Search result for

put in a safe place

(1 entries)
(0.1171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put in a safe place-, *put in a safe place*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา put in a safe place มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *put in a safe place*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บงำ    [V] conceal, See also: hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially, Syn. ปิดบัง, ซ่อน, Ant. เปิดเผย, Example: พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น, Thai definition: รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

put in ( P UH1 T AH0 N, IH1 N) a ( AH0, EY1) safe ( S EY1 F) place ( P L EY1 S)

 


  

 
put in
 • วางใน: วางข้างใน [Lex2]
 • ปลูกในดิน: ลงดิน [Lex2]
 • เขียนเพิ่ม: เพิ่มเติม [Lex2]
 • พูดแทรก: พูดขัดจังหวะ [Lex2]
 • (เรือ) เทียบท่า: เข้าจอด, จอดเทียบ [Lex2]
 • สะสม[Lex2]
 • ทำงาน: ใช้ความพยายาม [Lex2]
 • ใช้เวลา[Lex2]
 • วางไว้ในอาคารหรือห้อง[Lex2]
 • เรียกร้อง: อ้างสิทธิ [Lex2]
 • เข้าแข่งขัน[Lex2]
 • เลือกตั้ง: ลงคะแนนเลือก [Lex2]
 • แก้ต่างให้ (ทางกฎหมาย)[Lex2]
 • ชก: ต่อย [Lex2]
 • ส่งผู้เล่นเข้าสู่สนาม (กีฬา)[Lex2]
 • มอบให้: จัดให้ [Lex2]
 • อยู่ในตำแหน่งที่: อยู่ในอันดับ (การแข่งขัน) [Lex2]
 • ทำให้อยู่ใน (สภาพ, ตำแหน่ง) ไม่ดี (ทางสังคม จิตใจหรือการเมือง)[Lex2]
 • แต่งตั้ง: มอบหมาย [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดตำแหน่ง, เรียงลำดับ [Lex2]
 • แสดงความคิด (ทางภาษา)[Lex2]
 • พยายามทำ[Lex2]
safe
 • ดี!: เห็นด้วย, ตกลง, โอเค [Lex2]
 • ปลอดภัย: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง [Lex2]
 • ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)[Lex2]
 • ตู้นิรภัย: ตู้เซฟ [Lex2]
 • ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)[Lex2]
 • (เซฟ) adj. ปลอดภัย,มั่นคง,n. ตู้นิรภัย,ถุงยางคุมกำเนิด. ###SW. safely adv. safeness n. ###S. secure,unhurt,intact [Hope]
 • (adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา [Nontri]
 • (n) ตู้นิรภัย,ตู้เซฟ,ถุงยางคุมกำเนิด [Nontri]
 • /S EY1 F/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
place
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Put, Pult, Pute, Puts, Putz, pur, Gut, Hut, Mut, Nut, PTT, Pub, Wut, gut, tut * * Safe, Safes, Safte, saufe, Sage, sage, Saft, Same, saue Plane, plage, plane

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top