ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stash

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stash-, *stash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stash(sl) หนวด
stash away(phrv) ซ่อน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาหลบไว้, เก็บไว้

WordNet (3.0)
hoard(n) a secret store of valuables or money, Syn. stash, cache
hoard(v) save up as for future use, Syn. hive up, lay away, stash, cache, squirrel away

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just hope that I still have some left for ya, but I'm givin' you some out of my own private stash.ผมแค่หวังว่าผมยังมีซ้ายบางอย่างสำหรับยา แต่ฉัน givin 'คุณบางส่วนออกจากที่ซ่อนส่วนตัวของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
Drucker's got a safe house in Venice to stash her in.ดรั๊คเกอร์มีที่กบดานในเวนิซให้พัก Heat (1995)
Doc says we gotta stash 'em in here and lock 'em up.In the Thiokol. Please, Mac. The Thing (1982)
Look. It was stashed in his own oil furnace.It could've been anytime, anywhere. The Thing (1982)
I had paper bags filled with jewelry stashed in the kitchen.ผมมีเครื่องเพชรอยู่ในถุงกระดาษ ซ่อนอยู่ในครัว Goodfellas (1990)
You smothered her, stashed away in that restaurant.ไม่ให้เกียรติเธอ เก็บเธอไว้ก้นครัว Woman on Top (2000)
Where you hiding your stash these days?นายซ่อนไอ้หนวดเอาไว้ที่ไหน Rock Star (2001)
Giving Brooke plenty of time to stash it.ทำให้บรู๊คมีเวลาซ่อนปืนเยอะแยะ Legally Blonde (2001)
No. She'd stashed it by then.ไม่ เธอซ่อนมันตอนนั้น Legally Blonde (2001)
Where did you stash him? Why don't you ask Tawny? Mrs. Williams?แต่ยังคงรูปบางส่วนไว้ ให้สามารถบอกได้ว่า เป็นขนาด 6 ของ 9 มม Lost Son (2004)
The counselors have a secret stash in the fridge across the hall.คณะที่ปรึกษาเห็นควรว่าคุณต้องไปตู้เย็นแถวๆห้องโถง American Pie Presents: Band Camp (2005)
This must be where Nebbercracker kept his stash.นี่ต้องเป็นที่ที่เนบเบอร์แครกเกอร์ เก็บสมบัติพัสถานของเค้าแน่ๆ Monster House (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร้น[ren = rēn] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up  FR: cacher ; dissimuler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stash
stashed
stashing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stash
stashed
stashes
stashing

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m, vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m, vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]
臍繰り;綜麻繰[へそくり, hesokuri] (n) (uk) secret savings; stash [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top