Search result for

เกลื่อน

(41 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลื่อน-, *เกลื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลื่อน[ADV] dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai definition: กระจายอยู่ทั่วไป
เกลื่อน[ADV] widely, See also: fully, normally, gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดา, Ant. บางตา, เบาบาง, Example: ทุกวันนี้เราเห็นสินค้า และอาหารมากมายวางขายเกลื่อน ในขณะที่ผู้ต้องการสินค้าหรืออาหารนั้นก็ยังมีอีกมาก, Thai definition: เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
เกลื่อนกลาด[V] be flooded, See also: be full of, be found all over, be overwhelmed, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสถานีขนส่งเกลื่อนกลาดไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
เกลื่อนกลาด[ADV] scattered about, See also: scattered here and there, spread all over, spread all about, Syn. เกลื่อน, กลาดเกลื่อน, เกลื่อนกล่น, Example: ถนนหนทางที่นี่ปราศจากมลพิษ ไม่มีใครทิ้งขยะเกลื่อนกลาดให้เห็น
เกลื่อนกล่น[ADV] aboundingly, See also: fully, widely (spread), gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, Example: วัตถุพยานแห่งอิทธิพลญี่ปุ่นที่มีต่อชีวิตของคนไทยมีอยู่เกลื่อนกล่นอยู่ตามขอบถนนหนทาง เช่น ป้ายโฆษณาสินค้า ตามชะง่อนหินผาและแผ่นป้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลื้อน(เกฺลื้อน) น. ชื่อโรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา Malassezia furfur ขึ้นเป็นดวงขาว ๆ อาจมีอาการคัน, ขี้เกลื้อน ก็ว่า.
เกลื่อน(เกฺลื่อน) ว. เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ลอยเกลื่อน หล่นเกลื่อน.
เกลื่อน(เกฺลื่อน) ก. ทำให้ยุบหรือราบลง เช่น เกลื่อนที่ เกลื่อนฝี.
เกลื่อน ๓, เกลื่อนความ(เกฺลื่อน) ก. เสความ.
เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาดว. เกลื่อน, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blessing in disguise.การอวยพรเป็นการกลบเกลื่อน Joy (2008)
That's already become a cliche.ซึ่งกลายมาเป็นถ้อยคำที่นักประพันธ์ชอบใช้จนเกลื่อน Heartbreak Library (2008)
It was incredible. Everybody died.แทบไม่น่าเชื่อว่า คนตายเกลื่อน.. Babylon A.D. (2008)
Don't try and cloud the fact that clearly Maroni's got people in your office, Dent.ไม่ต้องมากลับเกลื่อน เห็นชัดเลย ว่ามารูนี่มีสายอยู่ในแผนกคุณ เดนท์ The Dark Knight (2008)
But I can make it look like anything.แต่ฉันพอจะกลบเกลื่อนได้ Body of Lies (2008)
Now there's these junk stores and these vendors and these big signs and overhead construction cranes and all this...เดี๋ยวนี้มีแต่ร้านรวงเต็มไปหมด และป้ายโฆษณาเกลื่อนเมือง และมีแต่สร้างตึกสูงตะหง่าน เครนเอยและอีกมาก Fighting (2009)
Come up with some excuse.เดี๋ยวจะหาเรื่อง มากลบเกลื่อนเรื่องนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
There's smoke rising from the building, people lying aroundมีควันฟุ้งมาจากซากตึก ผู้คนนอนอยู่เกลื่อนเลย.. The Breath (2009)
He attacked me, and then I sat there, and I watched him kill Red.แต่นายอำเภอเมิร์คกลบเกลื่อนเรื่องนี้ให้ คิดซีเราจะยอมให้พ่อเมืองของเรา โดนข้อหาใช้ศาลเตี้ยอย่างงั้นเหรอ My Bloody Valentine (2009)
So things are quiet. Not a lot of crystal on the streets right now.เงียบสงบขึ้นมาก ยาไอซ์เกลื่อนตามท้องถนนไม่มากนักในตอนนี้ Breakage (2009)
I am n gonna ask you again to pick up these clothes!แม่จะไม่บอกให้ลูกเก็บมาที่เกลื่อนกลาดพวกนี้อีกรอบหรอกนะ Connect! Connect! (2009)
Some conceal anxiety about growing older.บางคนกลบเกลื่อนความกังวลใจเกี่ยวกับอายุที่ล่วงเลย Marry Me a Little (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound   FR: inonder
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dot with[PHRV] อยู่กระจัดกระจาย, See also: เกลื่อนกลาด
littery[ADJ] ที่ไม่เป็นระเบียบ, See also: เกลื่อนกลาด, Syn. untidy, Ant. tidy
stud[VT] เกลื่อนกลาดไปทั่ว, Syn. be scattered over
stud with[PHRV] เกลื่อนกลาดด้วย, See also: กระจัดกระจายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
gloze(โกลซ) v.,n. อำพราง,ปิดบัง,พูดกลบเกลื่อน,สอพลอ,อธิบาย,ให้ข้อคิดเห็น.
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger

English-Thai: Nontri Dictionary
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
gloze(vt) กลบเกลื่อน,ปิดบัง,อำพราง
litter(vt) ทำให้เกลื่อน,ทำให้กระจุยกระจาย,ทำให้รก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top