ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shower

SH AW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shower-, *shower*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shower(n) การอาบน้ำฝักบัว, Syn. bathing, washing
shower(n) สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว, See also: ฝักบัว, Syn. showerstall, bath
shower(n) ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)
shower(n) ฝนตกปรอยๆ, See also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน, Syn. drizzle, mist
shower(n) งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก), See also: งานเลี้ยงส่ง
shower(vi) อาบน้ำ(ฝักบัว)
shower(vt) สาด, See also: ราด, ทำให้เปียก
shower(vi) สาด, See also: เปียก
shower(vt) ให้อย่างมากมาย
shower(n) ผู้จัดแสดง, See also: ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ , การตกลงมาเป็นจำนวนมาก, การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว , ฝักบัว, ผู้แสดง, สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว, สาด, ราด, ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ , หิมะตกปรอย ๆ , อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่

English-Thai: Nontri Dictionary
shower(n) ฝักบัว, ห่าฝน, จำนวนมากมาย, การโปรย
shower(vi) ตกปรอยๆ, โปรยปราย, อาบน้ำฝักบัว
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shower๑. อาการผื่นโผล่๒. อาการไหลพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Showerฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่ Night and Fog (1956)
What have you got here? A portable shower or a monkey cage?นี่มันอะไรเนี่ย ตู้อาบนํ้าหรือกรงลิง Jaws (1975)
That's the first time I saw you, under a raining shower of sparks.นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันมองเธอ ภายใต้ฝักบัวอาบน้ำฝนข? In the Name of the Father (1993)
- [ Shower Water Running ] - [ Butch Grunting ]- [ อาบน้ำ ] - [ บุทช์ grunting ] Pulp Fiction (1994)
-Warm shower never hurt anyone.-อาบน้ำอุ่น ไม่เคยทำให้ใครเจ็บ Dark Harbor (1998)
I fact, I think a warm shower and a cold drink will put me right back in the swing.อันที่จริง อาบน้ำอุ่น ดื่มเหล้าเย็นๆ ฉันคงจะกลับมามีแรงอีกครั้ง Dark Harbor (1998)
OK... I'll take a shower and meet you there.โอเค งั้นเดี๋ยวผมจะอาบน้ำ แล้วตามไปที่นั่น Pola X (1999)
Listen, I just got your message. I was in the shower when you called.พอดี เพิ่งได้รับข้อความ ตอนที่โทรมากำลังอาบน้ำอยู่ The Story of Us (1999)
I think the meteor shower did something to her bones.ผมคิดว่าหินอุกกาบาตนั่นคงทำ ปฎิกิริยาอะไรซักอย่างกับกระดูกของเธอ X-Ray (2001)
- I need 'em. While you're in there, get me some soap, shower caps, some Kiehl's...หยิบสบู่ หมวกอาบน้ำ... Maid in Manhattan (2002)
What a shower washingWhat a shower washing Sex Is Zero (2002)
Hold your horses Let me hit the shower firstอดใจเเป๊บหนึ่งนะ ขอผมอาบน้ำก่อน Sweet Sex and Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
showerA shower has laid the dust.
showerAs I returned from the school, I was caught in a sudden shower yesterday.
showerDown came a shower of rain.
showerDo you have a any rooms with shower and toilet?
shower"'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."
showerHe had a shower before breakfast.
showerHe showered abuse on me.
showerI am in the habit of taking a shower in the morning.
showerI can't turn the shower off. Could you check it for me?
showerI'd like a single with a shower, please.
showerI felt refreshed after showering.
showerI had not gone very far when I was caught in a shower.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า(n) shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai Definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
โรย(v) scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai Definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
ฝักบัว(n) shower, See also: ceiling shower, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัวและชักโครก, Count Unit: อัน, Thai Definition: ที่สำหรับโปรยน้ำให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว
บัวตะกั่ว(n) ceiling shower, See also: shower head, Syn. ฝักบัว, Example: ก๊อกในสวนติดบัวตะกั่วทุกอันเพื่อให้น้ำพุ่งกระจายเป็นฝอยไปทั่วทิศทาง, Count Unit: อัน, Thai Definition: ที่สำหรับไขน้ำให้ไหลลงมาเป็นฝอย
เชย(v) drizzle (rain), See also: shower, Syn. โปรยปราย, Example: ฝนเชยลงมาสองสามคราวพืชพันธุ์ต่างๆ เหล่านั้นก็กลับงอกงามขึ้นใหม่, Thai Definition: โปรยปรายลงมา ในคำว่า ฝนเชย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบน้ำฝักบัว[āpnām fakbūa] (v) EN: take a shower  FR: se doucher
ชำระร่างกาย[chamra rāngkāi] (v, exp) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower  FR: prendre un bain
เชย[choēi] (v) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck  FR: caresser ; cajoler
ฝักบัว[fakbūa] (n) EN: shower ; ceiling shower  FR: pommeau de douche [ m ]
ฝอย[føi] (v) EN: shower ; spray
ฝอยทอง[føithøng] (n) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks
ฝนดาวตก[fon dāotok] (n, exp) EN: meteor shower  FR: pluie de météorites [ f ]
ฝนพรำ[fon phram] (v, exp) EN: shower
ห่า[hā] (n) EN: shower of rain ; amount of rain
กัลปพฤกษ์[kanlapaphreuk] (n) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOWER SH AW1 ER0
SHOWERS SH AW1 ER0 Z
SHOWERED SH AW1 ER0 D
SHOWERING SH AW1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shower (v) ʃˈauər (sh au1 @ r)
showers (v) ʃˈauəz (sh au1 @ z)
showery (j) ʃˈauəriː (sh au1 @ r ii)
showered (v) ʃˈauəd (sh au1 @ d)
showerier (j) ʃˈauərɪəʳr (sh au1 @ r i@ r)
showering (v) ʃˈauərɪŋ (sh au1 @ r i ng)
showeriest (j) ʃˈauərɪɪst (sh au1 @ r i i s t)
shower-bath (n) ʃˈauə-baːθ (sh au1 @ - b aa th)
shower-baths (n) ʃˈauə-baːðz (sh au1 @ - b aa dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵雨[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ,   /  ] shower #12,988 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] shower (rain) #28,081 [Add to Longdo]
骤雨[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ,   /  ] shower #55,839 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duschbad { n }shower bath [Add to Longdo]
Duschgel { n }shower foam [Add to Longdo]
Duschkabine { f }shower cubicle [Add to Longdo]
Duschkopf { m }shower head [Add to Longdo]
Duschraum { m }shower room [Add to Longdo]
Duschvorhang { m }shower curtain [Add to Longdo]
Duschwanne { f }shower tub; shower basin [Add to Longdo]
Polterabend { m }shower (for the-bride-to-be) [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャワー[shawa-] (n) shower; (P) #11,113 [Add to Longdo]
時雨[しぐれ, shigure] (n) drizzle; shower in late autumn (fall) or early winter; (P) #15,860 [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] (v1, vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P) #19,153 [Add to Longdo]
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows [Add to Longdo]
カスケードシャワー[kasuke-doshawa-] (n) cascade shower [Add to Longdo]
シャワーカーテン[shawa-ka-ten] (n) shower curtain [Add to Longdo]
シャワーキャップ[shawa-kyappu] (n) shower cap [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
一雨;ひと雨[ひとあめ, hitoame] (n) shower; rainfall [Add to Longdo]
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shower \Show"er\, v. t. [imp. & p. p. {Showered}; p. pr. & vb.
   n. {Showering}.]
   1. To water with a shower; to ??t copiously with rain.
    [1913 Webster]
 
       Lest it again dissolve and shower the earth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow liberally; to destribute or scatter in ?undance;
    to rain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       C?sar's favor,
       That showers down greatness on his friends.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shower \Show"er\, n.
   1. One who shows or exhibits.
    [1913 Webster]
 
   2. That which shows; a mirror. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shower \Show"er\, n. [OE. shour, schour, AS. se?r; akin to D.
   schoer, G. schauer, OHG. sc?r, Icel. sk?r, Sw. skur, Goth.
   sk?ra windis a storm of wind; of uncertain origin.]
   1. A fall or rain or hail of short duration; sometimes, but
    rarely, a like fall of snow.
    [1913 Webster]
 
       In drought or else showers.      --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Or wet the thirsty earth with falling showers.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which resembles a shower in falling or passing
    through the air copiously and rapidly.
    [1913 Webster]
 
       With showers of stones he drives them far away.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A copious supply bestowed. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He and myself
       Have travail'd in the great shower of your gifts.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Shower bath}, a bath in which water is showered from above,
    and sometimes from the sides also.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shower \Show"er\, v. i.
   To rain in showers; to fall, as in a hower or showers.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shower
   n 1: a plumbing fixture that sprays water over you; "they
      installed a shower in the bathroom"
   2: washing yourself by standing upright under water sprayed from
     a nozzle; "he took a shower after the game" [syn: {shower},
     {shower bath}]
   3: a brief period of precipitation; "the game was interrupted by
     a brief shower" [syn: {shower}, {rain shower}]
   4: a sudden downpour (as of tears or sparks etc) likened to a
     rain shower; "a little shower of rose petals"; "a sudden
     cascade of sparks" [syn: {shower}, {cascade}]
   5: someone who organizes an exhibit for others to see [syn:
     {exhibitor}, {exhibitioner}, {shower}]
   6: a party of friends assembled to present gifts (usually of a
     specified kind) to a person; "her friends organized a baby
     shower for her when she was expecting"
   v 1: expend profusely; also used with abstract nouns; "He was
      showered with praise" [syn: {lavish}, {shower}]
   2: spray or sprinkle with; "The guests showered rice on the
     couple"
   3: take a shower; wash one's body in the shower; "You should
     shower after vigorous exercise"
   4: rain abundantly; "Meteors showered down over half of
     Australia" [syn: {shower}, {shower down}]
   5: provide abundantly with; "He showered her with presents"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top