ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汉-, *汉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[汉, hàn, ㄏㄢˋ] Chinese people; Chinese language
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 漢; the Han ,  Rank: 711

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hàn, ㄏㄢˋ, / ] Chinese; the Han dynasty (206 BC-220 AD), #2,772 [Add to Longdo]
[Wǔ hàn, ㄨˇ ㄏㄢˋ, / ] Wuhan city on Changjiang, prefecture level city and capital of Hubei province, #2,527 [Add to Longdo]
[Hàn yǔ, ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] Chinese language, #5,366 [Add to Longdo]
[dà hàn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] big person; the great Han dynasty, #9,203 [Add to Longdo]
[Hàn zì, ㄏㄢˋ ㄗˋ, / ] Chinese character, kanji, #9,846 [Add to Longdo]
[Wǔ hàn shì, ㄨˇ ㄏㄢˋ ㄕˋ, / ] Wuhan city on Changjiang, prefecture level city and capital of Hubei province, #10,022 [Add to Longdo]
[Hàn bǎo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ, / ] Hamburg (German city); (loan.) hamburger, #11,999 [Add to Longdo]
[Hàn zú, ㄏㄢˋ ㄗㄨˊ, / ] Han nationality (majority population in China); ethnic Han, #12,498 [Add to Longdo]
[lǎo hàn, ㄌㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] old man; I (an old man referring to himself), #14,541 [Add to Longdo]
[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, / ] traitor (to China), #15,721 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hannah?[CN] 娜? Arlington Road (1999)
Hannah?[CN] 娜? The Double (2013)
THE CABINET OF DR. CALIGARI A film in six acts written by Carl Mayer and Hans Janowitz.[CN] 《卡里加利博士的小屋》 由卡尔·梅育以及斯·杰诺维兹 编写的6场戏构成 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Dressed up like a public house loafer. Now look here, Ellen.[CN] 穿得就像是个流浪 Cavalcade (1933)
Hannah.[CN] 娜 Hannah. Goodbye World (2013)
Name's Mazeppa, Hans Adalbert Mazeppa...[CN] 我叫斯·阿德波特·马兹帕 The Blue Angel (1930)
The success of the Tramp made life easier for the girl and himself.[CN] 流浪的成功 让他和姑娘的生活都好过了不少 The Circus (1928)
- Beckham,[CN] -贝克 The Hurt Locker (2008)
Hans.[CN] 斯! Gloomy Sunday (1999)
Around the Side Shows hungry and broke.[CN] 一文不名的流浪,饿着肚子 正在看马戏班的余兴节目 The Circus (1928)
Hans Adalbert Mazeppa, Strength Act![CN] 斯·阿德波特·马兹帕 名字有点长 The Blue Angel (1930)
Johan Hult?[CN] 裘哈特? Show Me Love (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top