ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assemble

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assemble-, *assemble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemble(vt) ประกอบ
assemble(vi) รวมตัว, Syn. collect, gather
assemble(vt) เอามารวมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม, ประชุม, รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect, Ant. disperse, separate แปล ภาษาแอสเซมบลี หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง machine language เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
reassemble(รีอะเซม'เบิล) vt., vi. รวมตัวใหม่, ประกอบใหม่, ชุมนุมกันใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
assemble(n) การประชุม
assemble(vi) ประชุม, มาชุมนุมกัน, รวบรวม
reassemble(vi) ชุมนุมกันใหม่, รวมกันอีกครั้ง, ประกอบขึ้นใหม่
reassemble(vt) ชุมนุมกันใหม่, ทำให้รวมกันอีกครั้ง, ประกอบขึ้นใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemble๑. ชุมนุม (ก. รัฐธรรมนูญ และ ก. ปกครอง)๒. มั่วสุม (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemble, liberty to; assembly, freedom ofเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลี, Example: โปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Assembler language (Computer program language)แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then assemble the team.แล้วก็รวมรวบทีม Resident Evil (2002)
I'll have Soren assemble a search team.ฉันจะใช้ทีมของโซเรน/ทีมค้นหา Underworld (2003)
Take her to the Raccoon City facility and assemble the team.เอาเธอไปที่แร็คคูนซิตตี้ ... แล้วจัดทีมขึ้นมา Resident Evil: Apocalypse (2004)
Assemble the army.เตรียมกองทัพ. Kingdom of Heaven (2005)
You're gonna assemble a team to play the first game against us.นายจัดทีมมาแข่งอุ่นเครื่องกับเรา The Longest Yard (2005)
Now, you got four weeks to assemble a team and train them.นายมีเวลา 4 อาทิตย์ รวมทีมและฝึกนักกีฬา The Longest Yard (2005)
Well, children, assemble at the Training Center.เอาล่ะ เด็กๆ! ไปรวมกันที่โรงยิมนะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Assemble the Monkey Warriors.จงจัดเตรียมกองทัพลิง Sita Sings the Blues (2008)
Please assemble everything we have on richard steigช่วยรวบรวมทุกอย่างที่เรามี เกี่ยวกับริชาร์ด สตีก ให้นักสืบดันนั่มคนนี้ด้วย Pilot (2008)
Assemble everyone in the chapel.รวมทุกคนมาอยู่ในโบสถ์ Minimal Loss (2008)
Mayans torched the warehouse where we store and assemble our weapons.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า ที่เก็บสินค้าและรวบรวมอาวุธของเรา Fun Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assembleAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
assembleHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
assembleThe club members assembled in the meeting room.
assembleThe factory now under construction will assemble 3, 000 VCR units per day.
assembleThe leaders assembled in Paris for a meeting.
assembleThe manager assembled the players on the field.
assembleThe mechanic assembled the engine.
assembleThe police assembled a lot of evidence against him.
assembleThe police assembled several unemployed men.
assembleThe president assembled his advisers for a conference.
assembleThe students assembled in the classroom.
assembleThe teacher assembled the students in the hall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมตัว(v) assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai Definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
มั่ว(v) assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai Definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ระดม(v) mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai Definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
มั่วสุม(v) assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai Definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน
ลอม(adj) gathered together, See also: assembled, curving toward each other, Thai Definition: อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง
ต่อรถ(v) build a car, See also: assemble, construct, Example: ศูนย์รถยนต์กำลังเร่งต่อรถรุ่นใหม่เพื่อให้ทันงานเปิดตัวในต้นปีหน้า, Thai Definition: ประกอบรถ
ทรสองทรสุม(v) assemble, See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather, Syn. ทระสองทระสุม, ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว, Example: เหล่าไพร่พลทรสองทรสุมก่อนเคลื่อนพล, Notes: (กวี)
ยกกำลัง(v) mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
ยกพวก(v) gather, See also: assemble, congregate, muster, Syn. รวมหัว, Example: นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น, Thai Definition: ไปกันเป็นกลุ่ม
ประกอบ(v) assemble, See also: put together, fit together, form, Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น, Example: บริษัทต้องการจ้างพนักงานมาประกอบรถจักรยานยนต์, Thai Definition: เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: assembly ; meeting ; party ; club  FR: assemblée [ f ]
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
จับกลุ่ม[japklum] (v) EN: assemble
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)
การประชุมสามัญ[kān prachum sāman] (n, exp) EN: ordinary meeting  FR: réunion ordinaire [ f ] ; assemblée ordinaire [ f ]
การประชุมสามัญประจำปี[kān prachum sāman prajampī] (n, exp) EN: annual general meeting (AGM)  FR: assemblée générale annuelle [ f ]
การประชุมใหญ่[kān prachum yai] (n, prop) EN: general meeting ; convention  FR: réunion générale [ f ] ; assemblée générale [ f ] ; convention [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assemble
assembled
assembler
assembles
assemblers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assemble
assembled
assembles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ,  ] assemble; gather #4,543 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] assemble; put together; press near; come together #6,071 [Add to Longdo]
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ,   /  ] assemble and install #13,129 [Add to Longdo]
集聚[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ,  ] assemble; gather #13,390 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] assemble; small #94,898 [Add to Longdo]
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄧㄣ,     /    ] assembled phonology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler { m } [ comp. ]assembler [Add to Longdo]
Assembler { m }assembly [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm { n } [ comp. ]assembler primary program [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer { m } [ comp. ]assembler programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmverknüpfung { f } [ comp. ]assembler program link [Add to Longdo]
Assembler { m }; Monteur { m }; Montagefirma { f }assembler [Add to Longdo]
Assemblerbefehl { m } [ comp. ]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl { m } [ comp. ]assembly instruction [Add to Longdo]
Assemblerdirektive { f } [ comp. ]assembler directive [Add to Longdo]
Assemblerformat { n } [ comp. ]assembler format [Add to Longdo]
Assemblermodul { n } [ comp. ]assembler module [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll { n }; Übersetzungsprotokoll { n } [ comp. ]assembler listing [Add to Longdo]
Assemblersprache { f } [ comp. ]assembler language; assembly language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
集める[あつめる, atsumeru] (v1, vt) to collect; to assemble; to gather; (P) #8,033 [Add to Longdo]
集まる(P);集る(io)[あつまる, atsumaru] (v5r, vi) to gather; to collect; to assemble; (P) #10,568 [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) #11,341 [Add to Longdo]
アセンブラ;アセンブラー[asenbura ; asenbura-] (n) { comp } assembler [Add to Longdo]
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) { comp } assembler macro conversion aid [Add to Longdo]
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) { comp } assembler control instruction [Add to Longdo]
アセンブル[asenburu] (n, vs) assemble [Add to Longdo]
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) { comp } assemble edit [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[kurosuasenbura] (n) { comp } cross assembler [Add to Longdo]
スプリッター[supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler [Add to Longdo]
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler [Add to Longdo]
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble [Add to Longdo]
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemble \As*sem"ble\, v. i.
   To meet or come together, as a number of individuals; to
   convene; to congregate.            --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The Parliament assembled in November.  --W. Massey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemble \As*sem"ble\, v. i.
   To liken; to compare. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Bribes may be assembled to pitch.    --Latimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemble \As*sem"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Assembled}; p. pr. &
   vb. n. {Assembling}.] [F. assembler, fr. LL. assimulare to
   bring together to collect; L. ad + simul together; akin to
   similis like, Gr. ? at the same time, and E. same. Cf.
   {Assimilate}, {Same}.]
   1. To collect into one place or body; to bring or call
    together; to convene; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       Thither he assembled all his train.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the men of Israel assembled themselves. --1
                          Kings viii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To collect and put together the parts of; as, to assemble
    a bicycle, watch, gun, or other manufactured article.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assemble
   v 1: create by putting components or members together; "She
      pieced a quilt"; "He tacked together some verses"; "They
      set up a committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put
      together}, {set up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break
      apart}, {break up}, {disassemble}, {dismantle}, {take
      apart}]
   2: collect in one place; "We assembled in the church basement";
     "Let's gather in the dining room" [syn: {meet}, {gather},
     {assemble}, {forgather}, {foregather}]
   3: get people together; "assemble your colleagues"; "get
     together all those who are interested in the project";
     "gather the close family members" [syn: {assemble}, {gather},
     {get together}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top