Search result for

กระจาย

(81 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจาย-, *กระจาย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระจายกระจาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจาย[V] disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจาย[V] spread, See also: expand, extend, Syn. ขยาย, แผ่, แผ่ขยาย, Example: ร้านค้าที่เป็นสาขาของแม็คโดนัลด์กระจายไปทั่วโลก, Thai definition: แตกแยกออกจากกันไปในที่ต่างๆ
กระจาย[V] disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai definition: ทำให้แพร่
กระจายอำนาจ[V] decentralize, See also: distribute (administrative power), Example: รัฐบาลไทยตัดสินใจจะกระจายอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค
กระจายเสียง[V] broadcast, See also: transmit, put on the air, show, Example: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด, Thai definition: ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจายก. ทำให้แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในที่ต่าง ๆ, แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในที่ต่าง ๆ
กระจายแผ่ซ่าน, จางออก, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระจัด กระจุย เป็น กระจัดกระจาย กระจุยกระจาย.
กระจายนะมณฑลน. ชื่อกลบท วรรคต้นใช้อักษรสูงนำหน้า วรรคที่ ๒ ใช้อักษรกลาง วรรคที่ ๓ ใช้อักษรตํ่า ตัวอย่างว่า สมเด็จพระศิริวิบุลกิตติ์ กำจัดจากโศกวิโยคหา ค่อยตรึกตรองฉลองคุณพระชนมา (ชุมนุมตำรากลอน).
กระจายหางดอกน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและใบดังเถาผักบุ้งเทศ แต่ไม่มีหัว มีดอกและฝักอย่างผักบุ้งเทศ เชื่อกันว่าว่านชนิดนี้ใช้เมล็ดตำละลายกับเหล้าแก้พิษเสือ พิษจระเข้ และพิษสุนัขบ้า.
กระจายเสียงก. ส่งเสียงแพร่ไกลออกไป.
แจกกระจายออก, แยกออก, เช่น แจกออกเป็นแม่ ก กา.
บาน ๒กระจาย เช่น เรือแล่นจนนํ้าบาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disperseกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disperseกระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspersus; diffuseกระจาย, แผ่, แพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuse; aspersusกระจาย, แผ่, แพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffractedกระจาย [การแพทย์]
Diffuseกระจาย,ชนิดกระจาย [การแพทย์]
Disperseกระจายตัว,การกระจาย [การแพทย์]
Dispersingกระจายตัว [การแพทย์]
Dispersiveกระจาย [การแพทย์]
Disseminationกระจาย,อยู่กระจายทั่วไป,กระจายตัว [การแพทย์]
Gas Dispersion, Liquidกระจายตัวในแก๊สของเหลว [การแพทย์]
Infiltration, Diffuseกระจายทั่วไป [การแพทย์]
Light Scattering Errorsกระจายแสงออกทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าวิเคราะห์ [การแพทย์]
Metastaticกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drop it! Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town!ทิ้งปืน ไม่งั้นจะยิงหัวไอ้มืดนี่ ให้กระจายทั่วเมือง Blazing Saddles (1974)
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ Jaws (1975)
Going to try a little harder to get the word out?อยากลองอีกมั้ย จะได้กระจายข่าว Oh, God! (1977)
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
All that orange stuff they spread it around.สิ่งที่สีส้มพวกเขากระจายไปรอบ ๆ First Blood (1982)
Spread out. Spread out, dammit! I said 50 feet!แพร่ระบาด กระจายออกไป ผมบอกว่า 50ฟุต First Blood (1982)
He's got Ward. Spread out, I'll go this way.เขาได้ วอร์ด กระจายออกไป ผมจะไปทางนี้ First Blood (1982)
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้. Gandhi (1982)
"There comes a time when all the cosmic tumblers have clicked into place ... and the universe opens itself up for a few seconds ... to show you what's possible.""มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความกระจัดกระจาย ในห้วงอวกาศเริ่มเข้าที่" "และจักรวาลเปิดตัวมันเองไม่กี่วินาที" "เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรเป็นไปได้" Field of Dreams (1989)
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Windows shot out.หน้าต่างร้านโดนยิงกระจาย Night of the Living Dead (1990)
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้' Night of the Living Dead (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจายข่าวลือ[v. exp.] (krajāi khāoleū) EN: spread rumours   FR: répandre une rumeur
กระจายจากส่วนกลาง[v. exp.] (krajāi jāk suanklāng) EN: decentralize   
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VI] ออกอากาศ, See also: กระจายเสียง, Syn. broadcast, put on the air, transmit
broadcast[VT] กระจาย, See also: เผยแพร่, แจ้ง, Syn. transmit
bandy about[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy around[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy round[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
be all over[PHRV] แพร่ออกไป, See also: กระจายออกไป
beam to[PHRV] กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
burgeon out[PHRV] แพร่ออกไป, See also: กระจาย, ขยายไปอย่างเร็ว
create a scene[IDM] บอกให้รู้กันทั่ว, See also: กระจายข่าว
distribute over[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: หว่านไปทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
blaze(vt) แพร่,กระจาย,เผยแพร่,แถลง,ประกาศ
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
declension(n) วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง,การเสื่อมลง,การเอียงลาด
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
diffuse(vi,vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: กระจายให้กว้าง English: to propagate

German-Thai: Longdo Dictionary
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top