Search result for

โปร่ง

(80 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปร่ง-, *โปร่ง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
วันนี้โปร่ง (slang ) วันนี้ไม่ได้พาแฟนมาด้วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่ง [ADJ] sparse, Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง, Ant. ทึบ, หนาแน่น, Example: เสื้อที่เธอออกแบบนั้นเป็นชุดราตรีสมัยใหม่ใช้ผ้าลูกไม้สีดำโปร่งตั้งแต่ช่วงตัวเสื้อที่เปลือยไหล่มีเพียงเส้นสายเดี่ยวคล้องไหล่ทั้งสอง
โปร่ง [ADJ] sparse, Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง, Ant. ม่อต้อ, Example: สังคมไทยนิยมผู้หญิงที่มีร่างโปร่งว่าเป็นคนสวย, Thai definition: ที่สูงแบบบาง
โปร่ง [V] clear, See also: bright, fine, Syn. ปลอดโปร่ง, แจ่มใส, โล่ง, Ant. อึมครึม, ครึ้ม, มัวซัว, Example: อากาศในระยะนี้หนาวเย็นเกือบทั่วไปและท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนมาก, Thai definition: เป็นช่องโล่ง, ไม่ทึบ
โปร่ง [ADJ] airy, See also: fresh, light, open, Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก, Ant. อับ, Example: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว, Thai definition: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
โปร่งตา [V] look bright and airy, See also: look pleasant, have a clean look, Example: ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
โปร่งตา [V] look bright and airy, See also: look pleasant, have a clean look, Example: ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
โปร่งลม [ADJ] airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
โปร่งใส [V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
โปร่งใส [ADJ] transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
โปร่งบาง [V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปร่ง(โปฺร่ง) ว. มีลักษณะว่างหรือเปิดเป็นช่อง, ไม่ทึบ, เช่น ใต้ถุนโปร่ง ที่โปร่ง ป่าโปร่ง
โปร่งแจ่มใสไม่อึดอัด เช่น สมองโปร่ง.
โปร่งฟ้า(โปฺร่ง-) น. ชื่อไม้เถามีรากสะสมอาหารชนิด Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ในวงศ์ Asparagaceae กิ่งเป็นเส้นเล็กละเอียดโปร่ง ออกเป็นแผงคล้ายใบ ใบเป็นเกล็ดเล็กสีน้ำตาลอ่อน ปลูกเป็นไม้ประดับ.
โปร่งเปร่ง(-เปฺร่ง) ก. โหรงเหรง, ไม่เต็มที่.
โปร่งแสงว. มีสมบัติที่แสงผ่านได้.
โปร่งใสว. มีสมบัติที่แสงผ่านได้และมองเห็นได้ตลอด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laxโปร่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioparent; radiolucent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenolucent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiotransparent; radiolucent; radioparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenoparent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucidโปร่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucid; translucentโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, the coast is clear.เอาล่ะ ทางปลอดโปร่ง The Great Dictator (1940)
- It may not clear up for a week, and we're the closest to 'em.-แม็ค, อาทิตย์นี้ฟ้าไม่โปร่งเลย -ใช่ The Thing (1982)
To answer your question...เพื่อตอบคำถามของคุณ ผมเห็นทะลุปรุโปร่ง Don Juan DeMarco (1994)
It's bordering on translucence. The system's intact.มันเป็นขอบบน โปร่งแสงระบบเหมือนเดิม Contact (1997)
It's becoming translucent.มันกลายเป็นโปร่งแสง Contact (1997)
When you're climbing, your mind is clear... freed of all confusions.เมื่อเราปีนเขา สมองจะปลอดโปร่ง ไม่มีความสับสน Seven Years in Tibet (1997)
- Clear. - Yes.ปลอดโปร่ง Titanic (1997)
Thy rod and Thy staff they comfort me"พระบารมีให้ข้าปลอดโปร่งใจ The Legend of 1900 (1998)
...enjoy our hot springs.... ...the instructor will teach you thoroughly.......มีความสุขกับฤดูใบไม้ผลิของเรา... . ...อาจารย์จะสอนคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง... Ringu (1998)
I can see through!ตัวฉันโปร่งใส! Spirited Away (2001)
Guess I'm still a little transparentสงสัยว่าข้ายังโปร่งแสงอยู่เล็กน้อยสินะ บาบ้า Spirited Away (2001)
I am transparent.ฉันโปร่งแสง All About Lily Chou-Chou (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปร่ง[adj.] (prōng = prong) EN: airy ; well ventilated   FR: aéré ; ajouré ; ventilé
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered   FR: clairsemé
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: clear ; bright ; fine ; clean   FR: clair
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look   
โปร่งตา[adj.] (prōngtā) EN: transparent   
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent   
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious   
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative   FR: transparent ; translucide
โปร่งใจ[adj.] (prōngjai) EN: relieved   
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through   FR: transparent ; limpide

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airy    [ADJ] ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, See also: โปร่ง, โล่ง, Syn. windy, breezy
above-board    [IDM] โปร่งใส, See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
diaphanous    [ADJ] โปร่ง บาง และเนื้อดี (ผ้า), Syn. clear, crystalline, limpid, Ant. opaque, nontranslucent
open and above-board    [IDM] โปร่งใส, See also: ยุติธรรม, Syn. above-board, Ant. above-board
pellucid    [ADJ] โปร่งใส, Syn. transparent, clear, sheer, Ant. opaque, nontranslucent
transparent    [ADJ] ที่มองผ่านได้ง่าย, See also: โปร่งแสง
transparent    [ADJ] โปร่งใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
chalcedonyn. หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่ง ๆ
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
drafty(ดราฟ'ที) adj. มีลมโกรก,โปร่งลม., See also: draftily adv. draftiness n., Syn. draughty,windy,breezy,blowy
gauze(กอซ) n. สิ่งทาบางโปร่ง,ผ้าโปร่ง,ผ้าพันแผล,ตาข่ายบาง, Syn. mist
gauzy(กอ'ซี) adj. คล้ายผ้าโปร่ง,บาง,โปร่ง, See also: gauzily adv. gauziness n., Syn. slight,thin,delicate

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
gauze(n) ผ้าโปร่ง,ผ้าแพร,ร่างแห,ผ้ากอซ,ตาข่าย
gauzy(adj) บาง,โปร่ง
lucent(adj) สว่าง,แจ่มแจ้ง,กระจ่าง,โปร่งใส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
透明[とうめい, toumei] (n) โปร่งใส

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top