ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กบดาน

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กบดาน-, *กบดาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบดาน[V] hide, See also: lie, low, conceal low, Syn. หลบซ่อน, ซ่อนตัว, Example: ช่วง ปฏิวัติวัฒนธรรม ศิลปินเหล่านี้ต้องกบดานอยู่ในชนบท บางคนต้องโทษ และบางคนก็หยุดการสร้างงานศิลปะไประยะหนึ่ง, Thai definition: นอนพังพาบกับพื้นใต้น้ำเป็นอาการของจรเข้ โดยปริยายหมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบดานก. นอนพังพาบกับพื้นใต้นํ้า เป็นอาการของจระเข้, โดยปริยายหมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and the others better lay low for a few days.แกกับคนอื่นๆ กบดาน สักสองสามวันดีกว่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Free cars. Keys to a dozen hideout flats all over the city.รถยนต์ ห้องกบดานสักโหลนึง ตามทั่วเมือง Goodfellas (1990)
I've been down on my luck lately.เรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแค่ สอง วันเอง ต้องหาแหล่งกบดานของมันก่อน แล้วก้อไปจับมันเลย Hero (1992)
Drucker's got a safe house in Venice to stash her in.ดรั๊คเกอร์มีที่กบดานในเวนิซให้พัก Heat (1995)
I went undercover to follow up on a valuable lead concerning where's Claw abouts...ฉันปลอมตัวมาตามร่องรอยสำคัญ... ที่จะบอกแหล่งกบดานของคลอว์... Inspector Gadget 2 (2003)
But where has he gone? Where is the Furyan hiding now?มันไปไหน เจ้าฟิวเรี่ยนนั่นกบดานอยู่ที่ไหน The Chronicles of Riddick (2004)
Honey, he'd be on some tropical island someplace, sitting out his years, with Micah.ที่รัก ป่านนี้เขาคงอยู่บนเกาะสวรรค์ กบดานอย่างสุขสบาย กับ ไมก้า Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
If We Got The Heck Out Of Dodge.ถ้าเราจะหนีไปกบดาน Something's Coming (2007)
And I have an opportunity to prove it,even if I am laying low.และผมมีโอกาสพิสูจน์ ถึงตอนนี้ต้องกบดาน An Inconvenient Lie (2007)
Only then did I realized it was an internal strike.พวกเขาให้ผมสลัดคนติดต่อและกบดาน Chuck Versus the Nemesis (2007)
Smugglers take these monasteries over turn them into their own personal retreats.พวกข้าของเถื่อนเข้ามายึดครองที่นี่ ทำให้กลายเป็นเหมือนที่กบดานของพวกมัน Star Wars: The Clone Wars (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร[xp] (kopdān yū thī kon lamthān) EN: keep to the bottom of the stream   
กบดานอยู่ในห้อง [xp] (kopdān yū nai hǿng) EN: lie low in his room   

English-Thai: Longdo Dictionary
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go into[PHRV] หลบเข้าที่ซ่อน, See also: กบดาน, หลบซ่อนตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torpor(ทอร์'พอร์) n. ความชา,ความเฉื่อยชา,การหมดความรู้สึก,การกบดานอยู่กับที่,การจำศีล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top