ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตา

   
164 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตา-, *ตา*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ชะม้อย ชะม้าย ชายตา (vt adj ) ส่งสายตาโปรยเสน่ห์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นไปตาfollowed in
ฉีกตามรอยปรุ (vt phrase ) Tear (the paper) along the perforated line.
ตุ๊กตายางrubber doll
บุญตา (slang ) A feast for the eyes
ผ้าตาสี่เหลี่ยมchecked cloth

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ojoตา,ดวงตา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำพิำพากษาตามยอม (n ) compromise verdict
พิชญ์สินิตา[พิด-สิ-นิ-ตา] หญิงสาวงามผู้ฉลาด ,นิสิตสาวงามผู้ฉลาด

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตาmonitor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตา[N] maternal grandfather, See also: grandfather, Syn. คุณตา, Example: ตาของเขาอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรี, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา
ตา[N] maternal grandfather, See also: grandfather, Syn. คุณตา, Example: ตาของเขาอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรี, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา
ตา[N] mesh, See also: netting, grid, Syn. ช่อง, Example: ตาข่ายดักปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด, Thai definition: ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือ ลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง
ตา[V] time, See also: turn, moment, Syn. เวลา, คราว, ลำดับ, Example: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์, Thai definition: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ตา[N] eye, Syn. ดวงตา, Example: เธอมีตาสวยงามมาก ใครเห็นก็ชม, Count unit: คู่, ข้าง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
ตา[N] knot, See also: bud, Syn. ตาไม้, Example: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ตา[N] eye, Syn. ดวงตา, Example: ขณะที่เราคุยกับใครคนใดคนหนึ่งตาเราก็จะเฝ้าดูปฏิกิริยาของคู่สนทนา หูคอยฟังเสียงตอบสนอง, Count unit: คู่, ข้าง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
ตา[V] turn, See also: time, moment, Syn. เวลา, คราว, ลำดับ, Example: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์, Thai definition: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ตา[N] knot, See also: bud, Syn. ตาไม้, Example: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ตา[N] mesh, See also: netting, grid, Syn. ช่อง, Example: ตาข่ายดักปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด, Thai definition: ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือ ลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาน. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คำเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.
ตาน. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู
ตาส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ตาช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง
ตาคราว เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้างละนะ
ตาเรียกลายที่เป็นตาตามรูปต่าง ๆ ตามลักษณะของสิ่งของ เช่น ตาสมุก ตาราชวัติ ตาเมล็ดงา ตาเม็ดบัว ตาหมากรุก.
ตาก ๑ก. ผึ่งให้แห้ง เช่น ตากผ้า, ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น ตากแดด ตากฝน
ตาก ๑ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง.
ตาก ๑ว. ที่ผึ่งแดดจนแห้ง เช่น ข้าวตาก กล้วยตา
ตาก ๑เรียกหลังคาเรือนที่ชันน้อย ว่า หลังคาตาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ophthalm(o)-ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalm(o)-ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
budตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lateral budตาข้าง, ตาแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fixing eyeตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye, fixingตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent bud; dormant bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant bud; latent bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hibernaculumตางัน, หน่องัน [ฤดูหนาว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
สังเค็ดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่าเป็นคำนาม หมายถึง ทานวัตถุมีตู้พระธรรมโต๊ะหมู่เป็นต้น ที่เจ้าภาพจัดถวายแก่พระสงฆ์หรือภิกษุผู้เทศน์หรือชักบังสุกุลในเวลาปลงศพ เรียกว่า เครื่องสังเค็ด [ศัพท์พระราชพิธี]
สิ้นพระชนม์ตาย (ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และสมเด็จพระ-สังฆราช) [ศัพท์พระราชพิธี]
สวรรคาลัยตาย (ใช้แก่เจ้านายชั้นสูง) [ศัพท์พระราชพิธี]
พิราลัยตาย (ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จเจ้าพระยา) [ศัพท์พระราชพิธี]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
tableตาราง
การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลาง
ความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Retinal Prosthesisตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลาง
ความหมายเดียวกับ Bionic Eye หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the novels that I write, nobody dies.ในนิยายที่ผมเป็นคนเขียน ไม่มีใครต้องตาย Emotions (2017)
My name is Hotaru. Thank you for choosing me.ฉันชื่อโฮตารุค่ะ ขอบคุณที่เลือกฉันนะคะ Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
I really wanted to see it for myself.ไม่เป็นไรครับ ผมเองก็อยากมาดู ด้วยตาตัวเอง Emotions (2017)
By normal logic, it's only natural.ของมันแน่อยู่แล้ว หากว่ากันตามสูตร Emotions (2017)
When someone dies, those around that personเมื่อใครสักคนตาย คนที่อยู่รอบตัวคนคนนั้น Confrontation (2017)
Don't you value human life?ชีวิตคนไม่มีค่าในสายตาคุณหรือไง Confrontation (2017)
In six months, I would change an unpopular novelist who feared death into a best-selling novelist who desired to commit murder.ภายในครึ่งปี ฉันจะเปลี่ยน นักเขียนไส้แห้งที่กลัวความตาย ให้เป็นนักเขียนนิยายขายดีที่สุด ที่ปรารถนาจะฆ่าคน Confrontation (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.แต่ใครก็ตามที่เขียนมัน ไม่ชอบความตายเอามาก ๆ หรือจริง ๆ เขาอาจจะกลัวด้วยซ้ำ Confrontation (2017)
Looks, contemporary trends, and efficiency.หน้าตา กระแสร่วมสมัย และประสิทธิภาพ Confrontation (2017)
Like if it caught the eye of a prominent person.อย่างเช่น ถ้ามันไปสะดุดตา คนมีชื่อเสียงในวงการ Confrontation (2017)
She's been a fan of yours since your debut.เธอติดตามนิยายของคุณ ตั้งแต่ผลงานเปิดตัว Confrontation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตา[n.] (tā) EN: eye   FR: oeil [m]
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; old man   FR: grand-père (maternel) [m] ; vieil homme [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ตา[n.] (tā) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap   
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker   
ตา[n.] (tā) EN: turn ; move   FR: tour [m]
ตา[n.] (tā) EN: penis ; cock (vulg.)   FR: pénis [m]
ตา[pr.] (tā) EN: grandpa   FR: grand-père ; pépé (inf.)
ตา[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air   FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตา[n. prop.] (Tāk) EN: Tak (North)   FR: Tak (Nord)
ตาตา[v. exp.] (tāk tā) EN: sit up for   

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstemious[ADJ] ตามอัตภาพ, See also: พอประมาณ, Syn. temperate, abstinent
according to[PREP] ตามแต่, See also: ตามที่, ตาม, Syn. in accordance with, in agreement with
according to[PREP] ที่กำหนดโดย, See also: ตามข้อกำหนดของ
accordingly[ADV] ตามนั้น, See also: เช่นนั้น, ดังนั้น, Syn. therefore, hence, thus
across[ADV] ตามขวาง, See also: ขวาง, แนวนอน
actually[ADV] อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly
aforementioned[ADJ] ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, See also: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น, ดังที่กล่าวมา
arbitrary[ADJ] ตามอำเภอใจ, See also: โดยพลการ, ตามใจชอบ, ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์, โดยการสุ่มเลือก, โดยไม่มีกฎเกณฑ์, Syn. dictatorial, discretionary
as[CONJ] ดังที่, See also: ตามที่
attend[VT] ไปกับ, See also: ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade

English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
according(adj) สอดคล้อง,ตา
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
amblyopia (n) ตาขี้เกียจ ตาที่มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยกว่าปกติ เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของระบบการมองเห็น สามารถรักษาได้ในเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี
as the case may beตามแต่กรณี
bite the dustตาย, ถูกทำลาย
buy the farm (slang ) ตาย
D-Arvit (n ) ตายละวา
downwindตามทิศทางลม
get on one's case (v.phr. ) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์
grid (n) ตารางในโปรแกรม Microsoft Excel
See also: S. table,
Image:
idodal[ไอโดเดิล] (adj ) ตามอัตชาติ
keep up withตามให้ทัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
価格俵[かかくひょう, kakakuhyou] (n) ตารางราคา, ใบราคา
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (vt) ตามใจ, ปล่อยให้เป็นหน้าที่
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ
死亡[しぼう, shibou] (n) ตา
通り[とおり, toori] (n) ตาม เช่น その通りをして下さい (โปรดปฏิบัติตามนั้น)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付表[ふひょう, fuhyou] (n) ตารางแนบ
天秤[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง
何れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ
時刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n ) ตาราง ตารางเวลา แผนภูมิ
次第に[しだいに, shidaini] ตามลำดับ
法網[ほうもう, houmou] (n ) ตาข่ายทางกฎหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[め, me] Thai: ตา English: eye
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
干る[ひる, hiru] Thai: ตากแห้ง English: to dry
ネット[ねっと, netto] Thai: ตาข่าย English: net
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
干す[ほす, hosu] Thai: ตากแห้ง English: to dry
任せる[まかせる, makaseru] Thai: ตามใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Tod(n) |der, nur Sing.| ความตา
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
bzwตามลำดับ
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Geflecht {n} | Geflechte {pl}ตาข่าย
resp. : respektive (abbrev) ตามลำดับ
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top