Search result for

ซุก

(39 entries)
(0.1507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซุก-, *ซุก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซุก    [V] hide, See also: conceal, Syn. ซุกซ่อน, ปกปิด, หมก, ซ่อน, Example: ไก่นาตัวลายๆ สีเหลือง ชอบซุกอยู่ตามกอหญ้าริมท้องนา, Thai definition: หมกซ่อนหรือยัดแทรกไว้ในที่มิดชิด
ซุกซน    [ADV] naughtily, See also: mischievously, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาไม่มีเวลาไปเล่นซุกซนเหมือนเด็กคนอื่น, Thai definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
ซุกซน    [V] be naughty, See also: be mischievous, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาถูกพ่อแม่ตี เพราะซุกซน, Thai definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซุกก. หมกซ่อนหรือยัดแทรกไว้ในที่มิดชิดเช่นตามซอกตามมุม.
ซุกซนว. ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น.
ซุกซ่อนก. ซ่อนไว้ในที่มิดชิดหรือที่ลี้ลับ.
ซุกซิกว. มีลักษณะแคบ ๆ เป็นซอกเล็กซอกน้อยน่ารำคาญ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุก[v.] (suk ) EN: put away ; place ; hide ; shelve   FR: fourrer ; placer
ซุกซน[adj.] (sukson) EN: naughty ; mischievous   FR: polisson ; espiègle

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Korney or korny (adj) ซุกซน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elvish    [ADJ] เกเร, See also: ซุกซน, Syn. elfish, mischievous, naughty
hide    [VT] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด, Syn. conceal, ensconce, seclude, Ant. disclose, expose, reveal
hide    [VI] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
mischievous    [ADJ] ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
naughty    [ADJ] ซุกซน, See also: คึกคะนอง, Syn. mischievous, playful, impish
rout out    [IDM] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน
snuggle    [VI] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle    [VT] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
smother up    [PHRV] ปกปิด, See also: ซุกซ่อน, ซ่อน, Syn. cover up, hush up
snuggle up    [PHRV] พักอย่างสบาย, See also: ซุกอย่างสบาย, Syn. nestle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boogeyman(บู'กีเมิน) n. ผีที่เอาเด็กซุกซนไป, Syn. bogeyman,boogerman,boobieman
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
gaminen. เด็กหญิงที่ซุกซนคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงจรจัด, Syn. tomboy,hoyden
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
pigeonhole(พิจ'เจินโฮล) n. ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย,ช่องเล็ก ๆ ของตู้หรือโต๊ะสำหรับใส่กระดาษ จดหมายและอื่น ๆ vt. เก็บไว้อ้างอิง,เอาซุกไว้,ใส่ในช่อง,แยกออกเป็นพวก ๆ, Syn. timid
puckish(พัค'คิช) adj. ซน,ซุกซน,เล่นพิ-รนทร์, Syn. mischievous,coy
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน
playful(adj) สนุกสนาน,ครึกครื้น,ซุกซน,ขี้เล่น
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
shove(n) การเข็น,การผลัก,การดัน,การเสือก,การซุก,การออกเรือ
shove(vi,vt) เข็น,ผลัก,ไส,ดัน,เสือก,ซุก,ออกเรือ
tuck(vt) รัด,รูด,ซุก,ยัดใส่,พับ,เก็บ,หด
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

Are you satisfied with the result?

Go to Top