ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

low

L OW1   
180 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -low-, *low*
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
plowing(n.) การไถพรวน
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
blow fly(n ) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, metallic fly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
low[ADJ] คุณภาพต่ำ
low[ADJ] ชั้นต่ำ, See also: เลว, หยาบช้า, หยาบคาย, Syn. coarse, vulgar, rude, crude
low[ADJ] ต่ำ (เกียร์)
low[ADJ] ต่ำกว่าระดับปกติ, Syn. below, lowering, Ant. high, lofty
low[ADJ] ต่ำต้อย, See also: ต้อยต่ำ, Syn. humble, meek, obscure
low[ADV] ต่ำลง (ระดับ, ระดับน้ำ, จุด, ตำแหน่ง), See also: ลดลง
low[ADJ] ต่ำลึก (เสียง)
low[ADJ] น้อย
low[N] น้อย (แสง), See also: (แสง) มัว
low[ADV] ในราคาที่ต่ำ, See also: ถูก, Syn. cheaply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
low comedyn. ละครชวนหัว (มักเป็นเรื่องลามก), See also: lowcomedian n. ดูlow comedy
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark

English-Thai: Nontri Dictionary
low(adj) ต่ำ,เตี้ย,ค่อย,เลว,แผ่วลง,พร่อง
low(n) เสียงร้องเหมือนวัว
low(vi) ร้องเหมือนวัว
lower(adj) ต่ำลงมา,ลดลงมา,ตกต่ำ,หย่อน
lower(vi,vt) ต่ำกว่า,ตกต่ำ,หย่อนลง,จมลง,ลดต่ำลง,ต่ำต้อย
LOWER lower world(n) นรก,บาดาล,ยมโลก
lowland(n) ที่ต่ำ,ที่ลุ่ม,ที่ราบ
lowliness(n) ความเจียมตัว,ความต่ำต้อย,ความถ่อมตัว
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low beam; dipped headlight; lower beamไฟต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
low comedyสุขนาฏกรรมชั้นต่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
low earth orbit (LEO)วงโคจรระดับต่ำ (ลีโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low frequency (LF)ความถี่ต่ำ (แอลเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low level languageภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
low lip lineแนวริมฝีปากต่ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
low moorที่ต่ำชื้นแฉะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
low pressure blowpipeคันเชื่อมแก๊สความดันต่ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low pressure duct systemระบบท่อลมความดันต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
low pressure side; low sideด้านความดันต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low - level cloud - Low cloudเมฆชั้นต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Low ammonia latexน้ำยางข้นทีได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพด้วยแอมโมเนียร่วมกับสารรักษาสภาพน้ำยางข้นชนิดอื่น เช่น ZnO/TMTD (ยาขาว) และมีค่าความเป็นด่างไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
Low back painปวดหลังส่วนเอว [TU Subject Heading]
Low Birth Weightน้ำหนักแรกคลอดน้อย, ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ, ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย, น้ำหนักตัวน้อยเมื่อเกิด, ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, น้ำหนักน้อยกว่าเด็กธรรมดา, น้ำหนักของทารกในขณะคลอดออกมาต่ำ, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, เด็กน้ำหนักน้อย [การแพทย์]
Low Carbon Economyเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ [เศรษฐศาสตร์]
Low Dryกำลังขยายต่ำ [การแพทย์]
Low enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะต่ำ, แอลอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 20
[นิวเคลียร์]
Low Gradeร้ายแรงน้อย [การแพทย์]
low heating valueค่าความร้อนต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
low-post (phrase) วงใน: เช่น Duncanนั้นเล่นสไตล์Low post(วงใน)แต่LBJเล้นสไตล์High post(วงนอก)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว? Pinocchio (1940)
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ The Old Man and the Sea (1958)
He was a warbler and flying very low over the water.เขาเป็นนกกระจิบ และบินต่ำมากเหนือน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
You and the others better lay low for a few days.แกกับคนอื่นๆ กบดาน สักสองสามวันดีกว่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
"Swing low, sweet chariot..."♪ เคลื่อนไปช้าๆ รถม้างามงอน ♪ Blazing Saddles (1974)
Swing low? Sweet chariot?เคลื่อนไปช้า ๆ รถม้างามงอนเหรอ Blazing Saddles (1974)
He swung in low and he saw us. He was a young pilot.เขาโฉบตํ่าเเล้วเห็นเรา เขาเป็นนักบินหนุ่ม Jaws (1975)
He saw us and he came in low, and three hours later... a big fat PBY comes down and starts to pick us up.เครื่องบินตรวจการทางทะเลก็มารับเรา Jaws (1975)
Try and keep him off me until I'm lower.พยายามกันมันไว้ จนกว่าผมจะลงนํ้านะ Jaws (1975)
Lowell Wilson has personally gotten down on his knees with three US Presidents.โลเวล วิลสันเขาคุกเข่าลงด้วยตัวเอง กับประธานาธิบดีสหรัฐ 3 ท่าน Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lowThis desk is a little low for me.
lowBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
lowThe stock prices are on the low side today.
lowHe wouldn't lower himself to apologize.
lowCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
lowThat restaurant usually serves good food at lower prices.
lowI was agreeably surprised by the low prices.
lowThe sea gulls are flying low.
lowWe talked in a low voice so as not to be heard.
lowPale ale is a low-alcohol beer.
lowWe offer low cost, prefabricated, houses.
lowI searched high and low for my lighter but couldn't find it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เบื้องล่าง[N] lower level, Syn. ระดับล่าง
เบื้องล่าง[N] lower area, See also: lower position, Syn. ข้างล่าง, เบื้องต่ำ, Example: ดินโคลนและท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
ชั้นต่ำ[ADJ] low (class), See also: inferior, Syn. ชั้นล่าง, Ant. ชั้นสูง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
ตัวเล็ก[N] low-ranking official, See also: unimportant official, Example: คนพวกนี้เป็นเพียงตัวเล็กในหน่วยงาน ไม่มีอำนาจที่จะนำไปต่อสู้ความไม่ยุติธรรม, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีความสำคัญ
รายได้ขั้นต่ำ[N] low income, Example: การไม่มีการประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นเรื่องที่อันตรายมากกับทศท., Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนรายได้ต่ำที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งต้องนำไปคำนวณเสียภาษี
ค.ร.น.[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
ลดตัวลงมา[V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ชนชั้นล่าง[N] working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
เลหลัง[ADJ] low-priced, See also: cheap, low cost, reduced, cut-price, Example: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir

CMU English Pronouncing Dictionary
LOW    L OW1
LOWE    L OW1
LOWN    L AW1 N
LOWS    L OW1 Z
LOWY    L OW1 IY0
LOWRY    L AW1 R IY0
LOWES    L OW1 Z
LOWER    L OW1 ER0
LOWEN    L OW1 AH0 N
LOWEY    L OW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
low    (v) lˈou (l ou1)
lows    (v) lˈouz (l ou1 z)
lowed    (v) lˈoud (l ou1 d)
lower    (v) lˈouər (l ou1 @ r)
lower    (v) lˈauər (l au1 @ r)
lowly    (j) lˈouliː (l ou1 l ii)
Lowell    (n) lˈauəl (l au1 @ l)
lowers    (v) lˈouəz (l ou1 @ z)
lowers    (v) lˈauəz (l au1 @ z)
lowest    (j) lˈouɪst (l ou1 i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最低[zuì dī, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ, ] lowest, #1,993 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, ] low; short (in length), #4,500 [Add to Longdo]
低调[dī diào, ㄉㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] low key; low-profile, #4,769 [Add to Longdo]
低价[dī jià, ㄉㄧ ㄐㄧㄚˋ, / ] low price, #5,372 [Add to Longdo]
低下[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] low status; lowly; to lower (one's head), #6,786 [Add to Longdo]
低声[dī shēng, ㄉㄧ ㄕㄥ, / ] low voice, #8,279 [Add to Longdo]
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] lower reaches; backward position, #8,350 [Add to Longdo]
低温[dī wēn, ㄉㄧ ㄨㄣ, / ] low temperature, #8,814 [Add to Longdo]
低成本[dī chéng běn, ㄉㄧ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] low cost; inexpensive, #12,773 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] lower garment; skirts; petticoats; garments, #15,357 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Löwe(n) |der, nur Sg.| ราศีสิงห์, See also: Sternzeichen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Tiefstand {m}low level [Add to Longdo]
Ebbe {f}; Niedrigwasser {n}low tide [Add to Longdo]
Grobvakuum {n}low vacuum; rough vacuum [Add to Longdo]
Hochnebel {m} [meteo.]low stratus [Add to Longdo]
Kleinserie {f}low volume production [Add to Longdo]
Kleinspannung {f} [electr.]low voltage [Add to Longdo]
Niedrigwasser {n}low water [Add to Longdo]
Niederbordwagen {m}low side car [Add to Longdo]
Niederdruck {m}low pressure [Add to Longdo]
Niedergeschlagenheit {f}low spirits [Add to Longdo]
Niederspannung {f}low voltage [Add to Longdo]
Niedertemperaturkreislauf {m}low temperature circuit [Add to Longdo]
Niedrigwasserabfluss {m}low water discharge [Add to Longdo]
Platt {n}; Plattdeutsch {n}Low German [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, obs.
   strong imp. of {Laugh}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\ (l[=o]), v. i. [imp. & p. p. {Lowed} (l[=o]d); p. pr.
   & vb. n. {Lowing}.] [OE. lowen, AS. hl[=o]wan; akin to D.
   loeijen, OHG. hl[=o]jan, hluojan.]
   To make the calling sound of cows and other bovine animals;
   to moo.
   [1913 Webster]
 
      The lowing herd wind slowly o'er the lea. --Gray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, n.
   The calling sound ordinarily made by cows and other bovine
   animals.
   [1913 Webster]
 
      Talking voices and the law of herds.   --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, n. [AS. hl[=a]w; akin to Goth. hlaiw a grave, hlains
   a hill, and to E. lean to incline.]
   A hill; a mound; a grave. [Obs. except in place names.]
   --Skeat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\ (l[=o]; Scot. lou), n. [Icel. log, logi; akin to E.
   light, n.]
   Fire; a flame; a light. [Scot. & Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, v. i.
   To burn; to blaze. [Prov. Eng. & Scot.] --Burns.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\ (l[=o]), a. [Compar. {Lower} (l[=o]"[~e]r); superl.
   {Lowest}.] [OE. low, louh, lah, Icel. l[=a]gr; akin to Sw.
   l[*a]g, Dan. lav, D. laag, and E. lie. See {Lie} to be
   prostrate.]
   [1913 Webster]
   1. Occupying an inferior position or place; not high or
    elevated; depressed in comparison with something else; as,
    low ground; a low flight.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rising to the usual height; as, a man of low stature;
    a low fence.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in
    winter, and six in summer.
    [1913 Webster]
 
   4. Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide.
    [1913 Webster]
 
   5. Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the
    ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of
    corn; low wages.
    [1913 Webster]
 
   6. Not loud; as, a low voice; a low sound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low
    pitch; a low note.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Made, as a vowel, with a low position of part of
    the tongue in relation to the palate; as, [a^] ([a^]m),
    [add] ([add]ll). See Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    5, 10, 11.
    [1913 Webster]
 
   9. Near, or not very distant from, the equator; as, in the
    low northern latitudes.
    [1913 Webster]
 
   10. Numerically small; as, a low number.
     [1913 Webster]
 
   11. Wanting strength or animation; depressed; dejected; as,
     low spirits; low in spirits.
     [1913 Webster]
 
   12. Depressed in condition; humble in rank; as, men of low
     condition; the lower classes.
     [1913 Webster]
 
        Why but to keep ye low and ignorant ? --Milton.
     [1913 Webster]
 
   13. Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low
     mind; a low trick or stratagem.
     [1913 Webster]
 
   14. Not elevated or sublime; not exalted in thought or
     diction; as, a low comparison.
     [1913 Webster]
 
        In comparison of these divine writers, the noblest
        wits of the heathen world are low and dull.
                          --Felton.
     [1913 Webster]
 
   15. Submissive; humble. "Low reverence." --Milton.
     [1913 Webster]
 
   16. Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse;
     made low by sickness.
     [1913 Webster]
 
   17. Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a
     low temperature; a low fever.
     [1913 Webster]
 
   18. Smaller than is reasonable or probable; as, a low
     estimate.
     [1913 Webster]
 
   19. Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple;
     as, a low diet.
     [1913 Webster]
 
   Note: Low is often used in the formation of compounds which
      require no special explanation; as, low-arched,
      low-browed, low-crowned, low-heeled, low-lying,
      low-priced, low-roofed, low-toned, low-voiced, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   {Low Church}. See {High Church}, under {High}.
 
   {Low Countries}, the Netherlands.
 
   {Low German}, {Low Latin}, etc. See under {German}, {Latin},
    etc.
 
   {Low life}, humble life.
 
   {Low milling}, a process of making flour from grain by a
    single grinding and by siftings.
 
   {Low relief}. See {Bas-relief}.
 
   {Low side window} (Arch.), a peculiar form of window common
    in medi[ae]val churches, and of uncertain use. Windows of
    this sort are narrow, near the ground, and out of the line
    of the windows, and in many different situations in the
    building.
 
   {Low spirits}, despondency.
 
   {Low steam}, steam having a low pressure.
 
   {Low steel}, steel which contains only a small proportion of
    carbon, and can not be hardened greatly by sudden cooling.
    
 
   {Low Sunday}, the Sunday next after Easter; -- popularly so
    called.
 
   {Low tide}, the farthest ebb of the tide; the tide at its
    lowest point; low water.
 
   {Low water}.
     (a) The lowest point of the ebb tide; a low stage of the
       in a river, lake, etc.
     (b) (Steam Boiler) The condition of an insufficient
       quantity of water in the boiler.
 
   {Low water alarm} or {Low water indicator} (Steam Boiler), a
    contrivance of various forms attached to a boiler for
    giving warning when the water is low.
 
   {Low water mark}, that part of the shore to which the waters
    recede when the tide is the lowest. --Bouvier.
 
   {Low wine}, a liquor containing about 20 percent of alcohol,
    produced by the first distillation of wash; the first run
    of the still; -- often in the plural.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, v. t.
   To depress; to lower. [Obs.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, n. (Card Playing)
   The lowest trump, usually the deuce; the lowest trump dealt
   or drawn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\, adv.
   1. In a low position or manner; not aloft; not on high; near
    the ground.
    [1913 Webster]
 
   2. Under the usual price; at a moderate price; cheaply; as,
    he sold his wheat low.
    [1913 Webster]
 
   3. In a low or mean condition; humbly; meanly.
    [1913 Webster]
 
   4. In time approaching our own.
    [1913 Webster]
 
       In that part of the world which was first inhabited,
       even as low down as Abraham's time, they wandered
       with their flocks and herds.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. With a low voice or sound; not loudly; gently; as, to
    speak low. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The . . . odorous wind
       Breathes low between the sunset and the moon.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. With a low musical pitch or tone.
    [1913 Webster]
 
       Can sing both high and low.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. In subjection, poverty, or disgrace; as, to be brought low
    by oppression, by want, or by vice. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. (Astron.) In a path near the equator, so that the
    declination is small, or near the horizon, so that the
    altitude is small; -- said of the heavenly bodies with
    reference to the diurnal revolution; as, the moon runs
    low, that is, is comparatively near the horizon when on or
    near the meridian.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 low
   adv 1: in a low position; near the ground; "the branches hung
       low"
   adj 1: less than normal in degree or intensity or amount; "low
       prices"; "the reservoir is low" [ant: {high}]
   2: literal meanings; being at or having a relatively small
     elevation or upward extension; "low ceilings"; "low clouds";
     "low hills"; "the sun is low"; "low furniture"; "a low bow"
     [ant: {high}]
   3: very low in volume; "a low murmur"; "the low-toned murmur of
     the surf" [syn: {low}, {low-toned}]
   4: unrefined in character; "low comedy"
   5: used of sounds and voices; low in pitch or frequency [syn:
     {low}, {low-pitched}] [ant: {high}, {high-pitched}]
   6: of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low
     stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable treatment
     of his family"; "You miserable skunk!"; "a scummy rabble"; "a
     scurvy trick" [syn: {abject}, {low}, {low-down}, {miserable},
     {scummy}, {scurvy}]
   7: low or inferior in station or quality; "a humble cottage"; "a
     lowly parish priest"; "a modest man of the people"; "small
     beginnings" [syn: {humble}, {low}, {lowly}, {modest},
     {small}]
   8: no longer sufficient; "supplies are low"; "our funds are
     depleted" [syn: {depleted}, {low}]
   9: subdued or brought low in condition or status; "brought low";
     "a broken man"; "his broken spirit" [syn: {broken},
     {crushed}, {humbled}, {humiliated}, {low}]
   10: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
     thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
     gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
     darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
     "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
     resigned expression on her face"; "downcast after his
     defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
     {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
     {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth},
     {low}, {low-spirited}]
   n 1: an air mass of lower pressure; often brings precipitation;
      "a low moved in over night bringing sleet and snow" [syn:
      {low}, {depression}]
   2: British political cartoonist (born in New Zealand) who
     created the character Colonel Blimp (1891-1963) [syn: {Low},
     {David Low}, {Sir David Low}, {Sir David Alexander Cecil
     Low}]
   3: a low level or position or degree; "the stock market fell to
     a new low" [ant: {high}]
   4: the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor
     vehicle; used to start a car moving [syn: {first gear},
     {first}, {low gear}, {low}]
   v 1: make a low noise, characteristic of bovines [syn: {moo},
      {low}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top