ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fellow*

F EH1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fellow, -fellow-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellow(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow(n) เพื่อน, See also: เกลอ, สหาย, Syn. associate, companion, friend
fellow(adj) ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน, See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน, Syn. colleague, counterpart
bedfellow(n) คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
fellowship(n) สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship(n) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league
Odd Fellow(n) สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
playfellow(n) เพื่อนเล่น, Syn. playmate
workfellow(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. colleague
yokefellow(n) คู่ขา, See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส
schoolfellow(n) เพื่อนที่โรงเรียน, Syn. schoolmate
fellow traveller(n) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
hail-fellow-well-met(idm) เป็นมิตรกับทุกคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน, ผู้ร่วมงาน
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย, เด็กผู้ชาย, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, บุคคล, มนุษย์, เจ้าหมอ, คนชั้นเดียวกัน, สิ่งประกอบเป็นคู่, ของคู่กัน, นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา, สมาชิกของสมาคมวิชาการ, ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ, เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ, ความสัมพันธ์ของมนุษย์, มิตรภาพ, การคบหา, ความเป็นมิตร, สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ, รสนิยม, บริษัท, กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
good fellowเพื่อนที่ดี, บุคคลที่น่าคบ, บุคคลที่มีใจกรุณา
prize fellown. บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา
yokefellow(-เฟลโล, -เมท) n. คู่ขา, เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส, Syn. partner, spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
bedfellow(n) คู่นอน, เพื่อนนอน
fellow(n) มิตรสหาย, เพื่อน, ภาคีสมาชิก, มนุษย์, นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
playfellow(n) เพื่อนเล่น
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน, คู่ชีวิต, คู่ขา, คู่สมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traveller, fellowผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fellowship(n, vi, vt, slang, abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, fellows!ดูสหาย! The Great Dictator (1940)
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ The Great Dictator (1940)
You're a cute little fellow.อ่า คุณเป็นเพื่อนน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)
Can't a fellow, uh- - I was only-- We were only looking for Monstro.เพียง แต่เราเป็นเพียงการมองหา โมนสทโร Pinocchio (1940)
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว Rebecca (1940)
Make it two, will you, like a good fellow?- งั้นขอ 2 เเก้วเเล้วกัน Rebecca (1940)
It's that fellow, Ben.ก็เบนยังไงล่ะ Rebecca (1940)
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้-- Rebecca (1940)
It's a pity some of you fellows haven't anything better to do.น่าเสียดายที่พวกคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทํา Rebecca (1940)
Quite a good-Iooking fellow, too.ค่อนข้างคือคนที่ดูดีด้วย ฉันจะยกระดับคุณ Help! (1965)
To find a fellow astronaut.ตามหาเพื่อนนักบินอวกาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'm a little worried about this Sollozzo fellow.ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อน Sollozzo The Godfather (1972)
Hello, fellows.Hello, fellows. The Godfather (1972)
Consider it done, stout fellow.จะทำให้เลย พ่อคนกล้า Blazing Saddles (1974)
You look like a nice fellow.ดูเธอเป็นคนดี The Little Prince (1974)
Hello back, young fellow. How are you?- สวัสดี เจ้าหนุ่ม เป็นไงบ้าง Jaws (1975)
Young fellow, could you step out of the picture?พ่อหนุ่ม ช่วยออกไปจากรูปได้มั้ย Jaws (1975)
Look, fellows, let's be reasonable.- ฟังนะ มีเหตุผลกันหน่อย Jaws (1975)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
Hey, fellows, haul in your sheet. Make it fast.ไอ้หนู เอาเรือขึ้นฝั่ง รีบด้วย Jaws (1975)
'Cause in the semi-final celebrating my third wife's demise, big Chinese fellow, he pulled me right over.เพราะตอนรอบรอง... ฉลองเมียคนที่สามตาย เจ๊กตัวใหญ่ยักษ์กดผมลงเเพ้สนิท Jaws (1975)
You'll find several fellow Americans among these girls-Miriam, for one.มีคนอเมริกันอยู่หลายคน ในบรรดาสาวสาวเหล่านี้--มิเรียม, คนนึงละ. Suspiria (1977)
Nonsense, my dear fellow.ไร้สาระน่ะเพื่อนรัก The Blues Brothers (1980)
Besides, you know what a cautious fellow I am.นอกเหนือไปจากนี้, คุณก็รู้ว่า มีคำเตือนอะไรตามผมไปด้วย Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา Gandhi (1982)
As a fellow human beingในฐานะเพื่อนมนุษย์ Idemo dalje (1982)
You fellows here for long?คุณที่นี่นาน? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- This fellow D'Arnot...เพื่อน ดึอาโนท นี้ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I've seen other fellows sell off bits of theirs.ฉันเคยเห็นพวกอื่น ๆ ที่ขายออกบิตของพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย Clue (1985)
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย Clue (1985)
Now, this fellow here has a face.ดูซิ เจ้านี่มีหน้าด้วย Return to Oz (1985)
Cute little fellow.เจ้าตัวเล็ก An American Tail (1986)
I think this wittle fellow has got something here.ฉันคิดว่าเจ้าตัวเว็กนี่ มีความคิดน่าสนใจทีเดียว An American Tail (1986)
She'll soon forget all about you, my fine fellow.เธอก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ เจ้าเด็กน้อย Labyrinth (1986)
It's the little fellow, alive and kicking.เจ้าตัวน้อยนี่เอง มันมีชีวิตขึ้นมาแล้ว *batteries not included (1987)
You seem a decent fellow. I hate to kill you.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่อยากฆ่านาย The Princess Bride (1987)
You seem a decent fellow. I hate to die.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่ปรารถนาที่จะตาย The Princess Bride (1987)
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction? Casualties of War (1989)
A fellow chucker, eh?Chucker เพื่อนใช่มั้ย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Thanks a lot, little fellow.ขอบใจนะ เพื่อน Mannequin: On the Move (1991)
Yes, oh, that looks smashing, fellows. You're doing a wonderful job.เอาล่ะ มันดูเยี่ยมมากเลย เธอจ๋า ทำได้ดีมากเลยนะ Mannequin: On the Move (1991)
I'm surprised. Thorough fellow like you.แปลกจัง คนถี่ถ้วนอย่างคุณ The Bodyguard (1992)
He's an odd little fellow, isn't he.เขาแปลกๆนะ The Cement Garden (1993)
When that East German fellow go out and push my teammate, and blood fire, we have to fight back.ไอ้พวกเยอรมัน มันหาเรื่อง และผลักเพื่อนร่วมทีมฉัน เพื่อศักดิ์ศรี เราต้องสู้ Cool Runnings (1993)
He was just a fellow, a homeless guy that we met in the park.เขาเป็นเพียงเพื่อน, ผู้ชายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เร In the Name of the Father (1993)
Subsequently, I was deeply shocked when a fellow attorney came to me... and asked me if I was now going to wash my hand.ต่อมาผมตกใจอย่างมาก เมื่อทนายเพื่อนมาหาผม ... และถามฉัน ifl ตอนนี้ ไปซักมือของฉัน In the Name of the Father (1993)
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
It's on the wall by the two African fellows.มันอยู่บนผนังโดยทั้งสองเพื่อนแอฟริกัน Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
fellowAn amiable fellow.
fellowA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
fellowA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
fellowFor all his faults, he is a good fellow.
fellowFred is a lazy fellow.
fellowHe is a good fellow.
fellowHe is a good fellow at heart.
fellowHe is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.
fellowHe is a kind and nice fellow.
fellowHe is a lazy fellow.
fellowHe is always isolated from his fellow workers.
fellowHe is a mean fellow.
fellowHe is a merry fellow.
fellowHe is an unpleasant fellow.
fellowHe is a self-willed fellow.
fellowHe is a very decent fellow.
fellowHe is a very forgetful fellow.
fellowHe is by nature a kind fellow.
fellowHe is by no means a pleasant fellow to associate with.
fellowHe is hardly friendly with his fellow workers.
fellowHe is not such a mean fellow as will speak against other people.
fellowHe is not such a nasty fellow as you think.
fellowHe is one of the rottenest fellows that have ever crossed my path.
fellowHe is quite a nice fellow and liked by everyone.
fellowHe is really a queer fellow!
fellowHe is so nice a fellow.
fellowHe is such a lazy fellow.
fellowHe longs for the fellowship of the rich.
fellowHe ought to know better than to quarrel with such a fellow.
fellowHe seems to be a nice fellow.
fellowHe's quite a nice fellow but I don't like him.
fellowHe was a bright little fellow of eleven.
fellowHe was a good fellow at heart.
fellowHe was a quite fellow; came from a good family.
fellowHe welcomed his fellow worker into his home.
fellowHow can you tolerate that rude fellow?
fellowI absolutely will not speak to that fellow again!
fellowI can't abide that fellow
fellowI can't abide that fellow.
fellowI can't abide to see such fellows.
fellowI can't bear that fellow.
fellowI did wrong in trusting such a fellow.
fellowIf it were not for his idleness, he would be a nice fellow.
fellowIf you trust such a fellow, you'll lose everything you have.
fellowI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
fellowIn fact, he is a nice fellow.
fellowJudging from what you have seen of him, this fellow is not a coward.
fellowLending money to such a fellow is as good as throwing it away.
fellowMy acquaintance introduced me to his intimate fellows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนมนุษย์(n) fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
มิตร(n) friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาชิก(n) member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เพื่อนร่วมงาน(n) colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
ผู้ร่วมงาน(n) colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
พี่น้องร่วมชาติ(n) fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนเดินทาง(n) fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai Definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
เพื่อนร่วมชาติ(n) compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai Definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
ตาแก่(n) old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai Definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ตาแก่(n) old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai Definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
คนร้าย(n) outlaw, See also: bandit, criminal fellow, murderer, Syn. ผู้ร้าย, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร, Count Unit: คน
เพื่อนร่วมทาง(n) fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
เด็กหนุ่ม(n) lad, See also: boy, shaver, stripling, young fellow, youngster, youth, Syn. วัยรุ่น, วัยหนุ่ม, Ant. คนแก่, คนชรา, ผู้ชรา, ผู้เฒ่า
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [ m ]
ชาย[chāi] (n) EN: male ; man ; fellow  FR: homme [ m ] ; garçon [ m ] ; mâle [ m ]
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [ f ]
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; camarade [ m, f ] ; compagnon [ m ] ; pote [ m ] (fam.)
ภาคีสมาชิก[phākhīsamāchik] (n) EN: associate member ; associate fellow  FR: membre associé [ m ]
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; camarade [ m ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; pote [ m ] (fam.) ; compagnon [ m ] (vx – litt.) ; compagnie [ f ]
เพื่อนเดินทาง[pheūoen doēnthāng] (n, exp) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion  FR: compagnon de voyage [ m ]
เพื่อนโดยสาร[pheūoen dōisān] (n, exp) EN: fellow passenger
เพื่อนมนุษย์[pheūoen manut] (n, exp) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [ m ]
เพื่อนร่วมโลก[pheūoen ruam lōk] (n, exp) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings
เพื่อนร่วมงาน[pheūoen ruamngān] (n, exp) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate  FR: collègue [ m ] ; associé [ m ] ; confrère [ m ]
เพื่อนร่วมทาง[pheūoen rūam thāng] (n, exp) EN: fellow traveler ; companion  FR: compagnon de voyage [ m ]
พี่น้องร่วมชาติ[phīnøng ruam chāt] (n, exp) EN: fellow citizen
ผู้ร่วมงาน[phūruamngān] (n) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker  FR: collègue [ m, f ] ; associé [ m ] ; partenaire [ m ] ; confrère [ m ] ; consoeur [ f ] ; collaborateur [ m ] ; collaboratrice [ f ]
สมาชิก[samāchik] (n) EN: member ; fellow  FR: membre [ m ] ; adhérent [ m ] ; affilié [ m ] ; sociétaire [ m ] ; élément [ m ]
ตา[tā] (n) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELLOW F EH1 L OW0
FELLOWS F EH1 L OW0 Z
FELLOW'S F EH1 L OW0 Z
FELLOWES F EH1 L OW2 Z
BEDFELLOW B EH1 D F EH2 L OW0
LONGFELLOW L AO1 NG F EH2 L OW0
GOODFELLOW G UH1 D F EH2 L OW0
FELLOWSHIP F EH1 L OW0 SH IH2 P
BEDFELLOWS B EH1 D F EH2 L OW0 Z
FELLOWSHIPS F EH1 L OW0 SH IH2 P S
GOODFELLOWS G UH1 D F EH2 L OW0 Z
ROCKAFELLOW R AA1 K AH0 F EH2 L OW0
STRINGFELLOW S T R IH1 NG F EH2 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellow (n) fˈɛlou (f e1 l ou)
fellows (n) fˈɛlouz (f e1 l ou z)
bedfellow (n) bˈɛdfɛlou (b e1 d f e l ou)
bedfellows (n) bˈɛdfɛlouz (b e1 d f e l ou z)
fellowship (n) fˈɛlouʃɪp (f e1 l ou sh i p)
playfellow (n) plˈɛɪfɛlou (p l ei1 f e l ou)
fellowships (n) fˈɛlouʃɪps (f e1 l ou sh i p s)
playfellows (n) plˈɛɪfɛlouz (p l ei1 f e l ou z)
class-fellow (n) klˈaːs-fɛlou (k l aa1 s - f e l ou)
schoolfellow (n) skˈuːlfɛlou (s k uu1 l f e l ou)
class-fellows (n) klˈaːs-fɛlouz (k l aa1 s - f e l ou z)
schoolfellows (n) skˈuːlfɛlouz (s k uu1 l f e l ou z)
fellow-feeling (n) fˌɛlou-fˈiːlɪŋ (f e2 l ou - f ii1 l i ng)
good-fellowship (n) gˈud-fˈɛlouʃɪp (g u1 d - f e1 l ou sh i p)
fellow-traveller (n) fˌɛlou-trˈævlər (f e2 l ou - t r a1 v l @ r)
fellow-traveller (n) fˌɛlou-trˈævləz (f e2 l ou - t r a1 v l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同学[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate #1,270 [Add to Longdo]
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap #4,288 [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship #4,291 [Add to Longdo]
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, ] fellow citizen or countryman #5,031 [Add to Longdo]
老头[lǎo tóu, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] old fellow (disrespectful) #6,765 [Add to Longdo]
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster #6,970 [Add to Longdo]
院士[yuàn shì, ㄩㄢˋ ㄕˋ, ] a scholar; an academician; a fellow (of an academy) #7,730 [Add to Longdo]
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow #8,837 [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown #9,890 [Add to Longdo]
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant #17,536 [Add to Longdo]
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, / ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home #20,350 [Add to Longdo]
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit #25,127 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] Laos; fellow-official; hut #28,658 [Add to Longdo]
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] colleague; fellow-worker #37,115 [Add to Longdo]
乡人[xiāng rén, ㄒㄧㄤ ㄖㄣˊ, / ] a villager; a fellow villager #39,930 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company #48,625 [Add to Longdo]
彪形大汉[biāo xíng dà hàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] burly chap; husky fellow #53,085 [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones #53,602 [Add to Longdo]
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, ] stupid young fellow; idiot #53,775 [Add to Longdo]
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob #57,378 [Add to Longdo]
乡邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village #59,166 [Add to Longdo]
同床异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension #81,329 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] low fellow; rustic; rude; rough #110,162 [Add to Longdo]
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, ] fellow-traveler; like-minded person #186,777 [Add to Longdo]
公诸同好[gōng zhū tóng hào, ㄍㄨㄥ ㄓㄨ ㄊㄨㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] to share pleasure in the company of others (成语 saw); shared enjoyment with fellow enthusiasts #289,353 [Add to Longdo]
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] fellow workers [Add to Longdo]
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, / ] fellow countryman (from the same village); the folks back home [Add to Longdo]
年兄[nián xiōng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄩㄥ, ] lit. older brother; fig. fellow students who are successful in the imperial examinations [Add to Longdo]
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, ] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow [Add to Longdo]
乡人子[xiāng rén zǐ, ㄒㄧㄤ ㄖㄣˊ ㄗˇ, / ] young fellow countryman; young person from the same village [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzt { m }; Ärztin { f }; Mediziner { m }; Medizinerin { f } | Ärzte { pl }; Ärztinnen; Mediziner { pl }; Medizinerinnen { pl } | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent { m } | Altassistent { m }doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [ Am. ]; junior houseofficer [ Br. ] | resident [ Am. ]; senior house officer (SHO) [ Br. ] | fellow [ Am. ]; registrar [ Br. ] [Add to Longdo]
Bursche { m }fellow [Add to Longdo]
Forschungsstipendium { n }research fellowship [Add to Longdo]
Gefährte { m }; Kerl { m }fellow [Add to Longdo]
Gespann { n } | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows [Add to Longdo]
Glaubensgenosse { m }fellow believer [Add to Longdo]
Glückskind { n }lucky fellow [Add to Longdo]
Kameradschaft { f }fellowship [Add to Longdo]
Kauz { m }; komischer Kauz; alter Kauz | Käuze { pl } | ein wunderlicher alter Kauzoddball; strange fellow; codger | oddballs; codgers | a strange old bird [Add to Longdo]
Kerl { m }; Gefährte { m }; Kamerad { m }fellow [Add to Longdo]
Kollege { m }; Kollegin { f } | Kollegen { pl }; Kolleginnen { pl }colleague; associate; fellow ... | colleagues; fellows [Add to Longdo]
Kommilitone { m }; Mitstudent { m } | Kommilitonen { pl }; Mitstudenten { pl }fellow student | fellow students [Add to Longdo]
Leidensgenosse { m }fellows in misery; fellow sufferer [Add to Longdo]
Mannsbild { n }man; fellow [Add to Longdo]
Mitbewohner { m }fellow lodger [Add to Longdo]
Mitbürger { m }fellow citizen [Add to Longdo]
Mitkämpfer { n }fellow combatant [Add to Longdo]
Mitmenschen { pl }fellow men [Add to Longdo]
Mitschüler { m } | Mitschüler { pl }schoolfellow | schoolfellows [Add to Longdo]
Pechvogel { m }unlucky fellow (girl) [Add to Longdo]
Pfiffikus { m }smart fellow [Add to Longdo]
Querkopf { m }pigheaded fellow [Add to Longdo]
Schicksalsgefährte { m }fellow sufferer [Add to Longdo]
Schlafkamerad { m } | Schlafkameraden { pl }bedfellow | bedfellows [Add to Longdo]
Schmierfink { m }dirty fellow [Add to Longdo]
Schulkamerad { m }; Schulkameraden { pl }schoolfellow [Add to Longdo]
Spielgefährte { m }playfellow [Add to Longdo]
Spielgefährte { m }; Spielkamerad { m } | Spielgefährten { pl }playmate | playfellows [Add to Longdo]
Spielkamerad { m } | Spielkameraden { pl }playfellow | playmates [Add to Longdo]
Stipendium { n } (allgemein)grant; fellowship [Add to Longdo]
Teufelskerl { m }devil of a fellow [Add to Longdo]
Tollpatsch { m }; Tolpatsch { m } [ alt ]clumsy fellow [Add to Longdo]
Unglücksrabe { m } | Unglücksraben { pl }unlucky fellow | unlucky fellows [Add to Longdo]
Er hat nicht seinesgleichen.He has not his fellow. [Add to Longdo]
Er ist ein anständiger Mensch.He's a decent fellow. [Add to Longdo]
Goodfellowfischer { m } [ ornith. ]Goodfellow's Kingfisher [Add to Longdo]
Mindanaobrillenvogel { m } [ ornith. ]Goodfellow's White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
フェローシップ[fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n, vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
果報者[かほうもの, kahoumono] (n) lucky fellow [Add to Longdo]
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow [Add to Longdo]
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]
学生同士[がくせいどうし, gakuseidoushi] (n) fellow students [Add to Longdo]
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball [Add to Longdo]
気楽トンボ;気楽蜻蛉;気楽とんぼ[きらくとんぼ(気楽蜻蛉;気楽とんぼ);きらくトンボ(気楽トンボ), kirakutonbo ( kiraku tonbo ; kiraku tonbo ); kiraku tonbo ( kiraku tonbo )] (n) (See 極楽蜻蛉) happy-go-lucky fellow; easygoing and indifferent person; pococurante [Add to Longdo]
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller [Add to Longdo]
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
極楽蜻蛉[ごくらくとんぼ, gokurakutonbo] (n) happy-go-lucky fellow; an easygoing and indifferent person; a pococurante [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]
好漢[こうかん, koukan] (n) fine fellow [Add to Longdo]
荒くれ[あらくれ, arakure] (adj-f) (1) violent; wild; rowdy; (n) (2) rough fellow; rowdy person [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
此奴[こいつ(P);こやつ, koitsu (P); koyatsu] (pn, adj-no) (uk) (col) this fellow; this guy; this person; (P) [Add to Longdo]
此奴ら[こいつら, koitsura] (n) (uk) these guys; these fellows; (P) [Add to Longdo]
自国民[じこくみん, jikokumin] (n) citizens of one's own country; fellow countrymen; compatriots [Add to Longdo]
社員同士[しゃいんどうし, shaindoushi] (n) one's fellow workers; fellow employees [Add to Longdo]
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
乗合;乗り合い[のりあい, noriai] (n, adj-no) (1) riding together; fellow passenger; (2) joint partnership [Add to Longdo]
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship [Add to Longdo]
親好[しんこう, shinkou] (n) friendship; good fellowship [Add to Longdo]
親和[しんわ, shinwa] (n, vs) friendship; fellowship [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na, n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures [Add to Longdo]
酔漢[すいかん, suikan] (n) drunkard; drunken fellow [Add to Longdo]
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists [Add to Longdo]
[そう, sou] (pref) together; mutually; fellow [Add to Longdo]
相客[あいきゃく, aikyaku] (n) fellow guest or lodger or passenger, etc. [Add to Longdo]
相弟子[あいでし, aideshi] (n) fellow students [Add to Longdo]
其奴[そいつ(P);そやつ, soitsu (P); soyatsu] (pn, adj-no) (1) (uk) (col) that person (guy, fellow); (2) that (one); (P) [Add to Longdo]
怠け者(P);懶け者[なまけもの, namakemono] (n) (See 樹懶) lazy person; lazy fellow; slothful person; (P) [Add to Longdo]
代物[だいぶつ, daibutsu] (n) thing; article; goods; fellow; affair [Add to Longdo]
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) [Add to Longdo]
仲間意識[なかまいしき, nakamaishiki] (n) fellow feeling [Add to Longdo]
徒輩[とはい, tohai] (n) set; company; companions; fellows [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (pn, adj-no) (1) (やつ only) (uk) (derog) fellow; guy; chap; (2) (やつ only) (col) thing; object; (3) (derogatory or familiar) he; she; him; her; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, n. [OE. felawe, felaghe, Icel. f[=e]lagi, fr.
   f[=e]lag companionship, prop., a laying together of property;
   f[=e] property + lag a laying, pl. l["o]g law, akin to liggja
   to lie. See {Fee}, and {Law}, {Lie} to be low.]
   1. A companion; a comrade; an associate; a partner; a sharer.
    [1913 Webster]
 
       The fellows of his crime.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We are fellows still,
       Serving alike in sorrow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That enormous engine was flanked by two fellows
       almost of equal magnitude.      --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Commonly used of men, but sometimes of women. --Judges
      xi. 37.
      [1913 Webster]
 
   2. A man without good breeding or worth; an ignoble or mean
    man.
    [1913 Webster]
 
       Worth makes the man, and want of it, the fellow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. An equal in power, rank, character, etc.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible that ever Rome
       Should breed thy fellow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a pair, or of two things used together or suited to
    each other; a mate; the male.
    [1913 Webster]
 
       When they be but heifers of one year, . . . they are
       let go to the fellow and breed.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
       This was my glove; here is the fellow of it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A person; an individual.
    [1913 Webster]
 
       She seemed to be a good sort of fellow. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. In the English universities, a scholar who is appointed to
    a foundation called a fellowship, which gives a title to
    certain perquisites and privileges.
    [1913 Webster]
 
   7. In an American college or university, a member of the
    corporation which manages its business interests; also, a
    graduate appointed to a fellowship, who receives the
    income of the foundation.
    [1913 Webster]
 
   8. A member of a literary or scientific society; as, a Fellow
    of the Royal Society.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fellow is often used in compound words, or adjectively,
      signifying associate, companion, or sometimes equal.
      Usually, such compounds or phrases are
      self-explanatory; as, fellow-citizen, or fellow
      citizen; fellow-student, or fellow student;
      fellow-workman, or fellow workman; fellow-mortal, or
      fellow mortal; fellow-sufferer; bedfellow; playfellow;
      workfellow.
      [1913 Webster]
 
         Were the great duke himself here, and would lift
         up
         My head to fellow pomp amongst his nobles.
                          --Ford.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, v. t.
   To suit with; to pair with; to match. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellow
   n 1: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow
      at the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke"
      [syn: {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
      {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   2: a friend who is frequently in the company of another;
     "drinking companions"; "comrades in arms" [syn: {companion},
     {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   3: a person who is member of one's class or profession; "the
     surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
     fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]
   4: one of a pair; "he lost the mate to his shoe"; "one eye was
     blue but its fellow was brown" [syn: {mate}, {fellow}]
   5: a member of a learned society; "he was elected a fellow of
     the American Physiological Association"
   6: an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are
     you doing?"; "Hey buster, what's up?" [syn: {fellow}, {dude},
     {buster}]
   7: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
     known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
     {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top