ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพื่อน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อน-, *เพื่อน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เพื่อนปุก(n) ทอม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dawg[ด๊อก] (pron, slang) เพื่อน
มิตรปฏิรูปก์(n) เพื่อนไม่แท้, เพื่อนปลอม, คนที่แสร้งเป็นมิตร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อน(n) friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อนน. เพื่อนทั่ว ๆ ไป เช่น พวกเพื่อน ๆ.
เพื่อนน. ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก, ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก.
เพื่อนส. คำใช้แทนคำว่า เขา หรือ ท่าน ในอาการที่เป็นกันเอง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guys!เพื่อน! Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Dude!เพื่อน! Chuck Versus the Cougars (2008)
Dude!เพื่อน! Jump the Shark (2009)
Man.เพื่อน Clue (2013)
See you, guys.แล้วเจอกัน เพื่อน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Ah, Salaam and good evening to you worthy friend.ซาลาม และสวัสดีตอนเย็นเพื่อนยาก Aladdin (1992)
Trust me, my pungent friend.ไว้ใจข้าสิ เจ้าเพื่อนตัวแสบของข้า Aladdin (1992)
I can take a hint, gotta face the facts You're my only friend, Abu!ฉันไม่อาจรู้ได้ คงต้องพบกับความจริง ที่นายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉัน อาบู ใครน่ะ! ? ! Aladdin (1992)
I've never had any real friends.ลูกไม่เคยมีเพื่อนจริงๆเลยซักคน Aladdin (1992)
Let me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!ให้ข้ารับคำสั่ง จดมันลงไป ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
C'mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me.มาเลย กระซิบว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการ ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
I'm in the mood to help you dude You ain't never had a friend like meข้ากำลังอยากช่วยท่าน เพื่อนยาก ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guys!เพื่อน! Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Dude!เพื่อน! Chuck Versus the Cougars (2008)
Dude!เพื่อน! Jump the Shark (2009)
Man.เพื่อน Clue (2013)
See you, guys.แล้วเจอกัน เพื่อน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Ah, Salaam and good evening to you worthy friend.ซาลาม และสวัสดีตอนเย็นเพื่อนยาก Aladdin (1992)
Trust me, my pungent friend.ไว้ใจข้าสิ เจ้าเพื่อนตัวแสบของข้า Aladdin (1992)
I can take a hint, gotta face the facts You're my only friend, Abu!ฉันไม่อาจรู้ได้ คงต้องพบกับความจริง ที่นายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉัน อาบู ใครน่ะ! ? ! Aladdin (1992)
I've never had any real friends.ลูกไม่เคยมีเพื่อนจริงๆเลยซักคน Aladdin (1992)
Let me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!ให้ข้ารับคำสั่ง จดมันลงไป ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
C'mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me.มาเลย กระซิบว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการ ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
I'm in the mood to help you dude You ain't never had a friend like meข้ากำลังอยากช่วยท่าน เพื่อนยาก ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; camarade [ m ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; pote [ m ] (fam.) ; compagnon [ m ] (vx – litt.) ; compagnie [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อน
homie(n) เพื่อนบ้าน, คนในละแวกเดียวกัน เช่น It was time to ask one of my homies which way to go. We asked a homie, and he pointed up to the hill, and we were off., Syn. neighbour
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(n) เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
boyfriend(n) เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว, Ant. groomsman
bud(n) เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
buddy(n) เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow
chum(n) เพื่อนร่วมห้อง, Syn. roomate
chum(n) เพื่อนสนิท, Syn. close friend
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้นเรียน
cohort(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. partner, ally, companion
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate, co-worker, partner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ , ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน, ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
ami(เอมี') n., (pl. amis) fr. เพื่อน abbr. acutemyocardial infarction
befriend(บิเฟรนดฺ') { befriended, befriending, befriends } vt. คบเป็นเพื่อนกัน, ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ, กระบอง, เพื่อน, เพื่อนทหาร, Syn. club
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต, เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน, การไปด้วยกัน, สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน, ไปกับ, ไปด้วยกัน
associate(n) มิตรสหาย, เพื่อนฝูง, พรรคพวก, ผู้ร่วมงาน, ภาคี
bedfellow(n) คู่นอน, เพื่อนนอน
befriend(vt) เป็นเพื่อน, ตีสนิท, ทำความรู้จัก
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
billy(n) กระบอง, เพื่อน, เพื่อนทหาร
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด, พี่น้องร่วมสาบาน, เพื่อนร่วมสาบาน
boon(n) ผลประโยชน์, บุญคุณ, เพื่อนร่วมสนุก
boyfriend(n) เพื่อนชาย, แฟน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
dude[ดู๊ด] (slang) เพื่อน
kaka(n) เพื่อนของบอสชอบกินลาเต้กับราเม็งและชอบให้ตังเพื่อน
next door neighbor(phrase) เพื่อนบ้านประตูถัดไป
penfriend['penfrend] (n) เพื่อนทางจดหมาย แต่ไม่เคยพบหน้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
同僚[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ダチン子[だちんこ, dachinko] (n) เพื่อน
親友[しんゆう, shinyuu] (n) เพื่อนสนิท
nakama[なかま, nakama] (n) เพื่อนสนิท
友達[ともだち, tomodachi] (n) เพื่อน
友達[ともだち, tomodachi, tomodachi , tomodachi] (n) เพื่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
Kumpel(n) |der, pl. Kumpel| เพื่อนสนิท, คู่ซี้ (ความหมายคล้ายกับคำ buddy ในภาษาอังกฤษ)
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อน
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: Auf Wiedersehen!, Syn. Ciao!

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, Ant. nouveau
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
voisin(n) |m| เพื่อนบ้าน
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top