ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纳-, *纳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纳, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 684

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄋㄚˋ, / ] to accept; to pay (tax etc), #2,003 [Add to Longdo]
[nà rù, ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ, / ] to bring sth into line; to channel sth; to foist (onto sb), #3,986 [Add to Longdo]
[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute, #5,583 [Add to Longdo]
[nà shuì, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to pay taxes, #6,585 [Add to Longdo]
税人[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] taxpayer, #7,907 [Add to Longdo]
[jiāo nà, ㄐㄧㄠ ㄋㄚˋ, / ] to pay (taxes or dues), #8,890 [Add to Longdo]
[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, / ] contain; accommodate, #10,526 [Add to Longdo]
[guī nà, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ, / ] to conclude from facts; to sum up; induction (method of deduction in logic), #10,551 [Add to Longdo]
[nà mǐ, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ, / ] nanometer, #10,618 [Add to Longdo]
[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization), #12,247 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Film laboratory Taunus Film, Wiesbaden[CN] 威斯巴登市,托斯影业 电影实验室 Battleship Potemkin (1925)
Rene![CN] 丽 Undead (2003)
Neville.[CN] 威! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Jonas?[CN] 是乔斯? Conspiracy Theory (1997)
Aren't you going to take me?[CN] 不愿意接 Episode #1.2 (2004)
Jonathan![CN] 乔 The Bad and the Beautiful (1952)
Koldo![CN] 你还好吗伊 Spanish Affair (2014)
- Al Neri.[CN] 艾尔 The Godfather: Part II (1974)
Yes.[CN] 加德先生 Two Girls, One Code (2012)
- Leonard...[CN] - 伦 Veronica Mars (2014)
You're sheltering them![CN] 你们这儿居然接我的学生 The Blue Angel (1930)
Taonas.[CN] 陶 Stargate: Continuum (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top