ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bungler

B AH1 NG G L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bungler-, *bungler*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bungler(n) ผู้ที่ทำเสียหาย, Syn. botcher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUNGLER B AH1 NG G L ER0
BUNGLERS B AH1 NG G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bungler (n) bˈʌŋglər (b uh1 ng g l @ r)
bunglers (n) bˈʌŋgləz (b uh1 ng g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へぼ[hebo] (adj-na, n) (See 下手・へた, 平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
不器用者[ぶきようもの, bukiyoumono] (n) bungler [Add to Longdo]
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bungler \Bun"gler\, n.
   A clumsy, awkward workman; one who bungles.
   [1913 Webster]
 
      If to be a dunce or a bungler in any profession be
      shameful, how much more ignominious and infamous to a
      scholar to be such!           --Barrow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bungler
   n 1: someone who makes mistakes because of incompetence [syn:
      {bungler}, {blunderer}, {fumbler}, {bumbler}, {stumbler},
      {sad sack}, {botcher}, {butcher}, {fuckup}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top