ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บดบัง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บดบัง-, *บดบัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บดบัง[V] hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บดบังก. บังแสง, บังรัศมี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่ Jaws (1975)
The city will be covered by a dark shadow and start to crumble.เมืองจะถูกปกคลุมด้วยเงาความมืด และดวงดาวถูกบดบัง Akira (1988)
Women react to me the way that they do, Don Octavio... because they sense that I search out the beauty that dwells within them until it overwhelms everything else.ผู้หญิงขานรับผมด้วยวิธีของพวกเธอ ดอนอ็อคตาวิโอ เพราะพวกเขารับรู้ว่า ผมค้นหาความงดงามที่อยู่ภายในตัวเธอ จนกระทั่งมันบดบังทุกสิ่ง Don Juan DeMarco (1994)
"...the street-lamps are lit as darkness falls...""... แสงไฟเริ่มบดบัง ความืดจางหายไป..." Christmas in August (1998)
The world of Men will fall.โลกของมนุษย์สิ้นสุดลง ความมืดมนจะเข้าบดบัง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Such emotion over something so small. It's just a kiss.ให้อารมณ์มาบดบังเรื่องขี้ประติ๋วแค่เนี่ยเหรอ แค่จูบเท่านั้นเอง The Matrix Reloaded (2003)
The cap covers too much.ผ้าคลุมมันบดบังใบหน้าของเธอ Girl with a Pearl Earring (2003)
As if the moon went into the clouds. As if, like, or as.เมื่อพระจันทร์ถูกบดบังโดยก้อนเมฆ My Tutor Friend (2003)
I don't know what came over me...ฉันไม่รู้ว่า อะไรมาบดบังฉัน ... Shrek 2 (2004)
But not you, no. By noon this day you will be dead men.ลูกศรเราจะบดบังแสงอาทิตย์ 300 (2006)
Leonidas, your spear.หมวกเหล็กนั้นน่าอึดอัด มันบดบังสายตา 300 (2006)
# Eyes so blurry with tears#ดวงตาคู่นี้ถูกบดบังด้วยน้ำตา 200 Pounds Beauty (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block out[PHRV] บดบัง, See also: ปกคลุม
cast one's shadow over[IDM] ทอดเงาทับ, See also: บดบัง, Syn. cast on, throw on, throw over
outshine[VT] บดบังรัศมี, Syn. overshadow, outclass
shade from[PHRV] ได้ร่มเงาจาก, See also: บดบังจาก, Syn. protect against
shade with[PHRV] บดบังด้วย, See also: ให้ร่มเงาด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate

English-Thai: Nontri Dictionary
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
eclipse(vt) ทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา,ทำให้มืด,บดบังรัศมี
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
overlay(vt) หุ้ม,เคลือบ,ปกคลุม,วางทับ,บดบัง
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top