Search result for

be frightened

(44 entries)
(0.6587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be frightened-, *be frightened*, be frighten, be frightene
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would yo be frightened?ทำไมคุณต้องตื่นตกใจ Birthmarks (2008)
Nothing to be frightened of. It's just dusty old coffins.ไม่มีอะไรน่ากลัวเล้ย แค่โลงศพฝุ่นเขรอะเท่านั้นเอง Inkheart (2008)
Don't be frightened.โจ นี่ฉันเอง ฉันอยากเจอคุณ V (2009)
I'm here. There's nothing to be frightened of.ชั้นอยู่ที่นี่แล้ว ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเจ้าค่ะ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
They may be frightened of you, but none of them doubt that you can help us.พวกเค้าไม่ทำอะไรคุณหรอก เพราะคุณมาช่วยเรา ผมแทบจะจำไม่ได้ ว่าตอนเป็นมนุษย์รู้สึกยังไง Daybreakers (2009)
♪ Papa, can you help me not be frightened? ♪Papa, can you help me not be frightened Grilled Cheesus (2010)
Everyone will definitely be frightened if she came out as a ghost.ทุกๆคนต้องกลัวกันแน่เลย ถ้าซาดาโกะมา ถ้าเธอยอมแสดงเป็นผี From Me to You (2010)
Thank you for having the good sense to be frightened.ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีดีที่ขวัญอ่อน By the Light of the Moon (2010)
- Don't be frightened.-ไม่ต้องกลัว Memory Lane (2010)
Don't be frightened.อย่าตกใจกลัวไปเลย Bad Moon Rising (2010)
I'm just showing her there's nothing to be frightened of.ฉันแค่บอกเธอว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัว Then I Really Got Scared (2011)
Don't be frightened.ไม่ต้องกลัวนะ The Darkest Hour (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be frightenedThere is no need to be frightened he won't harm you.
be frightenedThere's no need to be frightened of the dog; he is quite harmless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
หวาดผวา[V] be frightened, See also: be uneasy, Syn. หวาดสะดุ้ง, Example: ชาวเมืองพัทยายังไม่หายหวาดผวาจากเหตุการณ์นี้ เพราะแก๊งนี้มีหัวโจกเป็นถึงลูกเจ้าพ่อ, Thai definition: นึกระแวงเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลา
หวั่น[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
ตกใจกลัว[V] be frightened, See also: be startled, be scared, be shocked, panic, Example: น้องสาวตกใจกลัวเสียงประทัดที่เขาจุดกันอยู่หน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่ใจหายหรือสะดุ้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะหวาดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตื่นกลัว[V] be panic-stricken, See also: be frightened, be scared, Syn. กลัว, ตื่นตกใจ, Ant. กล้า, Example: พี่ชายคนโตเป็นคนสอดนิ้วไปแหย่จนกระต่ายตื่นกลัวยิ่งขึ้น
ตื่นตกใจ[V] be frightened, See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked, Syn. ตกใจ, Example: ชาวเมืองที่กำลังแสวงหาประชาธิปไตยกันอยู่ที่เมืองมอสโก ต่างพากันตื่นตกใจเมื่อเห็นทหารออกมาปรากฏตัวขวักไขว่
ใจเสีย[V] be frightened, See also: be dejected, be disheartened, be discouraged, be dispirited, lose heart, Syn. หวาดหวั่น, ใจไม่ดี, Example: หมอไม่กล้าบอกว่าเขาป่วยหนักด้วยเกรงว่าคนไข้จะใจเสีย, Thai definition: มีใจไม่ดีเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, หมดกำลังใจ
ประหวั่นพรั่นพรึง[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ, Example: เขาไม่เคยประหวั่นพรั่นพรึงใคร
ขวัญแขวน[V] be frightened, See also: be terrified, scared, startled, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ขวัญไปค้างอยู่ที่อื่น
ช็อก[V] shock, See also: be frightened, Syn. หมดสติ, Example: คนป่วยที่มีไข้สูงอาจช็อกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathān) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid   FR: trembler de peur
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened   
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede   
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened [Add to Longdo]
怖じける[おじける, ojikeru] (v1) to be afraid (of); to be frightened (of) [Add to Longdo]
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, ] be frightened [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top