ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盖-, *盖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盖, gài, ㄍㄞˋ] to cover, to hide, to protect
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A dish 皿 with a lid 羊,  Rank: 1,052

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, / ] lid; top; cover; canopy; to build, #2,329 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, / ] surname Ge, #2,329 [Add to Longdo]
[fù gài, ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ, / ] to cover, #3,833 [Add to Longdo]
[xī gài, ㄒㄧ ㄍㄞˋ, / ] knee, #8,423 [Add to Longdo]
[yǎn gài, ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ, / ] to conceal; to hide behind; to cover up, #8,642 [Add to Longdo]
[hán gài, ㄏㄢˊ ㄍㄞˋ, / ] to cover; to comprise; to include, #9,842 [Add to Longdo]
[fù gài miàn, ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] coverage, #16,164 [Add to Longdo]
[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006, #18,010 [Add to Longdo]
铺天[pū tiān gài dì, ㄆㄨ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance, #19,226 [Add to Longdo]
[gài zhāng, ㄍㄞˋ ㄓㄤ, / ] to affix a seal (to sth), #20,423 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cover them with canvas![CN] 拿帆布把他们上! Battleship Potemkin (1925)
Gary?[CN] 瑞? Final Exam (1981)
Sergei![CN] 谢尔 Eisenstein in Guanajuato (2015)
– Gates.[CN] - National Treasure: Book of Secrets (2007)
If mom didn't get so many Botax shots and give up a few line,[CN] 我们早就大楼了 就是啊 Episode #1.8 (2004)
Miguel?[CN] 米? Sweetwater (2013)
Uh, Jerry?[CN]  Remember the Titans (2000)
I can.[CN] 为何有人想要 The Disappointments Room (2016)
Watch me,I'll build a house twice as big right across from this one.[CN] 一栋两倍大的房子来住 如果你不去打肉毒杆菌 Episode #1.8 (2004)
- Hey, Gaby.[CN] - Superbad (2007)
Gabe?[CN] 布? The One (2001)
Gaia...[CN]  Missio (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top