ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stash

S T AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stash-, *stash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stash(sl) หนวด
stash away(phrv) ซ่อน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาหลบไว้, เก็บไว้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doc says we gotta stash 'em in here and lock 'em up.In the Thiokol. Please, Mac. The Thing (1982)
Drucker's got a safe house in Venice to stash her in.ดรั๊คเกอร์มีที่กบดานในเวนิซให้พัก Heat (1995)
Where you hiding your stash these days?นายซ่อนไอ้หนวดเอาไว้ที่ไหน Rock Star (2001)
Giving Brooke plenty of time to stash it.ทำให้บรู๊คมีเวลาซ่อนปืนเยอะแยะ Legally Blonde (2001)
Where did you stash him? Why don't you ask Tawny? Mrs. Williams?แต่ยังคงรูปบางส่วนไว้ ให้สามารถบอกได้ว่า เป็นขนาด 6 ของ 9 มม Lost Son (2004)
The counselors have a secret stash in the fridge across the hall.คณะที่ปรึกษาเห็นควรว่าคุณต้องไปตู้เย็นแถวๆห้องโถง American Pie Presents: Band Camp (2005)
Even better than the free stash I got off him.ดีกว่ายาฟรีที่ผมขโมยมาจากเขา Dex, Lies, and Videotape (2007)
they stash them underground somewhere.พวกมันจะซ่อนเด็กๆไว้ใต้ดิน ที่ไหนซักแห่งน่ะ The Kids Are Alright (2007)
Bryce had a place where he would stash stuff, right?ไบรซ์มีที่ไว้แอบซุกของ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Look, I can I stash a toy dinosaur in the window of the killer.ฟังนะ ฉันสามารถไดโนเสาร์ของเล่น ในหน้าต่างของฆาตกร 65 Million Years Off (2007)
So, all you have to do is convince this kid that his girlfriend had a secret doctor, and a secret stash and a secret life.ว่าแฟนของเขาควรมีหมอลับๆ ที่มีหนวด มีชีวิตลับๆ Alone (2007)
Stash woods. Two of them. About this big.สองคนนั่นพยายามคิดจะตุกติก อยากจะเป็นใหญ่ War (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร้น[ren = rēn] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up  FR: cacher ; dissimuler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STASH S T AE1 SH
STASHED S T AE1 SH T
STASHING S T AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stash (v) stˈæʃ (s t a1 sh)
stashed (v) stˈæʃt (s t a1 sh t)
stashes (v) stˈæʃɪz (s t a1 sh i z)
stashing (v) stˈæʃɪŋ (s t a1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m, vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m, vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]
臍繰り;綜麻繰[へそくり, hesokuri] (n) (uk) secret savings; stash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stash
   n 1: a secret store of valuables or money [syn: {hoard},
      {cache}, {stash}]
   v 1: save up as for future use [syn: {hoard}, {stash}, {cache},
      {lay away}, {hive up}, {squirrel away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top