ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scatterbrained

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scatterbrained-, *scatterbrained*, scatterbrain, scatterbraine
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scatterbrained(adj) ไม่รอบคอบ, See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น, Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scatterbrained (j) skˈætəbrɛɪnd (s k a1 t @ b r ei n d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scatter-brained \Scat"ter-brained`\, a.
   Giddy; thoughtless.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter-brained \Shat"ter-brained`\, Shatter-pated
 \Shat"ter-pat`ed\, a.
   Disordered or wandering in intellect; hence, heedless; wild;
   similar to {scatter-brained}. --J. Goodman.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scatterbrained
   adj 1: lacking sense or discretion; "his rattlebrained crackpot
       ideas"; "how rattlepated I am! I've forgotten what I came
       for"- Glenway Westcott [syn: {rattlebrained},
       {rattlepated}, {scatterbrained}, {scatty}]
   2: guided by whim and fancy; "flighty young girls" [syn:
     {flighty}, {flyaway}, {head-in-the-clouds}, {scatterbrained}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top