience.
concealHe concealed his poverty from my eyes.
concealHe concealed the book under his coat.
concealHe concealed the fact from me.
concealHe concealed the fact that he had divorced his wife.
concealHe concealed the file in what he thought was a safe place.
concealHe is in love with her, but he tries to conceal his feelings.
concealHer laugh was a lie that concealed her sorrow.
concealHe seemed to conceal the fact.
concealIt is wrong for a man to conceal things from his wife.
concealIt occurred to me that he was trying to conceal something.
concealIt's foul of you to have concealed it.
concealI would rather die than conceal my belief.
concealLet's conceal this secret from him.
concealMrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.
concealShe concealed the change in her feelings toward him.
concealShe concealed the fact that she used to be a salesgirl.
concealShe tried to conceal her grief at the party.
concealShe tried to conceal the fact.
concealThe concealment of facts by a witness is a criminal offense.
concealThe criminal had to conceal his identity.
concealThe rebel concealed his ambition to destroy the regime.
concealThe weapons were concealed in the bottom of his baggage.
concealThis type of noun phrase is called a "concealed question".
concealWe can normally conceal our thoughts from others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง(v) hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
แฝงเร้น(v) be hidden, See also: be concealed, be invisible, Syn. แอบแฝง, Example: ขณะนี้กองปราบกำลังลุยอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อทำลายขบวนการชั่วร้ายที่แฝงเร้นมากับกลุ่มการเมืองระดับชาติ
แฝงตัว(v) disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เร้น(v) hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai Definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ
ลับ(adj) secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
เก็บงำ(v) conceal, See also: hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially, Syn. ปิดบัง, ซ่อน, Ant. เปิดเผย, Example: พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น, Thai Definition: รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี
เก็บกด(v) repress, See also: suppress, dissimulate, subdue, quench, conceal, Syn. เปิดเผย, Example: มนุษย์มักคิดว่าเราสามารถเก็บกด หรือกักขังอารมณ์ไว้ได้ แต่โดยธรรมชาติ ความรู้สึกที่เก็บกดมักปรากฏออกมาในรูปแบบอื่นที่แอบแฝง, Thai Definition: ไม่แสดงความรู้สึก, ไม่แสดงอารมณ์
เคลือบแฝง(v) conceal, See also: hide, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง, Ant. ชัดเจน, โปร่งใส, Example: พวกเขารู้สึกดีใจกับการกลับมาของเพื่อนแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเคลือบแฝงอยู่ก็ตาม, Thai Definition: ไม่กระจ่างทำให้เป็นที่สงสัย
งำ(v) conceal, See also: hide, cover from sight, keep from sight, Syn. ปิด, เก็บ, ซ่อน, Ant. เปิด, เปิดเผย, Example: เขากลัวแกจะไม่ตลกด้วยก็เลยได้แต่เงียบงำเอาไว้กะว่าเอาไว้เป็นมุขให้เพื่อนๆ ฟังแทน
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง
ปิด(v) hide, See also: conceal, cover up, Syn. ปกปิด, Example: ข้อมูลนี้เป็นความลับทางธุรกิจที่ต่างฝ่ายต่างปิดไม่ให้ฝ่ายใดล่วงรู้, Thai Definition: ไม่เปิดเผย
ปิดบัง(v) hide, See also: conceal, Syn. ปกปิด, ปิด, Ant. เปิดเผย, Example: ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เรื่องน่าอับอายหรือต้องปิดบังแต่อย่างใด, Thai Definition: ไม่เปิดเผย
ปิดหน้า(v) cover one's face, See also: conceal one's face, Example: ถึงผู้ต้องหาจะปิดหน้า แต่เธอก็แน่ใจว่าใช่ลูกชายของเธอแน่นอน, Thai Definition: ปิดบังไม่ให้เห็นใบหน้า
พราง(v) disguise, See also: conceal, hide, Syn. ซ่อน, บดบัง, ปิดบัง, ปกปิด, อำพราง, Ant. ชัดแจ้ง, ชัดเจน, Example: ้เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai Definition: ทำให้เข้าใจเป็นอื่น, ทำให้เลือน
มุดหัว(v) hide, See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, Example: ผมไม่ทราบว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหน
มีเลศนัย(v) lie in hiding, See also: be concealed, lurk something improper behind, Example: ผมขอรับรองว่าข้อเสนอของผมนี้ไม่มีเลศนัยอะไร
มิดเม้น(v) completely conceal, See also: completely cover, completely hide, Syn. ซ่อน, แอบ, เม้ม, หลบ, Ant. แสดง, Example: เธอสามารถยืดคอทระนงมิดเม้นเบื้องหลังของตนไว้ไม่แพร่งพรายให้คนอื่นรู้, Thai Definition: ทำให้ลับตา
มิดเม้น(v) completely conceal, See also: completely cover, completely hide, Syn. ซ่อน, แอบ, เม้ม, หลบ, Ant. แสดง, Example: เธอสามารถยืดคอทระนงมิดเม้นเบื้องหลังของตนไว้ไม่แพร่งพรายให้คนอื่นรู้, Thai Definition: ทำให้ลับตา
เร้นลับ(adj) mysterious, See also: secret, concealing, Example: นักเคลื่อนไหวบางคนแฝงเป้าหมายเร้นลับในทางการเมือง, Thai Definition: ยากที่จะรู้
ลึกลับซับซ้อน(adj) mysterious, See also: secret, hidden, concealed, mystic, occult, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: บ่อยครั้งที่เขาออกมาแฉเรื่องราวลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้คนอื่นได้รู้, Thai Definition: ที่ชวนให้สงสัยหรือเข้าใจได้ยาก
อุบ(v) conceal, See also: keep secret, Ant. เปิดเผย, Example: ตำรวจอุบความลับบางประการเกี่ยวกับการสืบสวนเอาไว้ เพื่อประโยชน์แห่งคดี, Thai Definition: นิ่งไว้ไม่เปิดเผย
ตีหน้า(v) pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai Definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง
บดบัง(v) hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai Definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา
บัง(v) conceal, See also: hide, gloss over, cover up, Syn. ปิด, บดบัง, ซ่อน, Example: ผู้ที่ช่วยกันบังความผิดมีโทษถึงขั้นให้ออก, Thai Definition: ปกปิดไม่ให้เห็น หรือไม่ให้รู้
ปกปิด(v) conceal, See also: hide, cover up, Ant. เปิดเผย, Example: เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด, Thai Definition: ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
ซอกซัง(v) hide, See also: conceal, keep oneself out of view, Syn. ซุกซ่อน, ซ่อนเร้น
ซ่อนเร้น(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, Syn. แอบแฝง, แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้นอำพราง, Ant. เปิดเผย, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด
ซ่อนตัว(v) hide one's self, See also: conceal one's self, keep one's self secretly, Syn. ซ่อนกาย, Example: โจรซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างกลางป่า
ซ่อน(v) hide, See also: conceal, keep secretly, Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, ซุกซ่อน, แอบ, หลบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน, Example: โจรซ่อนเพชรที่ปล้นมาไว้ในท่อระบายน้ำ, Thai Definition: หลบไว้ในที่ลับตา
ซ่อนรูป(v) cover up one's figure, See also: conceal the figure, Example: ดูเหมือนเธอจะร่างเล็ก แต่จริงๆ นั้นเธอซ่อนรูป, Thai Definition: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง, ใหญ่ดูเป็นเล็ก
ซุก(v) hide, See also: conceal, Syn. ซุกซ่อน, ปกปิด, หมก, ซ่อน, Example: ไก่นาตัวลายๆ สีเหลือง ชอบซุกอยู่ตามกอหญ้าริมท้องนา, Thai Definition: หมกซ่อนหรือยัดแทรกไว้ในที่มิดชิด
กบดาน(v) hide, See also: lie, low, conceal low, Syn. หลบซ่อน, ซ่อนตัว, Example: ช่วง ปฏิวัติวัฒนธรรม ศิลปินเหล่านี้ต้องกบดานอยู่ในชนบท บางคนต้องโทษ และบางคนก็หยุดการสร้างงานศิลปะไประยะหนึ่ง, Thai Definition: นอนพังพาบกับพื้นใต้น้ำเป็นอาการของจรเข้ โดยปริยายหมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมา
กลบ(v) conceal, See also: cover up, veil, bury, shut, hide, Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบเกลื่อน, หมก, ซ่อน, Example: ผู้ร้ายกลบร่องรอยที่ทำฆาตกรรมอย่างแนบเนียน, Thai Definition: ปกปิด หรือปกคลุมไม่ให้เห็นร่องรอย และโดยปริยายหมายถึงการปิดบัง
กลบเกลื่อน(v) conceal, See also: hide, cover up, Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบ, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, Ant. เปิดเผย, Example: ผู้ต้องสงสัยพยายามกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง
ความดำมืด(n) secret, See also: concealment, hiddenness, Syn. ความลึกลับ
มิด(adv) concealed, See also: covered, Example: ช้างก้าวลงแอ่งโคลนที่เหนียวเหนอะ จนขาจมมิดถึงใต้ท้อง, Thai Definition: ลับหายไปจนหมดสิ้น
เม้ม(v) hide, See also: conceal, steal, Syn. ยักเอาไว้, ซ่อน, แอบ, Example: แกเม้มเงินเข้าในอกเสื้ออย่างระมัดระวัง, Notes: (ปาก)
เมี้ยน(adv) completely covered or hidden, See also: completely concealed, completely stealthy, Syn. มิด, ลับลี้, ซ่อน
เหยียบ(v) conceal, See also: keep secret, cover up, Syn. ปกปิด, ปิดบัง, Example: เรื่องนี้ถ้าฉันเล่าให้เธอฟังแล้วเธอต้องเหยียบไว้นะ, Thai Definition: ปกปิดไว้เป็นความลับ
การซ่อน(n) hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย
หลบซ่อน(v) hide, See also: conceal, secrete, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: เขาจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวหนีความวุ่นวายสักพัก
แฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, obscure, seclude, disguise, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ, Example: นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่, Thai Definition: หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง
อำพราง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, keep back, suppress the truth, maintain secrecy, bogus, hide, , Syn. ปิดบัง, งำ, Ant. เปิดเผย, Thai Definition: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง
แอบ(v) hide, See also: conceal, go into hiding, lie low, snuggle up to, slip, Syn. แนบ, Example: เด็กๆ วิ่งไปแอบเพื่อนอยู่หลังประตู, Thai Definition: ทำให้ไม่เห็นตน โดยอยู่แนบชิดกับสิ่งกำบัง
แอบ(v) tuck away, See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip, Syn. ซุกซ่อน, ซ่อน, Thai Definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
แอบซ่อน(v) hide, See also: conceal, keep secretly, dodge, make a hint, veil, shroud, Syn. ซ่อน, แอบ, Ant. เปิดเผย
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น
ไม่เปิดเผย(v) conceal, See also: keep secret, cover up, hide

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
เอกสารปกปิด[ēkkasān pokpit] (n, exp) EN: concealed documents ; confidential papers  FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
กั๊ก[kak] (v) EN: keep concealed ; bet each way
เคลือบแฝง[khleūapfaēng] (v) EN: conceal
ลึกลับซับซ้อน[leuklap sapsøn] (adj) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult  FR: mystérieux ; secret ; occulte
ไม่มีที่หลบ[mai mī thī lop] (xp) EN: nowhere to conceal oneself
เม้ม[mēm] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back  FR: cacher
มิด[mit] (adj) EN: concealed ; covered ; tight ; close  FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
งำ[ngam] (v) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight  FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser
ปิด[pit] (v) EN: hide ; conceal ; cover up ; keep  FR: cacher
ปิดบัง[pitbang] (v) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert  FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ปิดบังความผิด[pitbang khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; conceal one's mistakes  FR: dissimuler ses erreurs ; cacher ses erreurs
ปกปิด[pokpit] (v) EN: cover up ; conceal ; keep secret  FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)
เร้น[ren = rēn] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up  FR: cacher ; dissimuler
ซ่อน[sǿn] (v) EN: hide ; conceal ; keep  FR: cacher ; dissimuler ; garder
ซ่อนเร้น[sǿnren] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret  FR: déguiser
ซ่อนเร้นอำพราง[sǿnrenamphrāng] EN: conceal
ซุ่ม[sum] (v) EN: lie in wait ; hide ; conceal oneself ; lie low  FR: se cacher ; s'embusquer
อุบ[up] (v) EN: conceal ; keep secret  FR: garder pour soi ; se taire ; tenir secret ; celer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEAL K AH0 N S IY1 L
CONCEALS K AH0 N S IY1 L Z
CONCEALED K AH0 N S IY1 L D
CONCEALING K AH0 N S IY1 L IH0 NG
CONCEALMENT K AH0 N S IY1 L M AH0 N T
UNCONCEALED AH2 N K AH0 N S IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceal (v) kˈənsˈiːl (k @1 n s ii1 l)
conceals (v) kˈənsˈiːlz (k @1 n s ii1 l z)
concealed (v) kˈənsˈiːld (k @1 n s ii1 l d)
concealing (v) kˈənsˈiːlɪŋ (k @1 n s ii1 l i ng)
concealment (n) kˈənsˈiːlmənt (k @1 n s ii1 l m @ n t)
unconcealed (j) ˌʌnkənsˈiːld (uh2 n k @ n s ii1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáng, ㄘㄤˊ, ] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect, #2,299 [Add to Longdo]
隐患[yǐn huàn, ㄧㄣˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] a danger concealed within sth; hidden damage; misfortune not visible from the surface, #5,324 [Add to Longdo]
隐藏[yǐn cáng, ㄧㄣˇ ㄘㄤˊ, / ] to hide; to conceal, #5,408 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] secret; hidden; concealed, #5,944 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive, #6,637 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu, #6,890 [Add to Longdo]
掩饰[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to conceal a fault; to gloss over, #7,883 [Add to Longdo]
掩盖[yǎn gài, ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ, / ] to conceal; to hide behind; to cover up, #8,642 [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal, #8,968 [Add to Longdo]
隐瞒[yǐn mán, ㄧㄣˇ ㄇㄢˊ, / ] to conceal; to hide (a taboo subject); to cover up the truth, #9,430 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] conceal from, #10,436 [Add to Longdo]
隐蔽[yǐn bì, ㄧㄣˇ ㄅㄧˋ, / ] to conceal; to hide; covert; under cover, #11,263 [Add to Longdo]
潜伏[qián fú, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] to hide; to cover up; to conceal, #13,545 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] conceal; dark, #15,692 [Add to Longdo]
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story, #17,873 [Add to Longdo]
隐含[yǐn hán, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ, / ] to contain in a concealed form; to keep covered up; implicit, #19,023 [Add to Longdo]
隐秘[yǐn mì, ㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] conceal; hide; secret, #20,315 [Add to Longdo]
藏匿[cáng nì, ㄘㄤˊ ㄋㄧˋ, ] to cover up; to conceal; to go into hiding, #20,747 [Add to Longdo]
暗藏[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ, ] hide; conceal, #21,544 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] to cover; to shield; to screen; to conceal, #22,551 [Add to Longdo]
不讳[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] without concealing anything; die, #25,655 [Add to Longdo]
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, / ] hidden beneath the surface; buried and concealed, #28,938 [Add to Longdo]
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, ] hidden; covered; concealed, #35,141 [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush, #48,917 [Add to Longdo]
隐姓埋名[yǐn xìng mái míng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] to conceal one's identity; living incognito, #54,671 [Add to Longdo]
藏龙卧虎[cáng lóng wò hǔ, ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] hidden dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent, #59,852 [Add to Longdo]
藏污纳垢[cáng wū nà gòu, ㄘㄤˊ ㄨ ㄋㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to hide dirt, to conceal corruption (成语 saw); to shelter evil people and accept wrongdoing; aiding and abetting wicked deeds, #65,295 [Add to Longdo]
包藏[bāo cáng, ㄅㄠ ㄘㄤˊ, ] to contain; to harbor; to conceal, #72,538 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] to search; be concealed, #90,184 [Add to Longdo]
文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over, #91,959 [Add to Longdo]
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 怀 / ] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly, #92,746 [Add to Longdo]
绵里藏针[mián lǐ cáng zhēn, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄓㄣ, / 綿] lit. a needle concealed in silk floss (成语 saw); fig. ruthless character behind a gentle appearance; a wolf in sheep's clothing; an iron fist in a velvet glove, #99,770 [Add to Longdo]
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, / ] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice, #112,495 [Add to Longdo]
[chuāi, ㄔㄨㄞ, ] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat, #144,110 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] to cover; to hide; to conceal, #145,188 [Add to Longdo]
埋名[mái míng, ㄇㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to conceal one's identity; to live incognito, #150,616 [Add to Longdo]
隐避[yǐn bì, ㄧㄣˇ ㄅㄧˋ, / ] to hide; to conceal and avoid (contact); to keep sth concealed, #154,743 [Add to Longdo]
隐恶扬善[yǐn è yáng shàn, ㄧㄣˇ ㄜˋ ㄧㄤˊ ㄕㄢˋ, / ] to praise the virtue of sb or sth while concealing their faults, #216,678 [Add to Longdo]
藏垢纳污[cáng gòu nà wū, ㄘㄤˊ ㄍㄡˋ ㄋㄚˋ ㄨ, / ] to hide dirt, to conceal corruption (成语 saw); to shelter evil people and accept wrongdoing; aiding and abetting wicked deeds, #252,233 [Add to Longdo]
蕴聚[yùn jù, ㄩㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] to contain; to accumulate; to hold concealed, #486,540 [Add to Longdo]
不外露[bù wài lù, ㄅㄨˋ ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] not exposed; concealed from view [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] conceal; to cover [Add to Longdo]
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, ] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes [Add to Longdo]
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
笑里藏奸[xiào lǐ cáng jiān, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] a smile conceals wicked intentions [Add to Longdo]
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, / ] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice [Add to Longdo]
藏躲[cáng duǒ, ㄘㄤˊ ㄉㄨㄛˇ, ] to hide; to conceal [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] TH: แอบซ่อน  EN: to conceal oneself
覆う[おうう, ouu] TH: ซ่อน  EN: to conceal
隠す[かくす, kakusu] TH: ปิดบัง  EN: to conceal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putz {m}; Verputz {m} (Bau) | unter Putz | dreilagiger Putzplaster | buried; concealed | three-coat plaster; render [Add to Longdo]
Tapetentür {f}concealed door; jib-door [Add to Longdo]
Verborgenheit {f}concealment [Add to Longdo]
Verdecker {m}concealer [Add to Longdo]
kaschieren; verbergen; verhehlen | kaschierend; verbergend; verhehlend | kaschiert; verborgen; verhohlen | kaschiert; verbirgt | kaschierte; verbargto conceal | concealing | concealed | conceals | concealed [Add to Longdo]
offen; unverborgen {adj}unconcealed [Add to Longdo]
verbergen (vor)to conceal (from) [Add to Longdo]
verbirgtconceals [Add to Longdo]
verborgen {adj} | verborgener | am verborgenstenconcealed | more concealed | most concealed [Add to Longdo]
verdeckbarconcealable [Add to Longdo]
verhohlen {adj} | kaum verhohlener Neidconcealed | ill-concealed envy [Add to Longdo]
nicht versteckbarunconcealable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug [Add to Longdo]
隠し釘;隠しくぎ[かくしくぎ, kakushikugi] (n) concealed nail [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
隠す(P);隠くす(io);匿す;隱くす(io)(oK)[かくす, kakusu] (v5s,vt) to hide; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]
隠れる(P);匿れる[かくれる, kakureru] (v1,vi) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear; (P) [Add to Longdo]
隠れ伏す[かくれふす, kakurefusu] (v5s) to lie concealed [Add to Longdo]
隠匿[いんとく, intoku] (n,vs) concealment; (P) [Add to Longdo]
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] (n) concealed materials [Add to Longdo]
隠伏[いんぷく, inpuku] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation [Add to Longdo]
押し隠す;押隠す[おしかくす, oshikakusu] (v5s,vt) to cover up; to conceal [Add to Longdo]
自己韜晦[じことうかい, jikotoukai] (n,vs) concealing one's talents, position, status, intentions, etc. [Add to Longdo]
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P) [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
潜める;濳める[ひそめる, hisomeru] (v1,vt) (1) to hide; to conceal; (2) to lower volume (of a sound or one's voice) so as not to be heard; (3) to become quiet and inconspicuous [Add to Longdo]
潜り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under) [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
蔵匿[ぞうとく, zoutoku] (n,vs) (obsc) concealment; shelter; harboring; harbouring [Add to Longdo]
釘隠し[くぎかくし, kugikakushi] (n) object which conceals the head of a nail [Add to Longdo]
敵本主義[てきほんしゅぎ, tekihonshugi] (n) (See 敵は本能寺にあり) diversionary tactics; concealing one's true motives until the last moment [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
忍ばせる[しのばせる, shinobaseru] (v1,vt) to conceal; to hide [Add to Longdo]
忍ぶ[しのぶ, shinobu] (v5b,vt) (1) to conceal oneself; to hide; (2) to endure; (P) [Add to Longdo]
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]
秘匿[ひとく, hitoku] (n,vs) hiding; concealment [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]
伏在[ふくざい, fukuzai] (n,vs,adj-no) lying concealed; being hidden [Add to Longdo]
覆う(P);被う;掩う;蔽う;蓋う[おおう, oou] (v5u,vt) to cover; to hide; to conceal; to wrap; to disguise; (P) [Add to Longdo]
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
包みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly [Add to Longdo]
包み隠し[つつみかくし, tsutsumikakushi] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P) [Add to Longdo]
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open [Add to Longdo]
翳;刺羽;指羽[さしは;さしば;えい(翳);は(翳), sashiha ; sashiba ; ei ( ei ); ha ( ei )] (n) large fan-shaped object held by an attendant and used to conceal the face of a noble, etc. [Add to Longdo]
韜晦[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement [Add to Longdo]
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceal \Con*ceal"\ (k[o^]n*s[=e]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Concealed} (k[o^]n*s[=e]ld"); p. pr. & vb. n. {Concealing}.]
   [OF. conceler, L. concelare; con- + celareto hide; akin to
   AS. helan, G. hehlen, E. hele (to cover), helmet. See {Hell},
   {Helmet}.]
   To hide or withdraw from observation; to cover; to cover or
   keep from sight; to prevent the discovery of; to withhold
   knowledge of.
   [1913 Webster]
 
      It is the glory of God to conceal a thing. --Prov. xxv.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Declare ye among the nations, . . . publish and conceal
      not.                   --Jer. l. 2.
   [1913 Webster]
 
      He which finds him shall deserve our thanks, . . .
      He that conceals him, death.       --Shak.
 
   Syn: To hide; secrete; screen; cover; disguise; dissemble;
     mask; veil; cloak; screen.
 
   Usage: {To Conceal}, {Hide}, {Disguise}, {Dissemble},
      {Secrete}. To hide is the generic term, which embraces
      all the rest. To conceal is simply not make known what
      we wish to keep secret. In the Bible hide often has
      the specific meaning of conceal. See --1 Sam. iii. 17,
      18. To disguise or dissemble is to conceal by assuming
      some false appearance. To secrete is to hide in some
      place of secrecy. A man may conceal facts, disguise
      his sentiments, dissemble his feelings, secrete stolen
      goods.
      [1913 Webster]
 
         Bur double griefs afflict concealing hearts.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Both dissemble deeply their affections. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         We have in these words a primary sense, which
         reveals a future state, and a secondary sense,
         which hides and secretes it.   --Warburton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceal
   v 1: prevent from being seen or discovered; "Muslim women hide
      their faces"; "hide the money" [syn: {hide}, {conceal}]
      [ant: {show}]
   2: hold back; keep from being perceived by others; "She conceals
     her anger well" [syn: {conceal}, {hold back}, {hold in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top