ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

忍ばせる

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忍ばせる-, *忍ばせる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
忍ばせる[しのばせる, shinobaseru] (v1,vt) to conceal; to hide [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said that great artists always hid themselves in their work.[JA] 彼は「大芸術家は自分を忍ばせる」 と言っていた The Adversary (2016)
I'll put the pistol under the bar, machine gun behind the juke.[JA] 銃をバーに忍ばせる ジュークボックスの後ろに機関銃 The Anvil or the Hammer (2015)
Napalm-charred bodies, children leaving grenades in your boots.[JA] ナパームに焼かれる死体、 爆弾をブーツに忍ばせる子供・・ Phone Booth (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忍ばせる[しのばせる, shinobaseru] verstecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top