ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoid

AH0 V OY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoid-, *avoid*, avoi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoid(vt) หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
avoidance(n) การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก, หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ทำให้ไม่ได้ผล, ยกเลิก, ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, การยกเลิก, การทำให้โมฆะ
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
avoid(vt) เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้, หลีกเลี่ยงได้, ลบล้างได้, เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง, การหลีกเลี่ยง, การหลีกหนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of taxการเลี่ยงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of the contractการบอกล้างสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance, taxการหลบเลี่ยงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม The Godfather (1972)
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง The Little Prince (1974)
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์ Airplane! (1980)
The only way to avoid finding yourselves on the front pages, is for one of you to kill Wadsworth now.วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ตัวเองขึ้นหน้าหนึ่ง คือใครซักคนฆ่าวัดส์เวิร์ทซะเดี๋ยวนี้ Clue (1985)
I was hoping to avoid this, but this is an hour of desperation.เค้าหวังว่าเรื่องมันจะจบด้วยดี แต่ดูท่าว่ามันคงจะสิ้นหวังซะแล้ว Mannequin (1987)
We can avoid that.พวกเราก็เลี่ยงได้ The Princess Bride (1987)
Two, the lightning sand, but you were clever enough to discover what that looks like, so in the future, we can avoid that, too.อย่างที่สอง , ทรายดูด แต่ท่านก็ฉลาดพอจะดูออกว่ามันหน้าตาเป็นไง ต่อไป พวกเราก็เลี่ยงมันได้ The Princess Bride (1987)
If they think you're trying to avoid taking responsibility, it'll blow up in your face.ถ้าเธอพยายามปัดความรับผิดชอบล่ะก็ it'll blow up in your face. Akira (1988)
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน Casualties of War (1989)
Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty?- Objection. Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty? Casualties of War (1989)
Oh, hundreds, I should think. You have to stay indoors to avoid them.โอ้ร้อยฉันควรจะคิดว่า คุณต้องอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขา The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avoidA calamity was avoided by sheer luck.
avoidAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
avoidAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
avoidAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
avoidAnother thing to avoid is to use too much praise.
avoidAvoid crossing this street when it is raining.
avoidAvoid drinking too much water with your meals.
avoidAvoid each other's society.
avoidAvoid fried foods for a while.
avoidAvoid heavy labor It will be better in two weeks.
avoidAvoiding trouble will not always assure safety.
avoidAvoid those men who are idle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึกยัก(v) avoid, See also: dodge, evade, hold out, Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว, Example: คุณจะตัดสินใจอย่างไรก็บอกมา อย่ามัวแต่ยึกยักอยู่เลย, Thai Definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่ตกลงใจอะไรสักอย่าง
หลบลี้หนีหน้า(v) make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai Definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
เบี่ยงประเด็น(v) change the issue, See also: avoid, evade, dodge, Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง, Example: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว
ไว้ชีวิต(v) spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai Definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
หนี(v) avoid, See also: escape, Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี, หลบ, Example: ปรากฏการณ์ เอลนิโน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก ประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นสภาวะผิดปกตินี้เช่นกัน
หนีหน้า(v) hide one's face, See also: avoid facing, make oneself scarce, Syn. เลี่ยง, หลบหน้า, Example: ทำไมวันนี้มีแต่คนหนีหน้าฉันทั้งนั้นเลย, Thai Definition: หลีกเลี่ยง หรือหนีไปไม่ยอมเผชิญหน้า
หลบฉาก(v) evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai Definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หลบหลีก(v) avoid, See also: shun, Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง, Example: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน, Thai Definition: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
หลีกเลี่ยง(v) avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai Definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
อด(v) abstain, See also: avoid, refrain, Syn. เลิก, งด, ละ, Example: พ่อตั้งใจจะอดเหล้าระหว่างฤดูเข้าพรรษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
การเลี่ย[kān līeng] (n) EN: avoidance
การเลี่ยงหลีก[kān līeng līk] (n, exp) EN: avoidance
การเลี่ยงภาษี[kān līeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance ; avoidance of tax
การหลีกเลี่ยง[kān līklīeng] (n) EN: avoiding ; avoidance
การหลีกเลี่ยงความเครียด[kān līklīeng khwām khrīet] (n, exp) EN: stress avoidance  FR: évitement du stress [ m ]
การหลบเลี่ยงภาษี[kān loplīeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
แคล้ว[khlaēo] (v) EN: miss ; escape ; avoid  FR: éviter
เลี่ยง[līeng] (v) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive  FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVOID AH0 V OY1 D
AVOIDS AH0 V OY1 D Z
AVOIDED AH0 V OY1 D IH0 D
AVOIDING AH0 V OY1 D IH0 NG
AVOIDABLE AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L
AVOIDANCE AH0 V OY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoid (v) ˈəvˈɔɪd (@1 v oi1 d)
avoids (v) ˈəvˈɔɪdz (@1 v oi1 d z)
avoided (v) ˈəvˈɔɪdɪd (@1 v oi1 d i d)
avoiding (v) ˈəvˈɔɪdɪŋ (@1 v oi1 d i ng)
avoidable (j) ˈəvˈɔɪdəbl (@1 v oi1 d @ b l)
avoidance (n) ˈəvˈɔɪdəns (@1 v oi1 d @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding #3,638 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] avoid as taboo; jealous #6,007 [Add to Longdo]
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ,  ] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion #49,961 [Add to Longdo]
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ,     /    ] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones #50,004 [Add to Longdo]
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ,   /  ] avoid attending classes [Add to Longdo]
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ,  ] avoid; sidestep; skirt (an issue) [Add to Longdo]
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ,         /        ] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回避[かいひ, kaihi] (n, vs) evasion; avoidance; (P) #618 [Add to Longdo]
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1, vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P) #4,437 [Add to Longdo]
余儀なく(P);余儀無く[よぎなく, yoginaku] (adv) unavoidably; necessarily; inevitably; (P) #8,035 [Add to Longdo]
庸;力代[よう(庸);ちからしろ, you ( you ); chikarashiro] (n) (See 力役) tax paid to avoid forced labor (ritsuryo period) #13,332 [Add to Longdo]
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) #18,407 [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp, adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp, adj-i) (See ざる, せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoid \A*void"\, v. i.
   1. To retire; to withdraw. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       David avoided out of his presence.  --1 Sam.
                          xviii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To become void or vacant. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoid \A*void"\, v. t. [imp. & p. p. {Avoided}; p. pr. & vb. n.
   {Avoiding}.] [OF. esvuidier, es (L. ex) + vuidier, voidier,
   to empty. See {Void}, a.]
   1. To empty. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or throw out; to void; as, to avoid excretions.
    [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To quit or evacuate; to withdraw from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Six of us only stayed, and the rest avoided
       the room.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To make void; to annul or vacate; to refute.
    [1913 Webster]
 
       How can these grants of the king's be avoided?
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To keep away from; to keep clear of; to endeavor no to
    meet; to shun; to abstain from; as, to avoid the company
    of gamesters.
    [1913 Webster]
 
       What need a man forestall his date of grief.
       And run to meet what he would most avoid ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He carefully avoided every act which could goad them
       into open hostility.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To get rid of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pleading) To defeat or evade; to invalidate. Thus, in a
    replication, the plaintiff may deny the defendant's plea,
    or confess it, and avoid it by stating new matter.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To escape; elude; evade; eschew.
 
   Usage: To {Avoid}, {Shun}. Avoid in its commonest sense
      means, to keep clear of, an extension of the meaning,
      to withdraw one's self from. It denotes care taken not
      to come near or in contact; as, to avoid certain
      persons or places. Shun is a stronger term, implying
      more prominently the idea of intention. The words may,
      however, in many cases be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         No man can pray from his heart to be kept from
         temptation, if the take no care of himself to
         avoid it.             --Mason.
      [1913 Webster]
 
         So Chanticleer, who never saw a fox,
         Yet shunned him as a sailor shuns the rocks.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avoid
   v 1: stay clear from; keep away from; keep out of the way of
      someone or something; "Her former friends now avoid her"
      [ant: {confront}, {face}, {face up}]
   2: prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's
     avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert a
     strike" [syn: {debar}, {forefend}, {forfend}, {obviate},
     {deflect}, {avert}, {head off}, {stave off}, {fend off},
     {avoid}, {ward off}]
   3: refrain from doing something; "She refrains from calling her
     therapist too often"; "He should avoid publishing his wife's
     memories"
   4: refrain from certain foods or beverages; "I keep off drugs";
     "During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day" [syn:
     {keep off}, {avoid}]
   5: declare invalid; "The contract was annulled"; "void a plea"
     [syn: {invalidate}, {annul}, {quash}, {void}, {avoid},
     {nullify}] [ant: {formalise}, {formalize}, {validate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top