ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*scatter*

S K AE1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scatter, -scatter-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scatter(vt) ทำให้กระจาย, See also: โปรย, โรย, หว่าน, Syn. diverge, disperse, Ant. assemble, collect, gather
scatter(vt) ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter(vi) กระจาย, See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
scatter(vt) ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter(n) การทำให้กระจาย, See also: การโปรย, การหว่าน
scattered(adj) กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
scattering(adj) กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
scattering(n) การกระจัดกระจาย, See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย, Syn. distribution, radiation
scatterbrain(n) คนประมาท, See also: คนขี้หลงขี้ลืม, คนไม่มีสมาธิ, คนเลินเล่อ, Syn. bungler
scatteringly(adv) อย่างเกลื่อนกลาด, See also: อย่างกระจัดกระจาย
scatterbrained(adj) ไม่รอบคอบ, See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น, Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,

English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scatter of the populationความกระจัดกระจายของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic scatteringการขจายเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scattering (Physics))การกระเจิืง (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compton scatteringการกระเจิงแบบคอมป์ตัน, ปรากฏการณ์เมื่อโฟตอนวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอม แล้วเกิดการกระเจิง โฟตอนที่กระเจิงออกไปจะมีพลังงานลดลงจากเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมของการกระเจิงและมวลของอนุภาคที่ถูกชน ปรากฏการณ์นี้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ คือ อาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ตัน (Arthur Holly Compton) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2470 [นิวเคลียร์]
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Angle, Scatteringมุมของการกระจาย [การแพทย์]
Electron Scattering Abilityการกระจายของอีเลคตรอน [การแพทย์]
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatteringการกระเจิง, การกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scatteringการกระเจิง, การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Light Scatteringการกระจายของแสง, การกระจายแสง [การแพทย์]
Light Scattering Errorsกระจายแสงออกทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าวิเคราะห์ [การแพทย์]
Light, Scatteredแสงที่กระจาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scattered remnantไม้กระยาเลย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
Well, the backscatter effect's been bringin' things up... from way down around here for a long time.Thousands of years ago, it crashes, and this Thing... The Thing (1982)
Scattered pictures Oh...นายสังกัดแผนกไหน? Big (1988)
You're a scatterbrain!เธอมันไอ้เด็กหัวเส ! Cinema Paradiso (1988)
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Scatter, children! Scatter!แยกย้ายกันเร็ว เด็กๆ แยกกันเร็ว Mannequin: On the Move (1991)
Our memories scattered to the winds?ความทรงจำกระจัดกระจาย Titanic (1997)
- Scatter. Scatter. - Damn it!ถอยไป Rushmore (1998)
You know, graduation, everyone scattering, moving on.พอจบการศึกษา ทุกคนก็แยกย้ายกันไป Never Been Kissed (1999)
Come on, help me scatter car parts on the front lawn.มาเลย มาเล่นถอดชิ้นส่วนรถยนต์ ที่สนามหญ้าหน้าบ้านกัน Death Has a Shadow (1999)
-They're scattered, divided, leaderless.-พวกเขาเเตกเเยกปราศจากผู้นำ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
When a mirror has been broken, shattered pieces scattered on the groundแม้แต่เศษกระจกแตกร้าว กระจัดกระจายบนพื้นดิน Spirited Away (2001)
Let's scatter them in the sea hereเอาไปโปรยใส่ทะเลที่นี่ดีไหม Failan (2001)
Queen Isis' forces will scatter to the four winds.กองทัพของราชินีไอสิส จะเเตกออกเป็น 4 ทิศ The Scorpion King (2002)
I found explosive and incendiary rounds scattered around.ฉันพบว่ารอบระเบิดและก่อความไม่สงบกระจายอยู่ทั่ว Showtime (2002)
When I scattered his ashes in the sea, I thought I could forget him.วันที่ฉันเอากระดูกเขาไปลอยน้ำ ฉันนึกว่าฉันจะลืมเค้าแล้วซะอีก Yomigaeri (2002)
We scattered his ashes in the sea, didn't we?พวกเราลอยกระดูกเค้าไปแล้วใช่มั้ย? Yomigaeri (2002)
Her friends scattered her ashes in the sea.เพื่อนของเธอโปรยเถ้าของเธอลงในทะเล Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม Underworld (2003)
We've got scattered reports that the storm is dissipating over North America.เราได้รับรายงานว่าพายุอ่อนกำลังลงแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Please scatter my ashes on the wind in Uluruฉันอยากจะขอเธอสักอย่าง ช่วยเอาเถ้ากระดูกของฉัน Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Told her that I personally scattered your ashes into the river...พวกเราบอกเธอว่า เราได้โปรยอัฐิของพวกเธอลงสู่แม่น้ำ... Sorry, I Love You (2004)
Goddam horse spooked, and the mules took off and scattered food everywhere.ไอ้ม้าเวรตกใจตื่น พวกล่อก็เลยหนีกระเจิง ของกินกระจัดกระจายไปหมด Brokeback Mountain (2005)
He used to say he wanted his ashes scattered on Brokeback Mountain.เขาเคยบอกว่า เขาอยากให้เอาเถ้ากระดูกของเขาไปโปรยที่เขาโบรกแบ็ค Brokeback Mountain (2005)
The Phocians you posted there were scattered without a fight.เช้านี้ นักรบอมตะ จะล้อมเรา 300 (2006)
(SCATTERED LAUGHTER). The Illusionist (2006)
So all of you scatter in all directions, okay? Go.พวกนายแยกย้ายกันไปคนละทิศ เอาล่ะ ไปได้ Rescue Dawn (2006)
Sure, maybe there are even flying donkeys that scatter money.ไม่ต้องกลัวหิวอีกด้วย Golden Door (2006)
To scatter my father's ashes... and go back to my life and stop trying to live his.เอากระดูกพ่อผมไปลอยอังคาร กลับไปใช้ชีวิตของผมและเลิกใช้ชีวิตอย่างพ่อเสียที Chapter Four 'Collision' (2006)
You know, you can go back and scatter those ashes, but you're always gonna wonder if maybe there was something to what your father was doing if you just looked again.นายรู้มั้ย นายกลับไปโปรยอัฐิของพ่อได้ แต่นายจะสงสัยไปตลอดว่าบองที เรื่องที่พ่อนายทำมามันมีความหมาย Chapter Six 'Better Halves' (2006)
It's scattershot.มันกระจัดกระจายเกินไป That Night, a Forest Grew (2007)
[scattered applause][เสียงปรบมือ] Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Sir, it is the middle of the night and they are scattered over the whole country.ท่านครับ แต่นี่มันดึกแล้วนะคะ แล้วแต่ละคนก็อยู่กระจายไปทั่วเมือง Live Free or Die Hard (2007)
We scattered across the galaxy, hoping to find it and rebuild our home, searching every star, every world.เรากระจายกันออกทั่วแกแลคซี่ เพื่อตามหาเดอะคิวบ์เพื่อนำมาสร้างดาวใหม่ ค้นหาไปทุกดวงดาว ไปทุกภพ Transformers (2007)
Everybody, scatter!ทุกคนหนีเร็วเข้า! Enchanted (2007)
Well, it looks like the victim was killed by that fire site there then the body was chopped up, it was burned and animals scattered the parts, so...เหมือนว่าเหยื่อถูกฆ่าที่ถูกไฟเผาตรงนั้น... ..แล้วถูกหั่น ถูกเผา... ..แล้วสัตว์กระจายชิ้นส่วนต่างๆ.. In the Valley of Elah (2007)
There's a few cars scattered over here in this level. On the second level there's a rental thing.ตอนนี้ก็มีรถจอดกระจายอยู่บนชั้นนี้ บนชั้นสองก็เป็นที่ให้เช่า P2 (2007)
That's why she wants her ashes scattered there.เธอถึงอยากให้อัฐิเธอกระจายอยู่ที่นี่ไง Welcome to Kanagawa (2008)
Ida wanted her ashes scattered at the field.ไอด้าต้องการให้อัฐิเธออยู่ทั่วสนามนั่น Welcome to Kanagawa (2008)
Well,here's the thing.I called the general manager to ask if we could scatter the ashes here,and he said absolutely not.เรื่องของเรื่องคือ ฉันโทรมาหาผู้จัดการที่นี่เพื่อถามว่า เราจะมาโปรยอัฐิที่นี่ได้ไหม แล้วเขาตอบหลับว่าไม่ได้เเน่นอน Welcome to Kanagawa (2008)
They're not going to take out the weakest prey, they're going to take out the lead so the rest scatter, so let's stay together...มันไม่โจมตีพวกอ่อนแอ มันจะโจมตีผู้นำก่อน ทำให้ที่เหลือแตกกลุ่ม ดังนั้น เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้... 100 Million BC (2008)
He was probably scattered all over that road.ศพเขาคงกระจายอยู่เกลื่อนถนน Yellow Fever (2008)
Tell me I am not seeing a roomful of human bodies half-open,scattered and forgotten about. They're unclaimed bodies.บอกฉันสิว่าฉันไม่ได้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยศพที่มีผ้าคลุมครึ่งตัว กระจัดกระจาย และถูกลืมทิ้งไว้ Rise Up (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
The virus must be scattered simultaneously in various areas.เชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกปล่อยให้แพร่ออกไปในเวลาเดียวกันหลายๆ พื้นที่ Death Note: L Change the World (2008)
How does Kujo intend to scatter the virus?แล้วคุโจคิดจะแพร่เชื้อไวรัสนี้ออกไปได้ยังไงไม่ทราบครับ Death Note: L Change the World (2008)
The plane will fly. Everybody dies, and the virus will scatter.เครื่องบินจะบินขึ้นไป ทุกคนจะตาย และเชื้อโรคจะแพร่ออกไป Death Note: L Change the World (2008)
# Yeah, yeah what I've got full stock # # of thoughts and dreams that scatter#เย๊ เย สิ่งที่ฉันมีอยู่เต็มคือความคิดและความฝัน แต่มันช่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง 500 Days of Summer (2009)
But we scattered her ashes here.แต่เราโปรยอัฐิเธอไว้ตรงนี้ Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scatterAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
scatterBroken glass lay scattered all over the road.
scatterDon't scatter your things about.
scatterEmpty cans were scattered about the place.
scatterFragments of the mirror were scattered on the floor.
scatterHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.
scatterHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
scatterI should have brought my umbrella. Scattered raindrops are starting to fall.
scatterNewspapers lay scattered all over the floor.
scatter"Oh no! I left my umbrella on the train." "You are a scatterbrain!"
scatterSheesh, you've even got cigarette butts scattered around.
scatterThe farmer is scattering seeds over the field.
scatterThe farmers were scattering seed on the fields.
scatterThe peasant scattered the seeds of grain.
scatterThe sudden noise scattered the birds.
scatterThe wind scattered the leaves about.
scatterThey were scattered in all directions.
scatterWe scattered seeds all over the field.
scatterWith a scream the spectators scattered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนอิง(n) scatter cushion
โรย(v) sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
ขจุยขจาย(v) be scattered, See also: be in a mess, Syn. กระจุยกระจาย, Ant. เป็นระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย, Example: เขาเริ่มโกย เริ่มคุ้ยเศษอาหารจนขยะขจุยขจาย, Thai Definition: กระจายยุ่งเหยิง
โรย(v) scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai Definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
หว่าน(v) sow, See also: scatter, Syn. โปรย, โรย, Example: ชาวนาเริ่มหว่านข้าวเมื่อต้นฤดูฝน และเก็บเกี่ยวภายหลังฤดู, Thai Definition: โปรย, ทำให้กระจาย
ระบาด(v) spread, See also: be dispersed, be scattered, be disseminated, Syn. กระจัดกระจาย, Example: โรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน, Thai Definition: พลัดออกจากหมู่, แพร่ไป
พรากจากกัน(v) be separated, See also: be scattered, be parted, be sundered, be apart, be divided, be dissociated, Syn. พลัดพราก, Example: เขาสองคนต้องพรากจากกันเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้รักกัน, Thai Definition: จากกันไปคนละทิศคนละทาง, แยกออกจากกันไป
เกลื่อน(adv) dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai Definition: กระจายอยู่ทั่วไป
กระจัดกระจาย(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai Definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
พ่าน(adv) diffusely, See also: scatteredly, disorderedly, Syn. พล่าน, พลุกพล่าน, Example: ตลาดที่นี่คนเดินพ่านขายของเกะกะมาก, Thai Definition: ไม่เป็นระเบียบ
พิโยค(v) be scattered, See also: to be separated, Syn. พลัดพราก, จากไป
เพรื่อ(adv) indiscreetly, See also: scatteringly, Syn. เรี่ยราด, Example: เธอพูดเพรื่อไปแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร, Thai Definition: อย่างเกินขอบเขต, อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
โปรย(v) spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรยปราย, โรย, Example: ช่วงนี้ฝนโปรยลงมาทุกเช้า ทำให้อากาศเย็นกว่าปกติ, Thai Definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
โปรยปราย(v) spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรย, โรย, Example: ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเล็กน้อยและมีละอองฝนโปรยปรายลงมา, Thai Definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
เรี่ยราด(adv) scatteringly, Example: ที่นี่มีกองขี้วัวขี้ควายเรี่ยราดตามทางในหมู่บ้าน ซึ่งชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ, Thai Definition: กระจายไปอย่างเลอะเทอะ
เรี่ยราย(v) scatter here and there, See also: scattered in disorder, strew, Syn. เกลื่อนกลาด, Example: ประกายของน้ำค้างบนสนามหญ้าต้องแดดวาววับราวกับอัญมณีเรี่ยรายอยู่บนพื้นสนาม, Thai Definition: กระจายไป
โรยหน้า(v) scatter over, See also: sprinkle on top, Example: ของกินที่ถูกที่สุดสำหรับเด็ก คือ กล้วยต้มฝานเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้า แล้วราดด้วยน้ำเชื่อม
อาสิญจ์(v) sprinkle, See also: scatter, strew, Syn. โปรย, ประพรม
อีเหละเขะขะ(adj) disorderly, See also: cluttered, scattered, strewn, Syn. เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ถนนหนทางที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ขาดการดูแล เป็นหลุมเป็นบ่อ อีเหละเขะขะไปหมด
อีฉุยอีแฉก(adj) scattered, See also: strewn, Syn. กระจัดกระจาย, Thai Definition: ไม่รวมอยู่แห่งเดียวกัน
อีฉุยอีแฉก(v) be scattered, See also: be strewn, Syn. กระจัดกระจาย, Thai Definition: ไม่รวมอยู่แห่งเดียวกัน
เดียรดาษ(v) scatter, See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be fo, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร, ดาษดื่น, Example: ข้าวของเดียรดาษตาไปหมด
ตลบอบอวล(v) spread, See also: scatter, disperse, diffuse, Syn. อบอวล, ฟุ้ง, Example: กลิ่นดอกไม้ตลบอบอวลไปทั่วบริเวณบ้าน, Thai Definition: กระจายไปหรือฟุ้งไปทั่วบริเวณ (ใช้แก่กลิ่น)
ตื่นตูม(v) be panic-stricken, See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic, Example: ฝูงม้าลายตื่นตูมเมื่อได้กลิ่นเสือ, Thai Definition: ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา
เตลิด(v) run wild, See also: run helter-skelter, disperse, scatter, Syn. กระเจิดกระเจิง, เพริด, เตลิดเปิดเปิง, Example: ท่านไม่เคยปล่อยตนเองให้เตลิดไปในอบายมุข หรือความสนุกเพลิดเพลินจนเกินเหตุ, Thai Definition: แตกเพ่นพ่านไป
แตกฉาน(v) be scattered, See also: be dispersed, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Ant. รวมกลุ่ม, Example: ชิ้นส่วนของเครื่องบินแตกฉานไปทั่วบริเวณป่า
แตกฉานซ่านเซ็น(v) be separated, See also: be scattered, be dispersed, Syn. แตกฉาน, กระจัดกระจาย, Ant. รวมกลุ่ม, Example: เพื่อนฝูงของเราแตกฉานซ่านเซ็นกันไปคนละทาง
ทิ้งทาน(v) donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai Definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ระเกะระกะ(adv) scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ
ระกะ(adv) scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระเกะระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Thai Definition: มากเกะกะ ใช้เข้าคู่กับคำ ระเกะ เป็น ระเกะระกะ
ปราย(v) sow, See also: strew, scatter, throw, scatter, disseminate, cast, Syn. ซัด, หว่าน, สาด, Example: เมื่อคืนเป็นฝนห่าแรกที่ปรายลงมาเมื่อเดือนห้ากำลังจะสิ้น
ซัดข้าวสาร(v) throw rice, See also: scatter rice, Example: หมอผีซัดข้าวสารในพิธีไล่ผี, Thai Definition: สาดข้าวสารในการขับไล่ผี เป็นวิธีทางไสยศาสตร์
ซ่านเซ็น(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Example: แก๊งวัยรุ่นซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง เมื่อตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปราม
กระเจิดกระเจิง(v) disperse, See also: scatter, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: แม้ว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ความคิดมันยังกระเจิดกระเจิงด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ
กระจัด(v) disperse, See also: scatter, spread, separate, keep apart, Syn. แยกย้าย, แยกย้ายไป, Example: พี่น้องชายหญิงถูกกระจัดพลัดพรากไปอยู่คนละประเทศ, Thai Definition: แยกย้ายออกไป
กระจัดกระจาย(v) scatter, See also: spread, disperse, Syn. กระจัดพลัดพราย, ขจัดขจาย, Example: ชาวเลมีอยู่กระจัดกระจายไปตามเกาะแก่งและชายฝั่ง
กระจัดพลัดพราย(v) scatter, See also: spread, disperse, separate, Syn. พลัดพราก, แตกซ่านเซ็น, Example: กองทัพที่กระจัดพลัดพรายไปได้เข้ามารวมกันอีกครั้ง, Thai Definition: แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
กระจาย(v) disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai Definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจาย(v) disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai Definition: ทำให้แพร่
กระจุย(adv) dispersedly, See also: scatteredly, Syn. กระจาย, กระจุยกระจาย, Example: เขารื้อข้าวของกระจุยเต็มไปหมด, Thai Definition: กระจายออกยุ่งไม่เป็นระเบียบ
กระดองหาย(n) an implement for spreading straw out on the threshing floor, See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer, Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย, Example: ชาวนาทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยไม้กระดองหายเพราะตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้, Count Unit: คัน, Thai Definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
กราด(adv) sweepingly, See also: at random, scatteringly, indiscriminately, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกราดใส่ผู้ร้าย, Thai Definition: ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง
การโปรย(n) strewing, See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion, Syn. การโปรยปราย, การหว่าน, การโรย, Example: ในการบวชเมื่อใกล้เสร็จพิธีกรรมต่างๆ แล้ว ต้องมีการโปรยทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย, Thai Definition: การตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย, การทำให้ตกลงมาด้วยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การโปรยข้าวตอกดอกไม้
การหว่าน(n) sowing, See also: scattering, spreading, Syn. การโปรย, Example: เมื่อวานนี้เราไปดูการสาธิตการหว่านเมล็ดข้าวที่ฉะเชิงเทรา, Thai Definition: การทำให้กระจาย, เช่น หว่านข้าว
กวัดไกวไสส่ง(v) chase, See also: oust, scatter, Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง, Example: ตั้งแต่เขาติดยาเสพย์ติดพี่น้องเพื่อนฝูงก็รังเกียจกวัดไกวไสส่งเขา
ขจัดขจาย(v) scatter, See also: disperse, dispel, spread around, Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย
ขจุย(v) be scattered, See also: be dispersed, be dissipated, Syn. กระจุย
ดองฉาย(n) Thai hay scatter, See also: kind of wood fork, Syn. กระดองหาย, ขอฉาย, คันฉาย, Example: เขาใช้ไม้ดองฉายไว้เกลี่ยฟางข้าว, Thai Definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
ดาดาษ(v) abundantly, See also: be scattered, Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดารดาษ, ดาษดา, Example: ถนนดาดาษไปด้วยผู้คน
ดารดาษ(v) abound, See also: be lavishly common, be found everywhere, be plentiful, teem, be scattered, Syn. ดาดาษ, ดาษ, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, มีมาก, Example: คืนนี้ดารดาษด้วยดาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเรี่ยกะราด[karīakarāt] (adj) EN: scattered
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[karīakarāt pai thūa] (xp) EN: scattered here and there
ขจาย[khajāi] (adj) EN: dispersed; scattered ; spread out
ขจัดขจาย[khajat-khajāi] (v) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around
เกลื่อน[kleūoen] (v) EN: be scattered ; be widespread  FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระดองหาย[kradønghāi] (n) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer
กระจาย[krajāi] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed  FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจัด[krajat] (v) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart  FR: disperser
กระจัดกระจาย[krajatkrajāi] (adj) EN: scattered ; dispersed ; spred out  FR: dispersé , épars
โปรย[prōi] (v) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute  FR: répandre ; éparpiller
โปร่ง[prōng] (adj) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered  FR: clairsemé
ระบาด[rabāt] (v) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated  FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
โรย[roi] (v) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress  FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรยหน้า[rōinā] (v) EN: scatter over ; sprinkle on top
ซ่านเซ็น[sānsen] (v) EN: scatter ; disperse ; spread
เตลิด[taloēt] (v) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter  FR: courir dans tous les sens
หว่าน[wān] (v) EN: scatter ; spread ; sprinkle ; broadcast ; distribute  FR: répandre
หยอมแหยม[yømyaēm] (adj) EN: thinly scattered ; sparse ; few and far between  FR: clairsemé ; épars ; disséminé

CMU English Pronouncing Dictionary
SCATTER S K AE1 T ER0
SCATTERED S K AE1 T ER0 D
SCATTERING S K AE1 T ER0 IH0 NG
SCATTERGOOD S K AE1 T ER0 G UH2 D
SCATTERGORY S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0
SCATTERSHOT S K AE1 T ER0 SH AA2 T
SCATTERGORIES S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scatter (v) skˈætər (s k a1 t @ r)
scatters (v) skˈætəz (s k a1 t @ z)
scattered (v) skˈætəd (s k a1 t @ d)
scattering (v) skˈætərɪŋ (s k a1 t @ r i ng)
scatterbrain (n) skˈætəbrɛɪn (s k a1 t @ b r ei n)
scatterbrains (n) skˈætəbrɛɪnz (s k a1 t @ b r ei n z)
scatterbrained (j) skˈætəbrɛɪnd (s k a1 t @ b r ei n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[sàn, ㄙㄢˋ, ] adjourn; scatter, #2,829 [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] to scatter, #3,456 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse, #3,915 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4, #4,142 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate, #5,001 [Add to Longdo]
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute, #5,130 [Add to Longdo]
[lī, ㄌㄧ, ] (onomat.); see 哩哩羅羅|哩哩罗罗 lililuoluo endless mumbling noise; see 哩哩啦啦 lililala, scattered or intermittent, #6,057 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out, #7,429 [Add to Longdo]
疏散[shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ, ] to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll, #11,839 [Add to Longdo]
散落[sàn luò, ㄙㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to disperse; to fall scattered; to sprinkle, #13,569 [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few, #14,869 [Add to Longdo]
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device), #20,483 [Add to Longdo]
离散[lí sàn, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] discrete; scatter; disperse, #24,100 [Add to Longdo]
零散[líng sàn, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄢˋ, ] scattered, #25,252 [Add to Longdo]
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, ] in a mess; scattered about; in complete disorder, #25,710 [Add to Longdo]
流窜[liú cuàn, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄢˋ, / ] to flee in all directions; to scatter and run away, #29,173 [Add to Longdo]
四散[sì sàn, ㄙˋ ㄙㄢˋ, ] to disperse; to scatter in all directions, #29,344 [Add to Longdo]
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] scattered and smashed (成语 saw), #30,950 [Add to Longdo]
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, ] scattering, #32,473 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place, #41,291 [Add to Longdo]
散居[sǎn jū, ㄙㄢˇ ㄐㄩ, ] to live scattered, #53,934 [Add to Longdo]
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, ] withered and fallen; scattered; sporadic, #55,972 [Add to Longdo]
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] various notes or records; a miscellany; scattered jottings, #63,578 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] get rid of; scatter; surname Xie, #67,276 [Add to Longdo]
马大哈[mǎ dà hā, ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ ㄏㄚ, / ] a careless person; scatterbrain; frivolous and forgetful, #73,516 [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers, #84,173 [Add to Longdo]
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, ] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization, #97,163 [Add to Longdo]
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, / ] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship., #104,039 [Add to Longdo]
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, ] sparse; scattered, #108,044 [Add to Longdo]
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, / ] scattered essays; various opinions; different manners of speaking, #109,457 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] to soar; to fly; to float; variant of 揚|扬, to scatter; to spread, #114,952 [Add to Longdo]
鸟兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts, #119,124 [Add to Longdo]
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes, #128,248 [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments, #157,421 [Add to Longdo]
风流云散[fēng liú yún sàn, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, / ] lit. wind flows, clouds scatter (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal, #177,238 [Add to Longdo]
反散射[fǎn sàn shè, ㄈㄢˇ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, ] backscatter, #316,827 [Add to Longdo]
着三不着两[zháo sān bù zháo liǎng, ㄓㄠˊ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄌㄧㄤˇ, / ] scatter-brained; thoughtless, #515,559 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] giggle; scatter, #594,409 [Add to Longdo]
乱窜[luàn cuàn, ㄌㄨㄢˋ ㄘㄨㄢˋ, / ] to flee in disarray; to scatter [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
哩哩啦啦[lī lī lā lā, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, ] scattered; intermittent; sporadic; on and off; stop and go [Add to Longdo]
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]
核散射[hé sàn shè, ㄏㄜˊ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, ] nuclear scattering [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, ] to spatter, to splash, to scatter [Add to Longdo]
辐射散射[fú shè sàn shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] radiation scattering [Add to Longdo]
云散风流[yún sàn fēng liú, ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] lit. clouds scatter, wind flows (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
散る[ちる, chiru] TH: กระจัดกระจาย  EN: to scatter (e.g. blossoms)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewölkung {f}; Wolken {pl} | aufgelockerte Bewölkung {f}clouds | scattered clouds [Add to Longdo]
Mehrwegeausbreitung {f}multipath scattering [Add to Longdo]
Punktwolke {f}scatter diagram [Add to Longdo]
Regenecho {n}rain scatter [Add to Longdo]
Rückstreuung {f}backscatter [Add to Longdo]
Streumatrix {f}scattering matrix [Add to Longdo]
Streustrahlung {f} [techn.]scatter [Add to Longdo]
Streuung {f}scattering [Add to Longdo]
Wirrkopf {m}scatterbrain [Add to Longdo]
auseinander jagen; auseinanderjagen [alt]; auseinander treiben; auseinandertreiben [alt]; zerstreuen | auseinander jagend; auseinanderjagend [alt]; zerstreuend | auseinander gejagt; auseinandergejagt [alt]; zerstreutto scatter | scattering | scattered [Add to Longdo]
diffus (Licht) {adj}diffuse; diffused; scattered [Add to Longdo]
gestreutes Lesenscatter read [Add to Longdo]
gestreutes Speichernscatter write [Add to Longdo]
streuento scatter [Add to Longdo]
streuungsarm {adj}scatter-resistant [Add to Longdo]
vereinzeltscattered [Add to Longdo]
vergeuden; zunichte machento scatter [Add to Longdo]
verstreuen; sich zerstreuen | verstreuend; sich zerstreuend | verstreut; zerstreut | verstreutto scatter | scattering | scattered | scatters [Add to Longdo]
in alle Winde verwehtscattered to the four winds [Add to Longdo]
zerstreuen | zerstreuend | zerstreut | zerstreut | zerstreuteto scatter | scattering | scattered | scatters | scattered [Add to Longdo]
zerstreut; schusselig; schusslig; zerfahren; konfus; gedankenlos; verwirrt {adj}scatterbrained [Add to Longdo]
zerstreut {adj} | zerstreuter | am zerstreutestenscattered | more scattered | most scattered [Add to Longdo]
in alle vier Winde zerstreutscattered to the four winds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっちょこちょい[occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ばらつき[baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering) [Add to Longdo]
レイリー散乱;レーリー散乱[レイリーさんらん(レイリー散乱);レーリーさんらん(レーリー散乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering [Add to Longdo]
雲散[うんさん, unsan] (n,vs) scatter; disperse [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person [Add to Longdo]
降り敷く;降敷く[ふりしく, furishiku] (v5k,vi) to lie scattered; to be strewn with; to be covered with [Add to Longdo]
撒き餌[まきえ, makie] (n,vs) scattered animal feed; ground bait [Add to Longdo]
撒き散らす;まき散らす[まきちらす, makichirasu] (v5s,vt) to scatter; to spread [Add to Longdo]
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P) [Add to Longdo]
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P) [Add to Longdo]
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P) [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
散らばら[ちらばら, chirabara] (adj-na) (1) here and there; scattered about; (vs) (2) to be scattered around [Add to Longdo]
散らばる[ちらばる, chirabaru] (v5r,vi) to be scattered about; (P) [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
散り敷く[ちりしく, chirishiku] (v5k,vi) to lie scattered or strewn about [Add to Longdo]
散り乱れる[ちりみだれる, chirimidareru] (v1,vi) to be or lay scattered [Add to Longdo]
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P) [Add to Longdo]
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation [Add to Longdo]
散光[さんこう, sankou] (n) scattered light [Add to Longdo]
散骨[さんこつ, sankotsu] (n,vs) scattering of ashes (cremated remains); (P) [Add to Longdo]
散骨希望[さんこつきぼう, sankotsukibou] (n) the wish to have one's ashes scattered [Add to Longdo]
散在[さんざい, sanzai] (vs) to be scattered; to straggle; to be found here and there [Add to Longdo]
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k,vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P) [Add to Longdo]
散発[さんぱつ, sanpatsu] (n,vs) sporadic; scattering; (P) [Add to Longdo]
散票[さんぴょう, sanpyou] (n) scattered votes [Add to Longdo]
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) [Add to Longdo]
散布図[さんぷず, sanpuzu] (n) scattergram; scatter diagram [Add to Longdo]
散乱[さんらん, sanran] (n,vs) dispersion; scattering [Add to Longdo]
散乱体[さんらんたい, sanrantai] (n) {physics} scatterer [Add to Longdo]
散乱反射[さんらんはんしゃ, sanranhansha] (n) scatter reflections [Add to Longdo]
四散[しさん, shisan] (n,vs) scattering (in all directions) [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
取り散らす;取散らす[とりちらす, torichirasu] (v5s,vt) to scatter about [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
種蒔き;種まき;種蒔[たねまき, tanemaki] (n,vs) sowing seeds; planting seeds; scattering seeds [Add to Longdo]
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods) [Add to Longdo]
消し飛ばす[けしとばす, keshitobasu] (v5s,vt) (See 消し飛ぶ) to scatter away; to blast away; to blow away (via explosion) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scatter \Scat"ter\, v. i.
   To be dispersed or dissipated; to disperse or separate; as,
   clouds scatter after a storm.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scatter \Scat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Scattered}; p. pr. &
   vb. n. {Scattering}.] [OE. scateren. See {Shatter}.]
   1. To strew about; to sprinkle around; to throw down loosely;
    to deposit or place here and there, esp. in an open or
    sparse order.
    [1913 Webster]
 
       And some are scattered all the floor about.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Why should my muse enlarge on Libyan swains,
       Their scattered cottages, and ample plains?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Teach the glad hours to scatter, as they fly,
       Soft quiet, gentle love, and endless joy. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to separate in different directions; to reduce
    from a close or compact to a loose or broken order; to
    dissipate; to disperse.
    [1913 Webster]
 
       Scatter and disperse the giddy Goths. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to frustrate, disappoint, and overthrow; as, to
    scatter hopes, plans, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disperse; dissipate; spread; strew.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scatter
   n 1: a haphazard distribution in all directions [syn: {scatter},
      {spread}]
   2: the act of scattering [syn: {scatter}, {scattering},
     {strewing}]
   v 1: to cause to separate and go in different directions; "She
      waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
      {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   2: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   3: distribute loosely; "He scattered gun powder under the wagon"
     [syn: {scatter}, {sprinkle}, {dot}, {dust}, {disperse}]
   4: sow by scattering; "scatter seeds"
   5: cause to separate; "break up kidney stones"; "disperse
     particles" [syn: {break up}, {disperse}, {scatter}]
   6: strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over
     the lawn"; "scatter cards across the table" [syn: {spread},
     {scatter}, {spread out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top