Search result for

ลึกลับ

(49 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลึกลับ-, *ลึกลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลึกลับซับซ้อน[ADJ] mysterious, See also: secret, hidden, concealed, mystic, occult, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: บ่อยครั้งที่เขาออกมาแฉเรื่องราวลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้คนอื่นได้รู้, Thai definition: ที่ชวนให้สงสัยหรือเข้าใจได้ยาก
ลึกลับซับซ้อน[V] be mysterious, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: สถานที่ทำงานของชุดปฏิบัติการชุดนี้ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอย่างที่คนทั่วไปคิดกัน, Thai definition: เร้นลับจนเหลือรู้เหลือเห็น หรือที่เข้าใจได้ยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลึกลับว. เร้นลับจนเหลือรู้เหลือเห็น หรือที่เข้าใจได้ยาก, ยากที่จะสืบสาวราวเรื่องได้ หรือที่สืบสาวราวเรื่องได้ยาก, เช่น เรื่องลึกลับ คดีลึกลับ คนลึกลับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occultลึกลับ, ซ่อนเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But nate, who's done some pretty questionable things,แต่กับเนท คนที่ ทำอะไรลึกลับ There Might be Blood (2008)
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์ Lucky Thirteen (2008)
Mystery solved.ไขความลึกลับ Lucky Thirteen (2008)
I want you to stop thinking that acting inscrutable makes you anything other than annoying.ฉันอยากให้นายหยุดคิด ที่จะทำตัวลึกลับยากที่จะเข้าใจ มันทำให้นายแย่มากกว่าน่ารำคาญอีก Emancipation (2008)
How's the hunt for the mystery weapon going?การค้นหาเจ้าอาวุธลึกลับนี้ เป็นอย่างไรบ้าง? Rising Malevolence (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Isn't that risky, with the mystery weapon out there?มันไม่เสี่ยงไปหน่อยรึ อาวุธลึกลับนั่นมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่งนะ? Rising Malevolence (2008)
"mystery" weapons.อาวุธ "ลึกลับRising Malevolence (2008)
We must find a way to destroy this mystery weapon.เราต้องหาทางทำลายอาวุธลึกลับนั่นให้ได้ Rising Malevolence (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's a mysterious white horse outside...มีม้าลึกลับสีขาว วิ่งอยู่ข้างนอก The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden   FR: mystérieux ; secret
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
deep[ADJ] ลึกลับ (เช่น บุคคล), See also: ซ่อนความรู้สึก, Syn. mysterious, obscure
divine[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: ลึกลับ, Syn. sacred, blessed, godly, holy, Ant. defiled, desecrated
eery[ADJ] น่าขนลุก, See also: ลึกลับ, ประหลาด, Syn. scary, spooky, uncanny
mysterious[ADJ] ลี้ลับ, See also: ลึกลับ, ซับซ้อน, มีเงื่อนงำ, Syn. secret, mystic, mystical, occult, Ant. obvious, open, direct, cryptic, cryptical, deep, inscrutable, mystifying
mystic[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซึ่งเข้าใจได้ยาก, เกี่ยวกับอำนาจจิต, Syn. mystical, spiritual
occult[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น, Syn. mystical, concealed, secret, Ant. clear, manifest
recondite[ADJ] ลึกลับ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. abstruse, complex, deep, difficult, Ant. understandable
shadowy[ADJ] ลึกลับ, See also: น่าสงสัย, Ant. clear
subterranean[ADJ] ลึกลับ, See also: ซึ่งซ่อนเร้นอยู่, ซึ่งแอบแฝงอยู่, Syn. concealed, furtive, hidden;secret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
demystifyvt. ขจัดความลึกลับ,ทำให้ไม่ลึกลับ
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie

English-Thai: Nontri Dictionary
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
enigma(n) ปริศนา,ความสงสัย,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์,เรื่องลึกลับ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย

German-Thai: Longdo Dictionary
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top