Search result for

เหยียบ

(57 entries)
(0.3129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยียบ-, *เหยียบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบ [V] tread (on), See also: step on, trample, put one's foot on, stamp, Example: เขาเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบ, Thai definition: วางเท้าลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เหยียบ [ADV] almost, See also: nearly, Syn. เกือบ, Example: งานแสดงของเขามีคนแวะเวียนกันเข้ามาชมเหยียบร้อยคน
เหยียบ [V] conceal, See also: keep secret, cover up, Syn. ปกปิด, ปิดบัง, Example: เรื่องนี้ถ้าฉันเล่าให้เธอฟังแล้วเธอต้องเหยียบไว้นะ, Thai definition: ปกปิดไว้เป็นความลับ
เหยียบย่ำ [ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
เหยียบย่ำ [V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น
เหยียบจมูก [V] tread on someone's toes, Syn. ลบเหลี่ยม, หมิ่นเชิง, Example: เขาเข้ามาเหยียบจมูกพ่อถึงในบ้าน ยังจะไม่ยอมเอาเรื่องเขาอีก, Thai definition: บังอาจมาทำให้ชั้นเชิงหรือเกียรติของเขาด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
เหยียบย่าง [V] set foot on, See also: step on, tread on, put one's foot upon, Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ, Example: ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด, Thai definition: ก้าวเท้าเข้าไป
เหยียบคันเร่ง [V] accelerate, See also: speed, step on the accelerator, Ant. ผ่อนคันเร่ง, Example: พนักงานเก็บสตางค์เร่งเร้าให้ลูกพี่เหยียบคันเร่งพารถพุ่งตัวไปข้างหน้า, Thai definition: เร่งความเร็วของรถยนต์โดยเหยียบที่คันเร่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยียบ(เหฺยียบ) ก. วางเท้ากดลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เหยียบโดยปริยายหมายความว่า ปกปิด เช่น พูดแล้วเหยียบเสีย.
เหยียบ(เหฺยียบ) ว. เกือบ เช่น เหยียบร้อย.
เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อว. หยิบหย่ง, ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน.
เหยียบจมูกก. บังอาจลบเหลี่ยม.
เหยียบถ้ำเสือ, เหยียบถิ่นเสือก. เข้าไปในแดนผู้มีอิทธิพลโดยไม่แสดงความยำเกรง.
เหยียบย่างก. เข้าไปสู่, เดินเข้าไป, ย่างเข้าสู่, ย่างเหยียบ ก็ว่า.
เหยียบย่ำก. ละเมิดให้เสียหาย, ย่ำยีด้วยความดูถูก เช่น อย่าเหยียบย่ำคนจน.
เหยียบย่ำน. เอกสารซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่ดินว่างเปล่า มีเงื่อนไขให้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น เรียกว่า ใบเหยียบยํ่า.
เหยียบเรือสองแคมก. ทำทีเข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
straddleเหยียบเรือสองแคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบ[v.] (yīep) EN: come close to   FR: frôler ; approcher
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanreng) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator   FR: appuyer sur l'accélérateur
เหยียบจมูก[v. exp.] (yīep jamūk) EN: tread on someone's toes ; slap in the face   
เหยียบเบรก[v. exp.] (yīep brēk) EN: put one's foot on the brake   FR: appuyer sur la pédale de frein

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crush down [PHRV] เหยียบ, See also: ย่ำ, Ant. crush up
crush someone to death [IDM] บดขยี้จนตาย, See also: เหยียบตาย
invade [VT] เหยียบย่ำ, See also: ยุ่มย่าม, ย่ำยี, Syn. infest, overrun, permeate
pedal [VT] เหยียบคันเหยียบ
put one's foot down [IDM] เหยียบคันเร่ง, See also: เร่งให้เร็วขึ้น
stamp [VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stamp [VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stomp [VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp [VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
straddle [VI] สนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: เหยียบเรือสองแคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
pedal(เพด'เดิล) n. ที่เหยียบ vi.,vt. เหยียบ,ถีบรถจักรยาน,เหยียบที่เหยียบ. adj. เกี่ยวกับเท้า, Syn. lever,bar,pry
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
pedal(n) ที่ถีบ,ที่เหยียบ
pedal(vt) ใช้ถีบ,ใช้เหยียบ
step(vi) ก้าวเดิน,ย่างเท้า,เหยียบ,เต้นรำ
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม
tread(n) ทางเดิน,การเหยียบ,ก้าวเท้า,การย่ำ
tread(vt) เหยียบ,ย่ำ,ย่างเท้า,บดขยี้,เต้นรำ
treadle(vt) ถีบจักร,เหยียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
踏む[ふむ, fumu] Thai: เหยียบ English: to step on

German-Thai: Longdo Dictionary
treten(vt) |tritt, trat, hat/ist getreten| เหยียบ, ชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเท้า เช่น Das Kind hat mir auf dem Fuß getreten.

Are you satisfied with the result?

Go to Top