ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซุ่ม

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซุ่ม-, *ซุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซุ่มเสียง[N] voice, Syn. สุ้มเสียง, กระแสเสียง, Example: เธอชอบดัดซุ่มเสียงให้เล็กแหลมอย่างนักร้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซุ่มก. ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่, แอบ ๆ ทำ เช่น งานชิ้นนี้ซุ่มทำมาหลายปี.
ซุ้ม ๑น. สิ่งที่เป็นพุ่มโดยมากปกคลุมด้วยต้นไม้หรือเถาวัลย์ มีทางลอดได้ เช่น ในป่าเถาวัลย์ขึ้นเป็นซุ้มเองตามธรรมชาติ, ต้นไม้ซึ่งขึ้นปกคลุมสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับ มีทางลอดได้ เช่น ปลูกกระดังงาเป็นซุ้ม, ซุ้มไม้ ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ซุ้มกระบี่.
ซุ้ม ๒น. สิ่งที่สร้างขึ้นในการรับเสด็จเป็นต้น มีรูปลักษณะอย่างซุ้มไม้, ที่อยู่หรือที่พักซึ่งทำขึ้นใช้กันแดดกันฝนชั่วคราว ส่วนบนมักโค้ง เช่น ซุ้มดอกเห็ด
ซุ้ม ๒สิ่งที่ทำขึ้นเป็นกรอบสำหรับตกแต่งประตูหน้าต่างพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร เป็นต้น มีรูปทรงต่าง ๆ กัน เช่น ซุ้มบันแถลง ซุ้มหน้านาง ซุ้มทรงมงกุฎ.
ซุ้ม ๓น. ทำนองเพลงไทยสำเนียงลาว อัตราชั้นเดียว เดิมประดิษฐ์ขึ้นสำหรับบรรเลงต่อท้ายเพลงเดี่ยวลาวแพน เรียกว่า ออกซุ้ม ต่อมามีผู้นำไปบรรเลงต่อท้ายเพลงสำเนียงลาวอื่น ๆ.
ซุ้ม ๔น. ส่วนประกอบของจะเข้ ทำหน้าที่เป็นหย่องใช้พาดสายไปสู่ลูกบิด.
ซุ้มกระต่ายน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Blinkworthia lycioides Choisy ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกรูประฆัง สีนวล, มุ้งกระต่าย ก็เรียก.
ซุ่มคมก. ซ่อนความฉลาดไว้รอเวลาที่สมควร.
ซุ้มคูหาน. ซุ้มรอบพระปรางค์และพระเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป.
ซุ้มจระนำน. ชื่อซุ้มท้ายวิหารหรือท้ายโบสถ์ เป็นช่องตัน มักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lying in waitซุ่มดัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ The Great Dictator (1940)
Oh... How awkward of me.โอ้ ฉันนี่ซุ่มซ่ามเสียจริง Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
We've had two battalions flown in specially to ambush your friends.ที่สาม คูครี ปืนบิน คือพิเศษเพื่อซุ่มโจมตีเพื่อนของคุณ Help! (1965)
Clumsy fool!- ไอ้ซุ่มซ่าม - ขอโทษครับ Blazing Saddles (1974)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm a little accident-prone.ผมซุ่มซ่ามนิดหน่อย Clue (1985)
I'm afraid I'm a little bit accident-prone.ผมกลัวนิดหน่อย แล้วผมก็เป็นพวกซุ่มซ่ามด้วย Clue (1985)
they were just sitting there. they heard our entire conversation.พวกเขาซุ่มอยู่ตลอด ได้ยินที่เราคุยกันหมดแล้ว Spies Like Us (1985)
They knew about the snipers, and they just let them zap Brownie.รู้ว่ามีคนซุ่มยิงแต่ปล่อยให้ยิงบราวน์ Casualties of War (1989)
There's a sniper!มีการซุ่มยิงของ! In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุ่ม[v.] (sum) EN: lie in wait ; hide ; conceal oneself ; lie low   FR: se cacher ; s'embusquer
ซุ้ม[n.] (sum) EN: arch ; arc   
ซุ้มกระต่ายด่าง [n. exp.] (sumkratāi dāng) EN: Variegated mondo grass   
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile
ซุ้มดอกไม้[n. exp.] (sum døkmāi) EN: flower arbour   FR: tonnelle [f]
ซุ้มต้นไม้[n. exp.] (sum tonmāi) EN: arbour = arbor (Am.) ; bower   FR: tonnelle [f] ; charmille [f]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]
ซุ้มประตูวัด [n. exp.] (sum pratū wat) FR: portail d'un temple [m]
ซุ่มโจมตี[n.] (sum jōmtī) EN: ambush   FR: embuscade [f] ; guet-apens [m] ; embûche [f]
ซุ่มโจมตี[v. exp.] (sum jōmtī) FR: tendre une embuscade (contre)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambuscade[VI] ซุ่มโจมตี, Syn. ensnare, lie in wait for
ambush[VI] ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush[VT] ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush[VI] ซุ่มอยู่, See also: ซ่อนอยู่
ambush[VT] ซุ่มอยู่, See also: ซ่อนอยู่, Syn. ensnare, keep out of sight
clumsy[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: เร่อร่า, เซอะ, เซ่อซ่า, Syn. awkward, ungraceful, lumbering, lubberly, Ant. graceful, adroit, skillful
gawky[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful
lay a snare[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay a trap for[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay an ambush[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
dormancy(ดอร์'มันซี) n. ภาวะที่ไม่เคลื่อนที่,สภาพที่อยู่เฉย ๆ ,ภาวะที่ซุ่มอยู่
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
groping(โกร'พิง) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,ซึ่งแสดงว่าต้องการเข้าใจ., See also: gropingly adv.
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top