ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซ่อนเร้น

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ่อนเร้น-, *ซ่อนเร้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่อนเร้น[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, Syn. แอบแฝง, แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้นอำพราง, Ant. เปิดเผย, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ่อนเร้นก. แอบหรือซ่อนอยู่ในที่ลับตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crypticซ่อนเร้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's how. Underhand.นี่คือวิธีการ ซ่อนเร้น 12 Angry Men (1957)
"...wrap me in my shroud and close the coffin lidห่อฉันในซ่อนเร้นของฉัน and close ฝาโลงศพ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm cutting it smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer.ผมต้องซ่อนเร้นแอบแฝงกายหาข่าว Heat (1995)
It cannot be concealed from anyone.มันไม่สามารถซ่อนเร้นจากใครได้ Episode #1.5 (1995)
I want to see what's hidden and live my hidden life to the full.ฉันอยากจะค้นพบสิ่งที่ซ่อนเร้นในตัวเอง เพื่อที่จะเติมเต็มชีวิต Pola X (1999)
There are 3 things a person can't hide coughing, poverty and love.มีอยู่ 3 อย่าง ที่คนเราซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ได้ คือ.. การไอ.. Il Mare (2000)
You're firm. But you have a secret.และยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ The Girl Next Door (2004)
- No, I know exactly who you are.ให้ดูเหมือนดูดีในการซ่อนเร้นว่าผมเป็นใคร - ไม่ ฉันรู้ดีว่าคุณเป็นใคร A Cinderella Story (2004)
Again obvious,though potentially problematicเห็นได้ชัดว่า, ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นปริศนา Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Conceal me what I am, and be my aid for such disguise as haply shall become the form of my intent.ซ่อนเร้นตัวตนฉันไว้... , ช่วยฉันให้ได้... ...เสแสร้งไป... V for Vendetta (2005)
with members hidden in high-ranking positions..กับสมาชิกซ่อนเร้นที่อยู่ในตำแหน่งสูงทั่วศาสนจักร The Da Vinci Code (2006)
The millennium came and went and the living heir remained hidden.สหัสวรรษใหม่มาถึงตัวทายาทก็ยังถูกซ่อนเร้นไว้ The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่อนเร้น[v.] (sǿnren) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret   FR: déguiser
ซ่อนเร้นอำพราง[] (sǿnrenamphrāng) EN: conceal   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind[PREP] ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, See also: ไม่เปิดเผย, แฝง
cover[VT] ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
conceal from[PHRV] ปกปิดจาก, See also: ซ่อนเร้นจาก, Syn. hide from
disguise in[PHRV] ซ่อนเร้นด้วยหรือซ่อนอยู่ใน, See also: ซ่อนด้วย
disguise with[PHRV] ปิดบังด้วย, See also: ซ่อนเร้นด้วย
whitewash[SL] ปกปิดสิ่งไม่ดี, See also: ซ่อนเร้น
screen[VT] ปกปิด, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, mask, veil
secret[ADJ] เป็นความลับ, See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ, Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground, Ant. known, revealed
secrete[VT] ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
harbour(vt) ให้ที่พัก,รับเข้าไว้,ปิดบัง,ซ่อนเร้น
inner(adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง

German-Thai: Longdo Dictionary
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top