ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep secret

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep secret-, *keep secret*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Y es, but who is he? No one can keep secrets like the Jesuits can.ใครล่ะ เยซูอิตเก็บความลับมิดชิด The Man in the Iron Mask (1998)
I was stupid to think love shouldn't keep secrets.ผมโง่ไปเองที่คิดว่า คนรักกันไม่ควรมีความลับต่อกัน Pola X (1999)
Do you tell me everything about your life? We all keep secrets.เธอบอกชั้นทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเธอเหรอ ทุกๆคนมีความลับ คล้าก Pilot (2001)
They are used to keep secrets.มันถูกใช้เก็บบันทึกลับ The Da Vinci Code (2006)
Can you keep secrets?คุณเก็บความลับได้ไหม? The Da Vinci Code (2006)
Oh, it's okay. I keep secret.ก็คุณบินไง ผมเห็นนะ Chapter Five 'Hiros' (2006)
When did we start keeping secrets from one another?มีความลับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
You want to keep secrets?อยากมีความลับงั้นเหรอ? Bang and Burn (2007)
It's Not Healthy To Keep Secrets. Hence, The Honesty.ไม่ดีกับสุขภาพถ้าเก็บความลับไว้ ด้วยเพราะว่าความซื่อสัตย์ Opening Doors (2008)
Guys, if there's a reason you're keeping secrets, just fill me in here.ท่านทั้งหลาย ถ้ามีเหตุผล ที่คุณต้องปกปิดเป็นความลับ แค่เพิ่มผมอีกคน Deal or No Deal (2008)
Well, keeping secrets is one of my strong suits, but I kinda got my head handed to me the last time I did some off-the-grid testing, by you.เก็บความลับเป็นความถนัดอีกอย่างของผม แต่ผมถูกเล่นงานจากครั้งสุดท้าย ที่ผมทำงานนอก โดยคุณ I Had a Dream (2008)
I'm very good at keeping secrets.ฉันเก็บความลับได้ดีมาก Superhero Movie (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบ(v) conceal, See also: keep secret, Ant. เปิดเผย, Example: ตำรวจอุบความลับบางประการเกี่ยวกับการสืบสวนเอาไว้ เพื่อประโยชน์แห่งคดี, Thai Definition: นิ่งไว้ไม่เปิดเผย
เหยียบ(v) conceal, See also: keep secret, cover up, Syn. ปกปิด, ปิดบัง, Example: เรื่องนี้ถ้าฉันเล่าให้เธอฟังแล้วเธอต้องเหยียบไว้นะ, Thai Definition: ปกปิดไว้เป็นความลับ
ไม่เปิดเผย(v) conceal, See also: keep secret, cover up, hide

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
ปกปิด[pokpit] (v) EN: cover up ; conceal ; keep secret  FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)
ซ่อนเร้น[sǿnren] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret  FR: déguiser
ถือเป็นความลับ[theū pen khwāmlap] (v, exp) EN: be treated as confidential ; be treated as secret ; keep secret  FR: garder secret
อุบ[up] (v) EN: conceal ; keep secret  FR: garder pour soi ; se taire ; tenir secret ; celer (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp, v1) to keep to oneself; to keep secret [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s, vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top