ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laddie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laddie-, *laddie*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laddie(n) เด็กหนุ่ม, See also: เด็กชาย, Syn. lad, youth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laddie(แลด'ดี) n. เด็กหนุ่ม, เด็กชาย, Syn. boy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who do you mean, laddie ?ดึ ธอริน ธอริน The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุ่ม(n) lad, See also: laddie, boy, youth, adolescence, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: หล่อนกลับบ้านมาพร้อมด้วยหนุ่มชาวกรุงแต่งตัวโก้เหมือนพระเอกหนัง, Thai Definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laddie (n) lˈædiː (l a1 d ii)
laddies (n) lˈædɪz (l a1 d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laddie \Lad"die\, n.
   A lad; a male sweetheart. [Scot.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laddie
   n 1: a male child (a familiar term of address to a boy) [syn:
      {cub}, {lad}, {laddie}, {sonny}, {sonny boy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top