Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at random

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at random-, *at random*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at random(idm) แบบสุ่ม, See also: โดยสุ่มขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They follow employees at random as we leave the building.พวกเขาออกสุ่มตรวจพนักงาน ในขณะที่เราออกจากอาคาร Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
My mum was... Is, to this day, a very important editor at Random House.บก.ของแรนดอมเฮ้าส์ The Holiday (2006)
I'm an editor at Random House, and I just read your blog and it's great.ผมเป็นบ.ก.ที่ Random House, Julie & Julia (2009)
Every week I pick someone at random And I kick them out.ทุกๆสัปดาห์ฉันจะสุ่ม ไล่ใครสักคนออกไป Vitamin D (2009)
Families are picked at random taken to a place of execution and then forced to dig their own graves.ครอบครัวจะถูกสุ่มเลือกมา ..พามาที่กลางลานสังหาร บังคับให้ขุดหลุมศพให้ตัวเอง Shanghai (2010)
"Let's have sprinklers coming on at random points"เรามาสุ่มฉีดน้ำให้สนามเปียก" Episode #18.2 (2012)
Sabrina Drake met her husband Daniel while working at Random House in '92.ซาบรีน่า เดรค พบกับสามีของเธอแดเนี่ยล ตอนที่ทำงานให้สำนักพิพม์ แรนดอม เฮาส์ในปี92 Til Death (2012)
And they do it, at random times a day.และทำมันอย่างไม่มีเวลาแน่นอน Escape Plan (2013)
So we'll choose one at random then.ดังนั้นเราจะเลือกหนึ่งที่สุ่มแล้ว. Now You See Me (2013)
We'll choose one at random then.เราจะเลือกหนึ่งที่สุ่มแล้ว. Now You See Me (2013)
But I picked it at random from the papers.แต่ฉันสุ่มจับมานี่้ The Sign of Three (2014)
Mutations continued to occur at random as they always do in any population of living things.การกลายพันธุ์อย่าง ต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นที่สุ่ม ขณะที่พวกเขามักจะทำ ในประชากรของสิ่งมีชีวิต Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at randomAnimals seem to move at random.
at randomChoose three books at random.
at randomHe always speaks at random.
at randomHe always tells at random.
at randomHe asked questions at random.
at randomHe bought books at random.
at randomHe fired a shot at random.
at randomHe listened to his CDs at random.
at randomHe reads books at random.
at randomI read novels at random.
at randomIt is better to read a few books carefully than to read many at random.
at randomI used to read novels at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว(adv) haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
ส่งเดช(adv) at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai Definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
กราด(adv) sweepingly, See also: at random, scatteringly, indiscriminately, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกราดใส่ผู้ร้าย, Thai Definition: ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสุ่ม[baēp sum] (x) EN: random ; at random
กราด[krāt] (adv) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random
ส่งเดช[songdēt] (adv) EN: at random
สุ่ม[sum] (v) EN: choose at random ; choose whimsically  FR: choisir au hasard
สุ่ม[sum] (adv) EN: at random ; randomly  FR: au hasard

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットランダム[attorandamu] (n) at random [Add to Longdo]
アトランダム[atorandamu] (adj-na, n) at random [Add to Longdo]
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na, n) recklessly; blindly; at random [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r, vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly [Add to Longdo]
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly [Add to Longdo]
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n, vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Random \Ran"dom\, a.
   1. Going at random or by chance; done or made at hazard, or
    without settled direction, aim, or purpose; hazarded
    without previous calculation; left to chance; haphazard;
    as, a random guess.
    [1913 Webster]
 
       Some random truths he can impart.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       So sharp a spur to the lazy, and so strong a bridle
       to the random.            --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Statistics) Of, pertaining to, or resulting from a
    process of selection from a starting set of items, in
    which the probability of selecting any one object in the
    starting set is equal to the probability of selecting any
    other.
    [PJC]
 
   3. (Construction) of unequal size or shape; made from
    components of unequal size or shape.
    [PJC]
 
   {at random} in a manner so that all possible results have an
    equal probability of occurrence; for processes, each
    possible result is counted separately although the same
    type of result may occur more than once .
 
   {Random courses} (Masonry), courses of stone of unequal
    thickness.
 
   {Random shot}, a shot not directed or aimed toward any
    particular object, or a shot with the muzzle of the gun
    much elevated.
 
   {Random work} (Masonry), stonework consisting of stones of
    unequal sizes fitted together, but not in courses nor
    always with flat beds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at random
   adv 1: in a random manner; "the houses were randomly scattered";
       "bullets were fired into the crowd at random" [syn:
       {randomly}, {indiscriminately}, {haphazardly}, {willy-
       nilly}, {arbitrarily}, {at random}, {every which way}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top