ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

掩藏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掩藏-, *掩藏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, ] hidden; covered; concealed, #35,141 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And for that I admire them.[CN] 他们利用这点来掩藏 超越他们最强劲敌的信仰法则 Assassin's Creed (2016)
Oh, a tough cookie, likes to hide her emotions under a hard veneer?[CN] 一个硬手 习惯把情感掩藏在坚强的表面之下? The Greybar Hotel (2014)
The main thing I'm focusing on is pulling out all of the masculine features on my model.[CN] 我了解了女性特征有哪些 以及如何掩藏男性面部的棱角 All That Glitters (2015)
Are you hiding something ? Why did you fall out ?[CN] 你在掩藏什么 你们为什么吵架 Do You See Me? (2014)
But I will not hide God already knows.[CN] 但是也没什么可掩藏的 上天知晓一切 Winter Sleep (2014)
Bury the move with increased spot checks all the way around.[CN] 要通过增加全程抽查率 把动机掩藏 Chapter 19 (2014)
Human nature untethered in all its flawed glory.[CN] 人类的本性掩藏在虚假的光辉中 The Cold War (2014)
Do you feel she was hiding something?[CN] 你是觉得她在掩藏什么吗 Night One (2014)
~ That is not concealed... ~[CN] 无法掩藏 Miss Granny (2014)
♪ Though the darkness hides thee ♪[CN] *尽管黑暗将你掩藏* *Though the darkness hides thee* Episode #1.8 (2014)
What's Meg got to do with this?[CN] 有梅格克拉夫斯顿夫妇那样的人 而不得不掩藏真我 Keeping Up with the Joneses (2016)
But isn't that just hiding from the truth?[CN] 但那不算是掩藏事实真相吗 Episode #1.4 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top